Translation

(itstool) path: answer/para
A portion of each UFS partition (8%, by default) is reserved for use by the operating system and the <systemitem class="username">root</systemitem> user. <citerefentry><refentrytitle>df</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> does not count that space when calculating the <literal>Capacity</literal> column, so it can exceed 100%. Notice that the <literal>Blocks</literal> column is always greater than the sum of the <literal>Used</literal> and <literal>Avail</literal> columns, usually by a factor of 8%.
520/5220
Context English Norwegian Bokmål State
This section <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/adding-swap-space.html">of the Handbook</link> describes how to do this.
Denne seksjonen <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/adding-swap-space.html">av Håndboka</link> beskriver hvordan det gjøres.
Why does FreeBSD see my disk as smaller than the manufacturer says it is?
Hvorfor ser FreeBSD disken min som mindre enn produsenten sier den er?
Disk manufacturers calculate gigabytes as a billion bytes each, whereas FreeBSD calculates them as 1,073,741,824 bytes each. This explains why, for example, FreeBSD's boot messages will report a disk that supposedly has 80 GB as holding 76,319 MB.
Diskprodusenter beregner gigabyte som en milliard byte hver, mens FreeBSD beregner dem til 1 073 741 824 byte hver. Dette forklarer hvorfor FreeBSDs oppstartsmeldinger for eksempel vil rapportere en disk som visstnok har 80 GB som rommer 76,319 MB.
Also note that FreeBSD will (by default) <link linkend="disk-more-than-full">reserve</link> 8% of the disk space.
FreeBSD vil (standard) <link linkend="disk-more-than-full">reservere</link>8% av diskplassen.
How is it possible for a partition to be more than 100% full?
Hvordan er det mulig for en partisjon å være mer enn 100% full?
A portion of each UFS partition (8%, by default) is reserved for use by the operating system and the <systemitem class="username">root</systemitem> user. <citerefentry><refentrytitle>df</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> does not count that space when calculating the <literal>Capacity</literal> column, so it can exceed 100%. Notice that the <literal>Blocks</literal> column is always greater than the sum of the <literal>Used</literal> and <literal>Avail</literal> columns, usually by a factor of 8%.
En del av hver UFS-partisjon (8%, som standard) er reservert for bruk av operativsystemet og <systemitem class="username">root</systemitem> bruker. <citerefentry><refentrytitle>df</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> teller ikke den plassen når du beregner <literal>Kapasitet</literal> kolonnen, så den kan overstige 100%. Legg merke til at <literal>Blocks</literal>-kolonnen alltid er større enn summen av <literal>Benytt</literal> og <literal>Avail</literal>-kolonnene, vanligvis med en faktor på 8%.
For more details, look up <option>-m</option> in <citerefentry><refentrytitle>tunefs</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>.
For mere detaljer, sjekk ut <option>-m</option> i <citerefentry><refentrytitle>tunefs</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>.
What is the minimum amount of RAM one should have to run ZFS?
Hva er den minste mengden RAM man må bør ha for å kjøre ZFS?
A minimum of 4GB of RAM is required for comfortable usage, but individual workloads can vary widely.
Det kreves minimum 4 GB RAM for komfortabel bruk, men individuelle arbeidsmengder kan variere mye.
What is the ZIL and when does it get used?
Hva er ZIL, og når blir det brukt?
The <acronym>ZIL</acronym> (<acronym>ZFS</acronym> intent log) is a write log used to implement posix write commitment semantics across crashes. Normally writes are bundled up into transaction groups and written to disk when filled (<quote>Transaction Group Commit</quote>). However syscalls like <citerefentry><refentrytitle>fsync</refentrytitle><manvolnum>2</manvolnum></citerefentry> require a commitment that the data is written to stable storage before returning. The ZIL is needed for writes that have been acknowledged as written but which are not yet on disk as part of a transaction. The transaction groups are timestamped. In the event of a crash the last valid timestamp is found and missing data is merged in from the ZIL.
<acronym>ZIL</acronym> (<acronym>ZFS</acronym> intent log) er en skrivelogg som brukes til å implementere posix-skrivingsforpliktelses-semantikk over krasj. Normalt sett skrives sammen i transaksjonsgrupper og skrives til disk når de er fylt (<quote>Transaction Group Commit</quote>). Syscalls som <citerefentry><refentrytitle>fsync</refentrytitle><manvolnum>2</manvolnum></citerefentry> krever imidlertid en forpliktelse om at dataene skrives til stabil lagring før de returneres. ZIL er nødvendig for skriver som er anerkjent som skrevet, men som ennå ikke er på disk som en del av en transaksjon. Transaksjonsgruppene er tidsstemplet. I tilfelle en kræsj blir den siste gyldige tidsstemplet funnet og manglende data slått sammen fra ZIL.

Loading…

dbaio

Translation changed

FreeBSD Doc / books_faqNorwegian Bokmål

A portion of each UFS partition (8%, by default) is reserved for use by the operating system and the <systemitem class="username">root</systemitem> user. <citerefentry><refentrytitle>df</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> does not count that space when calculating the <literal>Capacity</literal> column, so it can exceed 100%. Notice that the <literal>Blocks</literal> column is always greater than the sum of the <literal>Used</literal> and <literal>Avail</literal> columns, usually by a factor of 8%.
En del av hver UFS-partisjon (8%, som standard) er reservert for bruk av operativsystemet og <systemitem class="username">root</systemitem> bruker. <citerefentry><refentrytitle>df</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> teller ikke den plassen når du beregner <literal>Kapasitet</literal> kolonnen, så den kan overstige 100%. Legg merke til at <literal> Blocks </literal>-kolonnen alltid er større enn summen av <literal>Benytt</literal> og <literal>Avail</literal>-kolonnene, vanligvis med en faktor på 8%.
5 months ago
dbaio

Translation changed

FreeBSD Doc / books_faqNorwegian Bokmål

A portion of each UFS partition (8%, by default) is reserved for use by the operating system and the <systemitem class="username">root</systemitem> user. <citerefentry><refentrytitle>df</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> does not count that space when calculating the <literal>Capacity</literal> column, so it can exceed 100%. Notice that the <literal>Blocks</literal> column is always greater than the sum of the <literal>Used</literal> and <literal>Avail</literal> columns, usually by a factor of 8%.
En del av hver UFS-partisjon (8%, som standard) er reservert for bruk av operativsystemet og <systemitem class="username">root</systemitem> bruker. <citerefentry><refentrytitle>df</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> teller ikke den plassen når du beregner <literal>CKapacsityet</literal> kolonnen, så den kan overstige 100%. Legg merke til at <literal> Blocks </literal>-kolonnen alltid er større enn summen av <literal>UsedBenytt</literal> og <literal>Avail</literal>-kolonnene, vanligvis med en faktor på 8%.
5 months ago
dbaio

Translation changed

FreeBSD Doc / books_faqNorwegian Bokmål

A portion of each UFS partition (8%, by default) is reserved for use by the operating system and the <systemitem class="username">root</systemitem> user. <citerefentry><refentrytitle>df</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> does not count that space when calculating the <literal>Capacity</literal> column, so it can exceed 100%. Notice that the <literal>Blocks</literal> column is always greater than the sum of the <literal>Used</literal> and <literal>Avail</literal> columns, usually by a factor of 8%.
En del av hver UFS-partisjon (8%, som standard) er reservert for bruk av operativsystemet og <systemitem class="username">root</systemitem> bruker. <citerefentry><refentrytitle>df</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> teller ikke den plassen når du beregner <literal>KCapascitety</literal> kolonnen, så den kan overstige 100%. Legg merke til at <litteral> Blocks </literal>-kolonnen alltid er større enn summen av <literal>Used</literal> og <literal>BenyttAvail</literal>-kolonnene, vanligvis med en faktor på 8%.
5 months ago
dbaio

Translation changed

FreeBSD Doc / books_faqNorwegian Bokmål

A portion of each UFS partition (8%, by default) is reserved for use by the operating system and the <systemitem class="username">root</systemitem> user. <citerefentry><refentrytitle>df</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> does not count that space when calculating the <literal>Capacity</literal> column, so it can exceed 100%. Notice that the <literal>Blocks</literal> column is always greater than the sum of the <literal>Used</literal> and <literal>Avail</literal> columns, usually by a factor of 8%.
En del av hver UFS-partisjon (8%, som standard) er reservert for bruk av operativsystemet og <systemitem class="username">root</systemitem> bruker. <citerefentry><refentrytitle>df</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> teller ikke den plassen når du beregner <literal>Kapasitet</literal> kolonnen, så den kan overstige 100%. Legg merke til at <litteral>Blocks</literal>-kolonnen alltid er større enn summen av <literal>Used</literal> og <literal>Benytt </literal>-kolonnene, vanligvis med en faktor på 8%.
5 months ago
n3c

Translation changed

FreeBSD Doc / books_faqNorwegian Bokmål

A portion of each UFS partition (8%, by default) is reserved for use by the operating system and the <systemitem class="username">root</systemitem> user. <citerefentry><refentrytitle>df</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> does not count that space when calculating the <literal>Capacity</literal> column, so it can exceed 100%. Notice that the <literal>Blocks</literal> column is always greater than the sum of the <literal>Used</literal> and <literal>Avail</literal> columns, usually by a factor of 8%.
En del av hver UFS-partisjon (8%, som standard) er reservert for bruk av operativsystemet og <systemitem class="username">root</systemitem> bruker. <citerefentry><refentrytitle>df</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> teller ikke den plassen når du beregner <literal >Kapasitet</literal> kolonnen, så den kan overstige 100%. Legg merke til at <litteral>Blocks</literal> -kolonnen alltid er større enn summen av <literal>Used</literal> og <literal>Benytt </literal>-kolonnene, vanligvis med en faktor på 8%.
5 months ago
A portion of each UFS partition (8%, by default) is reserved for use by the operating system and the <systemitem class="username">root</systemitem> user. <citerefentry><refentrytitle>df</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> does not count that space when calculating the <literal>Capacity</literal> column, so it can exceed 100%. Notice that the <literal>Blocks</literal> column is always greater than the sum of the <literal>Used</literal> and <literal>Avail</literal> columns, usually by a factor of 8%.
En del av hver UFS-partisjon (8%, som standard) er reservert for bruk av operativsystemet og <systemitem class="username">root</systemitem> bruker. <citerefentry><refentrytitle>df</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> teller ikke den plassen når du beregner <literal Kapasitet</literal> kolonnen, så den kan overstige 100%. Legg merke til at <litteral>Blocks</literal> -kolonnen alltid er større enn summen av <literal>Used</literal> og <literal>Benytt </literal>-kolonnene, vanligvis med en faktor på 8%.
5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: answer/para
Labels
No labels currently set.
Source string location
book.translate.xml:3240
Source string age
9 months ago
Translation file
books/nb_NO/faq.po, string 525