Translation

Users migrating to FreeBSD from another <trademark class="registered">UNIX</trademark>-like environment will find FreeBSD to be similar. <trademark class="registered">Windows</trademark> and <trademark class="registered">Mac  OS</trademark> users may be interested in instead using <link xlink:href="https://www.trueosfurybsd.org/">FuryBSD</link>, <link xlink:href="https://ghostbsd.org/">TrueOSGhostBSD</link> or <link xlink:href="https://www.midnightbsd.org/">MidnightBSD</link>, a three FreeBSD-based desktop distributions. Non-<trademark class="registered">UNIX</trademark> users should expect to invest some additional time learning the <trademark class="registered">UNIX</trademark> way of doing things. This <acronym>FAQ</acronym> and the <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/index.html">FreeBSD Handbook</link> are excellent places to start.
(itstool) path: answer/para
Users migrating to FreeBSD from another <trademark class="registered">UNIX</trademark>-like environment will find FreeBSD to be similar. <trademark class="registered">Windows</trademark> and <trademark class="registered">Mac OS</trademark> users may be interested in instead using <link xlink:href="https://www.furybsd.org/">FuryBSD</link>, <link xlink:href="https://ghostbsd.org/">GhostBSD</link> or <link xlink:href="https://www.midnightbsd.org/">MidnightBSD</link> three FreeBSD-based desktop distributions. Non-<trademark class="registered">UNIX</trademark> users should expect to invest some additional time learning the <trademark class="registered">UNIX</trademark> way of doing things. This <acronym>FAQ</acronym> and the <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/index.html">FreeBSD Handbook</link> are excellent places to start.
788/8670
Context English Norwegian Bokmål State
Code in our source tree which falls under the <link xlink:href="https://www.FreeBSD.org/copyright/COPYING">GNU General Public License (GPL)</link> or <link xlink:href="https://www.FreeBSD.org/copyright/COPYING.LIB">GNU Library General Public License (LGPL)</link> comes with slightly more strings attached, though at least on the side of enforced access rather than the usual opposite. Due to the additional complexities that can evolve in the commercial use of GPL software, we do, however, endeavor to replace such software with submissions under the more relaxed <link xlink:href="https://www.FreeBSD.org/copyright/freebsd-license.html">FreeBSD license</link> whenever possible.
Kode i kildekode(source tree) som faller under <link xlink:href="https://www.FreeBSD.org/copyright/COPYING">GNU General Public License (GPL)</link> eller <link xlink:href="https://www.FreeBSD.org/copyright/COPYING.LIB">GNU Library General Public License (LGPL)</link> kommer med litt flere krav involvert men heller mer mot riktig en retning fremfor en gal retning.

Men på grunn av en mer kompleks struktur som manofte finner i bruk av GPL programvare så anbefaler vi helst å benytte/erstatte programvare til den mer avslappede <link xlink:href="https://www.FreeBSD.org/copyright/freebsd-license.html">FreeBSD lisensen</link> så ofte som mulig dersom det lar seg gjøre.
Can FreeBSD replace my current operating system?
Kan FreeBSD erstatte mitt nåværende operativ system?
For most people, yes. But this question is not quite that cut-and-dried.
For de fleste folk, ja. Men dette er et spørsmål som ikke bare er Ja / Nei basert.
Most people do not actually use an operating system. They use applications. The applications are what really use the operating system. FreeBSD is designed to provide a robust and full-featured environment for applications. It supports a wide variety of web browsers, office suites, email readers, graphics programs, programming environments, network servers, and much more. Most of these applications can be managed through the <link xlink:href="https://www.FreeBSD.org/ports/">Ports Collection</link>.
De fleste folk bruker ikke direkte et operativ system. De bruker applikasjoner. Applikasjonene er det som benytter seg av operativ systemet.
FreeBSD er utviklet for å levere et robust og fullspekket brukermiljø for applikasjoner. FreeBSD støtter og har stor variasjon av web browsere, kontor applikasjoner, e-post lesere, grafikkprogram, programmering miljø, nettverk servere og mye mer.
De fleste av disse applikasjonene kan hentes via FreeBSD's eget <link xlink:href="https://www.FreeBSD.org/ports/">Ports Collection</link>.
If an application is only available on one operating system, that operating system cannot just be replaced. Chances are, there is a very similar application on FreeBSD, however. As a solid office or Internet server or a reliable workstation, FreeBSD will almost certainly do everything you need. Many computer users across the world, including both novices and experienced <trademark class="registered">UNIX</trademark> administrators, use FreeBSD as their only desktop operating system.
Hvis en applikasjon kun er tilgjengelig for et operativ system så kan ikke det operativ systemet erstattes. Ofte så er sjansen at man finner en veldig lik applikasjon i FreeBSD, men som en kontor maskin, internett server eller arbeidsmaskin så vil FreeBSD kunne brukes til alt du trenger.
Mange datamaskin brukere rundtom i verden, både nybegynnere og eksperter innenfor <trademark class="registered">UNIX</trademark> administrasjon benytter seg av FreeBSD som sin eneste skrivebords maskin(desktop).
Users migrating to FreeBSD from another <trademark class="registered">UNIX</trademark>-like environment will find FreeBSD to be similar. <trademark class="registered">Windows</trademark> and <trademark class="registered">Mac OS</trademark> users may be interested in instead using <link xlink:href="https://www.furybsd.org/">FuryBSD</link>, <link xlink:href="https://ghostbsd.org/">GhostBSD</link> or <link xlink:href="https://www.midnightbsd.org/">MidnightBSD</link> three FreeBSD-based desktop distributions. Non-<trademark class="registered">UNIX</trademark> users should expect to invest some additional time learning the <trademark class="registered">UNIX</trademark> way of doing things. This <acronym>FAQ</acronym> and the <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/index.html">FreeBSD Handbook</link> are excellent places to start.
Brukere som emigrerer til FreeBSD fra andre <trademark class="registered">UNIX</trademark>-liknende miljø finner fort ut at FreeBSD er veldig likt. <trademark class="registered">Windows</trademark> og <trademark class="registered">Mac OS</trademark> brukere kan kanskje heller være mer interesserte i <link xlink:href="https://www.trueos.org">TrueOS</link>, FreeBSD-basert skrivebords utgivelse.
Nybegynnere innenfor <trademark class="registered">UNIX</trademark> burde investere litt tid i operativ systemet for å forstå hvordan et <trademark class="registered">UNIX</trademark>-basert system fungerer. Denne OSS(<acronym>FAQ</acronym>) og <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/index.html">FreeBSD Handbook</link> er utmerkede steder for å starte å lære.
Why is it called FreeBSD?
Hvorfor kalles det for FreeBSD?
It may be used free of charge, even by commercial users.
Det kan brukes uten kostnader, selv av kommersielle brukere.
Full source for the operating system is freely available, and the minimum possible restrictions have been placed upon its use, distribution and incorporation into other work (commercial or non-commercial).
Full åpen kildekode for operativ systemet er gratis og det er gjort en innsats for å ha så lite som mulig restriksjoner ved bruk, distrubitering og utvikling inn i andre systemet (både kommersiellt og ikke-kommersiellt).
Anyone who has an improvement or bug fix is free to submit their code and have it added to the source tree (subject to one or two obvious provisions).
Hvem som helst som har en forbedring eller bug fix har mulighet til å laste opp sin egen kode og få det lagt til i kilde treet(source tree) etter en rask gjennomgang.
It is worth pointing out that the word <quote>free</quote> is being used in two ways here: one meaning <quote>at no cost</quote> and the other meaning <quote>do whatever you like</quote>. Apart from one or two things you <emphasis>cannot</emphasis> do with the FreeBSD code, for example pretending you wrote it, you can really do whatever you like with it.
Det er viktig å bemerke seg at ordet <quote>free</quote> (Gratis) brukes på to måter her: en betyr at at det <quote>ikke koster noe</quote>, det er gratis. Og den andre betyr <quote>gjør hva du vil"</quote>.
Bortsett fra disse to tingene så er det enkelte ting man <emphasis>ikke</emphasis> kan gjøre med FreeBSD koden, for eksempel late som om at du selv skrev koden, ellers kan du gjøre alt du måtte ønske med koden.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: answer/para
Labels
No labels currently set.
Source string location
book.translate.xml:287
Source string age
3 months ago
Translation file
books/nb_NO/faq.po, string 44