The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Context English Norwegian Bokmål
_ translator-credits Lars Skogstad (Norway) - <n3c@n3c.no> - 2019
As of this writing, the next leap second will occur at 2015-Jun-30 23:59:60 UTC. This leap second will occur during a business day for North and South America and the Asia/Pacific region. Det vil ikke bli lagt til skuddsekund i slutten av Juni 2019. Forskjellen mellom Coordinated Universal Time UT og International Atomic Time TAI er: Fra 2017 Januar 1, 0t UTC, inntil videre beskjed : UTC-TAI = -37 s
However, we caution that practically no applications have ever asked the kernel about leap seconds. Our experience is that, as designed, leap seconds are essentially a replay of the second before the leap second, and this is a surprise to most application programmers. Men vi har lagt merke til at det er fryktelig sjeldent eller aldri at programmer spør kernel om skuddsekund. Vår erfaring er at som utviklet så er skuddsekund en reprise av sekundet før skuddsekundet og dette kommer ofte som en overraskelse på programutviklere.