How to set up <application>Kerberos</application> on FreeBSD.
<application>Kerberos</application> FreeBSD içerisine nasıl kurulur.
7 months ago
How to set up <application>Kerberos</application> on FreeBSD.
<application>Kerberos</application>FreeBSD’y içerisine nasıl kurulur.
7 months ago
How to configure <application>TCP Wrapper</application> for use with <citerefentry><refentrytitle>inetd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>.
<application>TCP Wrapper</application> Ağ İzleme ve Denetim Aracı <citerefentry><refentrytitle>inetd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> ile kullanmak için nasıl yapılandırılır.
7 months ago
How to set up <application>Kerberos</application> on FreeBSD.
<application>Kerberos</application>FreeBSD’ye nasıl kurulur.
7 months ago
How to set up one-time password authentication.
Tek kullanımlık kimlik doğrulama şifresi nasıl ayarlanır.
7 months ago
The various crypt mechanisms available in FreeBSD.
FreeBSD içerisinde kullanılabilir çeşitli şifreleme teknikleri.
7 months ago
Basic FreeBSD system security concepts.
Temel FreeBSD sistem güvenliği kavramı.
7 months ago
<personname> <firstname>Tom</firstname> <surname>Rhodes</surname> </personname> <contrib>Rewritten by </contrib>
<personname> <firstname>Tom</firstname> <surname>Rhodes</surname> </personname> <contrib>tarafından yeniden yazılmıştır </contrib>
7 months ago
The various crypt mechanisms available in FreeBSD.
FreeBSD içerisinde kullanılabilir çeşitli şifreleme teknikleri
7 months ago
The various crypt mechanisms available in FreeBSD.
FreeBSD’de kullanılabilir çeşitli şifreleme teknikleri
7 months ago
Basic FreeBSD system security concepts.
Bu bölümü okuduktan sonra öğrenecekleriniz:Temel FreeBSD sistem güvenliği kavramı
7 months ago
Basic FreeBSD system security concepts.
Bu bölümü okuduktan sonra öğrenecekleriniz:
7 months ago
In this chapter, several fundamentals and techniques will be discussed. The FreeBSD system comes with multiple layers of security, and many more third party utilities may be added to enhance security.
Bu bölümde, çeşitli temel prensipler ve teknikleri ele alacağız. FreeBSD sistemi birçok güvenlik katmanıyla birlikte yüklenir ayrıca güvenliği arttırmak için üçüncü parti yazılımlar da yüklenebilir.
7 months ago
Security, whether physical or virtual, is a topic so broad that an entire industry has evolved around it. Hundreds of standard practices have been authored about how to secure systems and networks, and as a user of FreeBSD, understanding how to protect against attacks and intruders is a must.
İster sanal isterse fiziksel olsun güvenlik, tüm sanayinin etrafında gelişebileceği kadar kapsamlı bir konudur. Sistemlerin ve ağların nasıl güvenli hale getirileceği ve FreeBSD kullanıcısının saldırılara ve davetsiz misafirlere karşı nasıl korunacağını anlamak için yüzlerce standart uygulamak zorundayız.
7 months ago
<primary>security</primary>
<primary>güvenlik</primary>
7 months ago
Security
Güvenlik
7 months ago
New contributor 7 months ago
Turkish (tr_TR) 8 months ago
New string to translate 8 months ago
Committed changes 8 months ago

Search