Source Translation Glossary
(uid) Kullanıcı Kimliği FreeBSD Doc
a special subtree özel bir alt ağaç FreeBSD Doc
abort iptal FreeBSD Doc
access erişim,erişmek FreeBSD Doc
accompanied eşlik edilen FreeBSD Doc
account kullanıcı hesabı,hesap FreeBSD Doc
Acronyms akronimler FreeBSD Doc
adapter bağdaştırıcı FreeBSD Doc
administer yönetmek FreeBSD Doc
administrative access yönetici erişimi FreeBSD Doc
administrative delegation erişim denetim sistemlerinin merkezsizleştirilmesi FreeBSD Doc
administrator yönetici FreeBSD Doc
advanced gelişmiş ileri FreeBSD Doc
algorithm algoritma FreeBSD Doc
aliases diğer isimler FreeBSD Doc
allocated ayrıldı FreeBSD Doc
allocating ayırma FreeBSD Doc
Anti-trust Tekelcilik karşıtı FreeBSD Doc
Anycast her yön, her noktaya yayın FreeBSD Doc
API (Application Programming Interface) Uygulama programlama arayüzü FreeBSD Doc
application uygulama FreeBSD Doc
argument parametre FreeBSD Doc
array dizi FreeBSD Doc
as tür FreeBSD Doc
ASCII Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi FreeBSD Doc
association birlik FreeBSD Doc
asterisk yıldız imi FreeBSD Doc
attacker saldırgan FreeBSD Doc
audit denetleme FreeBSD Doc
authenticate yetkilendirmek FreeBSD Doc
authentication kimlik denetimi FreeBSD Doc
authentication kimlik denetmele,doğrulama FreeBSD Doc
automate otomatikleştirmek FreeBSD Doc
autoselection özdevinimli seçim FreeBSD Doc
auxiliary yardımcı FreeBSD Doc
back up yedekleme FreeBSD Doc
back up yedekleme FreeBSD Doc
background arkaplan FreeBSD Doc
backslash ters eğik çizgi FreeBSD Doc
bandwidth bant genişliği FreeBSD Doc
banner ana başlık FreeBSD Doc
base system temel sistem FreeBSD Doc
baud rate baud oranı FreeBSD Doc
behavior, behaviour davranış FreeBSD Doc
binaries derlenmiş dosyalar FreeBSD Doc
binaries ikililer FreeBSD Doc
binary derlenmiş FreeBSD Doc
binary distribution Binom dağılımı FreeBSD Doc
binary packages iki terimli paketler FreeBSD Doc
Block engellemek FreeBSD Doc
boolean boole FreeBSD Doc
boot önyükleme,önyüklemek FreeBSD Doc
boot disk önyükleme diski FreeBSD Doc
boot manager önyükleme yöneticisi FreeBSD Doc
boot screen önyükleme ekranı FreeBSD Doc
boot time önyükleme zamanı FreeBSD Doc
booting başlatma-önyükleme FreeBSD Doc
bootstrap önyükleme FreeBSD Doc
bottleneck darboğaz FreeBSD Doc
branch şube FreeBSD Doc
branding markalama FreeBSD Doc
broadcast address yayın adresi FreeBSD Doc
BSD lisencing BSD lisansı vermek FreeBSD Doc
buffer arabellek FreeBSD Doc
buffering arabelleğe alma FreeBSD Doc
built-in yerleşik FreeBSD Doc
Bundled software donanımla gelen yazılım FreeBSD Doc
Bundling paket satış FreeBSD Doc
by default, default varsayılan FreeBSD Doc
C programmer c programlama FreeBSD Doc
cable kablo FreeBSD Doc
cache önbellek FreeBSD Doc
caching ön belleğe alma FreeBSD Doc
calculated hesaplanmış FreeBSD Doc
Canonical Kanonik, doğal FreeBSD Doc
case-sensitive büyük-küçük harfe duyarlı FreeBSD Doc
case-sensitive büyük-küçük harf duyarlı FreeBSD Doc
checksum sağlama,sağlama toplamı FreeBSD Doc
checksum sağlama toplamı FreeBSD Doc
chipset yonga seti FreeBSD Doc
chipset yonga seti FreeBSD Doc
chroot chroot FreeBSD Doc
chrooted chroot edilmiş FreeBSD Doc
clearance yetki FreeBSD Doc
client istemci FreeBSD Doc
client istemci FreeBSD Doc
clustered applications kümelenmiş uygulamalar FreeBSD Doc
code kod FreeBSD Doc
collide çakışma,çakışmak FreeBSD Doc
command komut FreeBSD Doc
command komut FreeBSD Doc
command line komut satırı FreeBSD Doc
commands komutlar FreeBSD Doc
compability uyumluluk FreeBSD Doc
compenents bileşenler FreeBSD Doc
Competing rekabet FreeBSD Doc
compilation time derleme zamanı FreeBSD Doc
compile derlemek FreeBSD Doc
compile derlemek FreeBSD Doc
complete jail tam hapis FreeBSD Doc
User avatar northantech

Glossary updated

FreeBSD DocTurkish (tr_TR) FreeBSD Doc

derleme zamanı
10 hours ago
User avatar YYelda

Added to glossary

FreeBSD DocTurkish (tr_TR) FreeBSD Doc

Sistem Yönetimi
6 months ago
User avatar YYelda

Added to glossary

FreeBSD DocTurkish (tr_TR) FreeBSD Doc

markalama
6 months ago
User avatar YYelda

Added to glossary

FreeBSD DocTurkish (tr_TR) FreeBSD Doc

başlıklar
6 months ago
User avatar YYelda

Added to glossary

FreeBSD DocTurkish (tr_TR) FreeBSD Doc

gelişmiş ileri
6 months ago
User avatar YYelda

Added to glossary

FreeBSD DocTurkish (tr_TR) FreeBSD Doc

yol
6 months ago
User avatar YYelda

Added to glossary

FreeBSD DocTurkish (tr_TR) FreeBSD Doc

birbirleriyle uyumlu çalışan bir dizi yazılım uygulaması
6 months ago
User avatar YYelda

Added to glossary

FreeBSD DocTurkish (tr_TR) FreeBSD Doc

iptal
6 months ago
User avatar YYelda

Added to glossary

FreeBSD DocTurkish (tr_TR) FreeBSD Doc

ikililer
6 months ago
User avatar YYelda

Added to glossary

FreeBSD DocTurkish (tr_TR) FreeBSD Doc

kütüphaneler
6 months ago
Browse all glossary changes