Resource update 8 months ago
Resource update 9 months ago
Committed changes 9 months ago

[1] http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

[2] http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/

[3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books,
2000. Quotes are from page 114, ``Effects of the GNU GPL''.

[4] In the "What License to Use?" section of
http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html

This whitepaper is a condensation of an original work available at
http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm


[1] http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

[2] http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/

[3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books,
2000. Quotes are from page 114, ``Effects of the GNU GPL''.

[4] In the "What License to Use?" section of
http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html

This whitepaper is a condensation of an original work available at
http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm

9 months ago
Committed changes 9 months ago
Committed changes 9 months ago
Universities rapidly adopted Unix after an OS conference publicized its availability. It was extremely helpful that Unix ran on the PDP-11, a very affordable 16-bit computer, and was coded in a high-level language that was demonstrably good for systems programming. The DEC PDP-11 had, in effect, an open hardware interface designed to make it easy for customers to write their own OS, which was common. As DEC founder Ken Olsen famously proclaimed, <quote>software comes from heaven when you have good hardware</quote>.
OS konferansı kullanılabilirliğini duyurduktan sonra üniversiteler Unix'e hızla adapte oldu. Unix'in çok uygun fiyata sahip 16 bit bilgisayarı PDP-11'de çalıştığından ve sistem programlaması için açıkça iyi olan üst düzey bir dilde kodlandığından dolayı son derece yararlı oldu. DEC PDP-11, aslında müşterilerin kendi işletim sistemlerini yazmalarını kolaylaştırmak için tasarlanmış açık bir donanım ara yüzüne sahipti. DEC kurucusu Ken Olsen’in ünlü bir isim haline gelmesinin yanı sıra, iyi bir donanıma sahipseniz yazılım size cennetin kapılarını aralıyor.
9 months ago
New contributor 9 months ago
the GPL requires that any patents associated with GPLed software must be licensed for everyone's free use.
GKL'ye göre GKL olan bir yazılım ile ilişkilendirilmiş bir yazılım herkesin kullanımına açık olmalıdır.
9 months ago
the rule-of-thumb states that if GPL source is required for a program to compile, the program must be under the GPL. Linking statically to a GPL library requires a program to be under the GPL.
Pratik kural GKL kaynağına ihtiyaç duyulması durumunda, programın GKL altında olmasını ortaya koyar. Bu da GKL kütüphanesinin GKL altındaki bir programa ihtiyaç duyduğunu belirtir.
9 months ago
you can charge as much as you want for distributing, supporting, or documenting the software, but you cannot sell the software itself.
<link xlink:href="http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php">GPL</link> linki karmaşık bir link olduğundan GKL (Genel Kamu Lisansı) kullanımı için işte birkaç pratik kural:
9 months ago
The <link xlink:href="http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php">GPL</link> is a complex license so here are some rules of thumb when using the GPL:
<link xlink:href="http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php">GPL</link> linki karmaşık bir link olduğundan GKL (Genel Kamu Lisansı) kullanımı için işte birkaç pratik kural:
9 months ago
New contributor 9 months ago
Committed changes 9 months ago
Unix author Ken Thompson returned to his alma mater, University of California Berkeley (UCB), in 1975 and taught the kernel line-by-line. This ultimately resulted in an evolving system known as BSD (Berkeley Standard Distribution). UCB converted Unix to 32-bits, added virtual memory, and implemented the version of the TCP/IP stack upon which the Internet was essentially built. UCB made BSD available for the cost of media, under what became known as <quote>the BSD license</quote>. A customer purchased Unix from AT&amp;T and then ordered a BSD tape from UCB.
Unix yazarı Ken Thompson 1975 yılında California Berkeley Üniversitesi'ne (UCB) geri döndü ve çekirdeği satır satır öğretti. Sonuç olarak BSD ( Berkeley Standart Dağıtım ) olarak bilinen gelişmekte olan bir sistem ortaya çıktı. UCB, Unix’i 32 bit’e dönüştürdü, sanal bellek ekledi ve internet temelini oluşturan TCP/IP ek bellek sürümünü uyguladı. UCB, BSD’i BSD lisansı </quote> adı altında <quote> medya maliyeti için kullanılabilir hale getirdi. Bir müşteri AT&amp;T’ den Unix satın aldı ve sonra UCB’ den BSD bandı şipariş etti.
9 months ago
Committed changes 9 months ago
Unix author Ken Thompson returned to his alma mater, University of California Berkeley (UCB), in 1975 and taught the kernel line-by-line. This ultimately resulted in an evolving system known as BSD (Berkeley Standard Distribution). UCB converted Unix to 32-bits, added virtual memory, and implemented the version of the TCP/IP stack upon which the Internet was essentially built. UCB made BSD available for the cost of media, under what became known as <quote>the BSD license</quote>. A customer purchased Unix from AT&amp;T and then ordered a BSD tape from UCB.
Unix yazarı Ken Thompson 1975 yılında California Berkeley Üniversitesi'ne (UCB) geri döndü ve çekirdeği satır satır öğretti. Sonuç olarak BSD ( Berkeley Standart Dağıtım ) olarak bilinen gelişmekte olan bir sistem ortaya çıktı. UCB, Unix’i 32 bit’e dönüştürdü, sanal bellek ekledi ve internet temelini oluşturan TCP/IP ek bellek sürümünü uyguladı. UCB, BSD’i BSD lisansı </quote> adı altında <quote> medya maliyeti için kullanılabilir hale getirdi. Bir müşteri AT&amp;T’ den Unix satın aldı ve sonra UCB’ den BSD bandı şipariş etti.
9 months ago
New contributor 9 months ago
Committed changes 9 months ago
For those who must work with statically-linked implementations of multiple software standards, the GPL is often a poor license, because it precludes using proprietary implementations of the standards. The GPL thus minimizes the number of programs that can be built using a GPLed standard. The GPL was intended to not provide a mechanism to develop a standard on which one engineers proprietary products. (This does not apply to Linux applications because they do not statically link, rather they use a trap-based API.)
Çoklu yazılım standartlarının statik olarak bağlanan uygulamalarıyla çalışması gereken kişiler için GPL, genellikle yetersiz bir lisanstır; bunun sebebi standartlar dahilindeki tescilli uygulamaların kullanılmasını olanaksız hale getirmesidir. Dolayısıyla GPL, bir GPL standardı kullanılarak oluşturulabilecek programların sayısını minimuma indirir. GPL'in, kişilerin tescilli ürünlerin mühendisliğini yaptığı bir standart geliştirilmesi için bir mekanizma sağlaması amaçlanmamıştı. (Bu Linux uygulamaları için geçerli değildir çünkü bu uygulamalar statik olarak bağlanmış değillerdir, bunun yerine tuzak tabanlı API kullanırlar.)
9 months ago

Search