The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
_
English
translator-credits
Context English Norwegian Bokmål State
_ translator-credits Lars Skogstad (Norway) - <n3c@n3c.no> - 2019
Port Mentor Guidelines Port Mentor Retningslinjer
<orgname>The FreeBSD Ports Management Team</orgname> <orgname>The FreeBSD Ports Management Team</orgname>
$FreeBSD: head/en_US.ISO8859-1/articles/port-mentor-guidelines/article.xml 51348 2017-12-30 22:56:56Z eadler $ $FreeBSD: head/en_US.ISO8859-1/articles/port-mentor-guidelines/article.xml 51348 2017-12-30 22:56:56Z eadler $
<year>2011</year> <holder role="mailto:tabthorpe@FreeBSD.org">Thomas Abthorpe</holder> <holder role="mailto:crees@FreeBSD.org">Chris Rees</holder> <year>2011</year> <holder role="mailto:tabthorpe@FreeBSD.org">Thomas Abthorpe</holder> <holder role="mailto:crees@FreeBSD.org">Chris Rees</holder>
Guideline for Mentor/Mentee Relationships Retningslinje for Mentor / Mentee Relasjoner
This section is intended to help demystify the mentoring process, as well as a way to openly promote a constructive discussion to adapt and grow the guidelines. In our lives we have too many rules; we are not a government organization that inflicts regulation, but rather a collective of like minded individuals working toward a common goal, maintaining the quality assurance of the product we call the Ports Tree. Denne delen skal hjelpe demystifisere veiledningsprosessen, samt en måte å åpenlyst fremme en konstruktiv diskusjon for å tilpasse og utvide retningslinjene. I våres liv har vi for mange regler; Vi er ikke en regjeringsorganisasjon som påvirker regelverk, men heller et kollektiv av likesinnede personer som arbeider mot et felles mål, og opprettholder kvalitetssikringen av produktet vi kaller Ports Tree.
Why Mentor? Hvorfor akkurat Mentor?
For most of us, we were mentored into the Project, so return the favor by offering to mentor somebody else in. For de fleste av oss ble vi mentorisert inn i FreeBSD prosjektet, så returner tjenesten ved å tilby å veilede noen andre inn.
You have an irresistible urge to inflict knowledge on others. Du har en uimotståelig trang til å dele kunnskap med andre.
The usual punishment applies because you are sick and tired of committing somebody else's good work! Den vanlige straffen gjelder fordi du er syk og lei av å begå andres gode arbeid!
Mentor/Co-Mentor Mentor/Co-Mentor
Reasons for a co-mentorship: Grunn for et samarbeids mentorskap:
Significant timezone differential. Accessible, interactive mentor(s) available via IM is extremely helpful! Signifikante tidssone forskjeller. Tilgjengelige, interaktive mentor(er) tilgjengelig via IM er ekstremt nyttig!
Potential language barrier. Yes, FreeBSD is very English oriented, as is most software development, however, having a mentor who can speak a native language can be very useful. Potensiell språkbarriere. Ja, FreeBSD er veldig engelsk orientert, også programvareutvikling, men å ha en mentor som kan snakke et morsmål kan være svært nyttig.
ENOTIME! Until there is a 30 hour day, and an 8 day week, some of us only have so much time to give. Sharing the load with somebody else will make it easier. Inntil det er en 30-timers dag og en 8-dagers uke, har noen av oss bare så mye tid til å gi. Å dele denne belastningen med noen andre vil gjøre det enklere for alle.
Component Translation Difference to current string
This translation Translated FreeBSD Doc/articles_port-mentor-guidelines
The following strings have the same context and source.
Translated FreeBSD Doc/articles_ipsec-must Lars Skogstad (Norway) - <n3c@n3c.no> - 2019
Translated FreeBSD Doc/articles_pgpkeys
Translated FreeBSD Doc/books_faq Lars Skogstad (Norway) - <n3c@n3c.no> - 2019
Translated FreeBSD Doc/articles_leap-seconds
Translated FreeBSD Doc/books_handbook Lars Skogstad (Norway) - <n3c@n3c.no> - 2019
Translated FreeBSD Doc/articles_nanobsd Lars Skogstad (Norway) - <n3c@n3c.no> - 2019
Not translated FreeBSD Doc/articles_mailing-list-faq

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
_
Source string comment
Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
articles/nb_NO/port-mentor-guidelines.po, string 1