The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Context English Turkish (tr_TR) State
Universities rapidly adopted Unix after an OS conference publicized its availability. It was extremely helpful that Unix ran on the PDP-11, a very affordable 16-bit computer, and was coded in a high-level language that was demonstrably good for systems programming. The DEC PDP-11 had, in effect, an open hardware interface designed to make it easy for customers to write their own OS, which was common. As DEC founder Ken Olsen famously proclaimed, <quote>software comes from heaven when you have good hardware</quote>. OS konferansı kullanılabilirliğini duyurduktan sonra üniversiteler Unix'e hızla adapte oldu. Unix'in çok uygun fiyata sahip 16 bit bilgisayarı PDP-11'de çalıştığından ve sistem programlaması için açıkça iyi olan üst düzey bir dilde kodlandığından dolayı son derece yararlı oldu. DEC PDP-11, aslında müşterilerin kendi işletim sistemlerini yazmalarını kolaylaştırmak için tasarlanmış açık bir donanım ara yüzüne sahipti. DEC kurucusu Ken Olsen’in ünlü bir isim haline gelmesinin yanı sıra, iyi bir donanıma sahipseniz yazılım size cennetin kapılarını aralıyor.
One of the serious problems associated with proprietary software is known as <quote>orphaning</quote>. This occurs when a single business failure or change in a product strategy causes a huge pyramid of dependent systems and companies to fail for reasons beyond their control. Decades of experience have shown that the momentary size or success of a software supplier is no guarantee that their software will remain available, as current market conditions and strategies can change rapidly. Tescilli yazılımla ilgili ciddi sorunlardan biri de "orphaning" olarak bilinir. Bu durum, bir ticari başarısızlığın veya ürün stratejisindeki bir değişikliğin, birbirine bağlı sistem ve şirketlerden oluşan büyük bir piramidin kontrolleri dışındaki nedenlerden dolayı başarısız olmasına sebep olduğunda ortaya çıkar. Onlarca yıllık deneyim, bir yazılım tedarikçisinin anlık büyüklüğünün veya başarısının, mevcut piyasa koşulları ve stratejileri hızla değişebileceğinden ötürü, yazılımlarının mevcut halde kalacağının garantisi olmadığını göstermiştir.