The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Norwegian Bokmål
It is possible to test whether a leap second will be used. Due to the nature of <acronym>NTP</acronym>, the test might work up to 24 hours before the leap second. Some major reference clock sources only announce leap seconds one hour ahead of the event. Query the <acronym>NTP</acronym> daemon: Det er mulig å teste om skuddsekund vill bli brukt. På grunn av hvordan <acronym>NTP</acronym> fungerer så kan en slik test ofte bruke opptil 24 timer før skuddsekund skjer. Noen store klokke kilder annonserer kun skuddsekund en time før det faktisk skjer.

Send en forespørsel i output til <acronym>NTP</acronym> daemon:
<prompt>%</prompt> <userinput>ntpq -c 'rv 0 leap'</userinput> <prompt>%</prompt> <userinput>ntpq -c 'rv 0 leap'</userinput>
Output that includes <literal>leap_add_sec</literal> indicates proper support of the leap second. Before the 24 hours leading up to the leap second, or after the leap second has passed, <literal>leap_none</literal> will be shown. Output som inkluderer <literal>leap_add_sec</literal> indikerer riktig support for skuddsekund. Før det har gått 24 timer opptil skuddsekund eller etter skuddsekundet har skjedd så vil <literal>leap_none</literal> bli vist.
Conclusion Konklusjon
In practice, leap seconds are usually not a problem on FreeBSD. We hope that this overview helps clarify what to expect and how to make the leap second event proceed more smoothly. Sånn praktisk sett så er ikke skuddsekund kjent som et problem i FreeBSD. Vi håper at denne oversikten vil gi deg en oversikt på hva du kan forvente og hvordan du kan gjennomføre dette mest mulig smertefritt.