The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: answer/para
English
Full instructions on this procedure and a little bit more about installation issues in general can be found in the <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/bsdinstall.html">Handbook entry on installing FreeBSD</link>.
Context English Norwegian Bokmål State
Which platform should I download? I have a 64 bit capable <trademark class="registered">Intel</trademark> CPU, but I only see <literal>amd64</literal>. Hvilken FreeBSD plattform bør jeg laste ned? Jeg har en 64 bit kompatibel <trademark class="registered">Intel</trademark> CPU, men jeg ser kun <literal>amd64</literal>.
amd64 is the term FreeBSD uses for 64-bit compatible x86 architectures (also known as "x86-64" or "x64"). Most modern computers should use amd64. Older hardware should use i386. When installing on a non-x86-compatible architecture, select the platform which best matches the hardware. amd64 er betegnelsen FreeBSD bruker for 64-bit kompatible x86 arkitekturer (også kjent som "x86-64" eller "x64"). De fleste moderne datamaskiner burde benytte seg av amd64. Eldre maskiner burde benytte seg av i386.
Når man installerer på maskiner/enheter som har x86-kompatibel hardware arkitektur så benytt en av plattformene som passer best.
Which file do I download to get FreeBSD? Hvilke fil må jeg laste ned for å få FreeBSD?
On the <link xlink:href="https://www.freebsd.org/where.html">Getting FreeBSD</link> page, select <literal>[iso]</literal> next to the architecture that matches the hardware. På siden <link xlink:href="https://www.freebsd.org/where.html">Getting FreeBSD</link>, velg <literal>[iso]</literal> ved siden av arkitekturen som passer best for ditt system med tanke på maskinvare.
Any of the following can be used: Følgende kan benyttes:
file Fil
description Beskrivelse
<filename>disc1.iso</filename> <filename>disc1.iso</filename>
Contains enough to install FreeBSD and a minimal set of packages. Inneholder nok for å installere FreeBSD med et minimalt oppsett av inkludert pakker
<filename>dvd1.iso</filename> <filename>dvd1.iso</filename>
Similar to <filename>disc1.iso</filename> but with additional packages. Lik <filename>disc1.iso</filename> men med ekstra pakker inkludert.
<filename>memstick.img</filename> <filename>memstick.img</filename>
A bootable image sufficient for writing to a USB stick. Et bootable image som er nok for å lage en USB brikke med boot.
<filename>bootonly.iso</filename> <filename>bootonly.iso</filename>
A minimal image that requires network access during installation to completely install FreeBSD. Et minimalt boot image som krever nettverk/internett tilgang under installasjon.
Full instructions on this procedure and a little bit more about installation issues in general can be found in the <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/bsdinstall.html">Handbook entry on installing FreeBSD</link>. Komplette instruksjoner for disse prosedyrene og litt mer informasjon vedrørende generelle installasjons problemer finner man under <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/bsdinstall.html">Handbook entry on installing FreeBSD</link>.
What do I do if the install image does not boot? Hva gjør jeg hvis ikke installerings imaget booter?
This can be caused by not downloading the image in <emphasis>binary</emphasis> mode when using <acronym>FTP</acronym>. Dette kan forekomme dersom imaget man laster ned ikke har blitt lastet ned i <emphasis>binary</emphasis> modus via <acronym>FTP</acronym>.
Some FTP clients default their transfer mode to <emphasis>ascii</emphasis> and attempt to change any end-of-line characters received to match the conventions used by the client's system. This will almost invariably corrupt the boot image. Check the SHA-256 checksum of the downloaded boot image: if it is not <emphasis>exactly</emphasis> that on the server, then the download process is suspect. Noen FTP klienter setter standard overføring i <emphasis>ascii</emphasis>-modus og prøver å endre noen bokstaver for å matche systemet til klienten som laster ned. Dette kan føre til at imaget man laster ned blir korrupt. Sjekk SHA-256 checksum til imaget som er lastet ned. Hvis det ikke er <emphasis>likt</emphasis> som på server så tyder det på at noe er suspekt.
When using a command line FTP client, type <emphasis>binary</emphasis> at the FTP command prompt after getting connected to the server and before starting the download of the image. Når man benytter seg av kommandolinjer i FTP klienten som brukes, skriv <emphasis>binary</emphasis> i FTP prompt etter man har koblet til server og gjør dette før man laster ned imaget man er ute etter.
Where are the instructions for installing FreeBSD? Hvor er instruksjonene for å installere FreeBSD?
Installation instructions can be found at <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/bsdinstall.html">Handbook entry on installing FreeBSD</link>. Installasjons instruksene finnes i <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/bsdinstall.html">Handbook entry on installing FreeBSD</link>.
How can I make my own custom release or install disk? Hvordan kan jeg lage min egen skreddersydd versjon eller installerings disk?
Customized FreeBSD installation media can be created by building a custom release. Follow the instructions in the <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/releng/article.html">Release Engineering</link> article. Skreddersydde versjoner kan lages via en skreddersydd versjon. Følg instruksjonene i artikkelen: <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/releng/article.html">Release Engineering</link>.
Can <trademark class="registered">Windows</trademark> co-exist with FreeBSD? (x86-specific) Kan jeg kjøre <trademark class="registered">Windows</trademark> samtidig som jeg bruker FreeBSD?
If <trademark class="registered">Windows</trademark> is installed first, then yes. FreeBSD's boot manager will then manage to boot <trademark class="registered">Windows</trademark> and FreeBSD. If <trademark class="registered">Windows</trademark> is installed afterwards, it will overwrite the boot manager. If that happens, see the next section. Hvis <trademark class="registered">Windows</trademark> blir installert først så er dette mulig. FreeBSD's boot manager vil da kunne veksle mellom å boote <trademark class="registered">Windows</trademark> og FreeBSD. Hvis <trademark class="registered">Windows</trademark> blir installert i etterkan så vil dette overskride boot manageren. Hvis det skjer så sjekk ut neste avsnitt.
Another operating system destroyed my Boot Manager. How do I get it back? (x86-specific) Et annet operativ system ødela oppstarts booten min, hvordan får jeg gjenopprettet det tilbake slik det var?
This depends upon the boot manager. The FreeBSD boot selection menu can be reinstalled using <citerefentry><refentrytitle>boot0cfg</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. For example, to restore the boot menu onto the disk <replaceable>ada0</replaceable>: Det kommer an på boot managern. FreeBSD boot manager menyen kan bli reinstallert ved å bruke <citerefentry><refentrytitle>boot0cfg</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. For eksempel, ved å gjenopprette boot menyen på disk <replaceable>ada0</replaceable>:
<prompt>#</prompt> <userinput>boot0cfg -B ada0</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>boot0cfg -B ada0</userinput>
The non-interactive MBR bootloader can be installed using <citerefentry><refentrytitle>gpart</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>: Den ikke-interaktive MBR bootloaderen kan installeres ved å benytte seg av <citerefentry><refentrytitle>gpart</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>:
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart bootcode -b /boot/mbr ada0</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>gpart bootcode -b /boot/mbr ada0</userinput>

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: answer/para
Source string location
book.translate.xml:1153
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/nb_NO/faq.po, string 199