Translation

(itstool) path: answer/para
Many people need to write shell scripts which will be portable across many systems. That is why <trademark class="registered">POSIX</trademark> specifies the shell and utility commands in great detail. Most scripts are written in Bourne shell (<citerefentry><refentrytitle>sh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>), and because several important programming interfaces (<citerefentry><refentrytitle>make</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>system</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>popen</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry>, and analogues in higher-level scripting languages like Perl and Tcl) are specified to use the Bourne shell to interpret commands. Because the Bourne shell is so often and widely used, it is important for it to be quick to start, be deterministic in its behavior, and have a small memory footprint.
1001/9570
Context English Norwegian Bokmål State
When the system is upgraded, various shared libraries, loadable modules, and other parts of the system will be replaced with newer versions. Applications linked against the older versions may fail to start or, in other cases, fail to function properly.
Når systemet er oppgradert så vil delte biblotek, kjørbare moduler og andre deler av systemet bli erstatett av nyere versjoner. Applikasjoner lenket til eldre versjoner kan ha problemer med å starte eller i andre tilfeller slutte å fungere slik de skal.
For more information, see <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/updating-upgrading-freebsdupdate.html#freebsdupdate-upgrade">the section on upgrades</link> in the FreeBSD Handbook.
For mer informasjon, se <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/updating-upgrading-freebsdupdate.html#freebsdupdate-upgrade">the section on upgrades</link> i FreeBSD Håndboken.
Do I need to recompile every port each time I perform a minor version update?
Trenger jeg å rekompilere hver port hver gang jeg kjører en mindre versjon oppdatering?
In general, no. FreeBSD developers do their utmost to guarantee binary compatibility across all releases with the same major version number. Any exceptions will be documented in the Release Notes, and advice given there should be followed.
Generelt sett, nei. FreeBSD utviklere gjør alt de kan for å garantere at binær kompabilitet skal fungere i alle utgivelser med samme major versjon nummer. Hvilke som helst unntak vil bli dokumentert i Release Notes og anbefalinger der bør følges så godt det kan.
Why is <command>/bin/sh</command> so minimal? Why does FreeBSD not use <command>bash</command> or another shell?
Hvorfor er <command>/bin/sh</command> så minimal? Hvorfor bruker ikke FreeBSD <command>bash</command> eller andre shell?
Many people need to write shell scripts which will be portable across many systems. That is why <trademark class="registered">POSIX</trademark> specifies the shell and utility commands in great detail. Most scripts are written in Bourne shell (<citerefentry><refentrytitle>sh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>), and because several important programming interfaces (<citerefentry><refentrytitle>make</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>system</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>popen</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry>, and analogues in higher-level scripting languages like Perl and Tcl) are specified to use the Bourne shell to interpret commands. Because the Bourne shell is so often and widely used, it is important for it to be quick to start, be deterministic in its behavior, and have a small memory footprint.
Mange mennesker trenger å skrive skallskripter(shell)<trademark class="registered"><refentrytitle> som vil være bærbare på tvers av mange systemer. Det er grunnen til at <trademark class="registered">POSIX</trademark> spesifiserer skall- og verktøyskommandoer i detalj. De fleste skript er skrevet i Bourne shell (<citerefentry><refentrytitle>sh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum> </citerefentry>), og fordi flere viktige programmeringsgrensesnitt (<citerefentry><refentrytitle>gjør</refentrytitle) ><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>system</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>popen</refentrytitle> <manvolnum>3</manvolnum></citerefentry>, og analoger i skriptspråk på høyere nivå som Perl og Tcl) er spesifisert for å bruke Bourne-skallet til å tolke kommandoer. Fordi Bourne-skallet er så ofte og mye brukt, er det viktig at det er raskt å starte, være deterministisk i oppførselen og ha et lite minneavtrykk.
The existing implementation is our best effort at meeting as many of these requirements simultaneously as we can. To keep <command>/bin/sh</command> small, we have not provided many of the convenience features that other shells have. That is why other more featureful shells like <command>bash</command>, <command>scsh</command>, <citerefentry><refentrytitle>tcsh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, and <command>zsh</command> are available. Compare the memory utilization of these shells by looking at the <quote>VSZ</quote> and <quote>RSS</quote> columns in a <command>ps -u</command> listing.
Den eksisterende implementeringen er vår beste innsats for å oppfylle så mange av disse kravene samtidig som vi kan. For å holde <command>/bin/sh</command>liten så har vi valgt å ikke ha like mange funksjonalitet som enkelte andre skall(shells) har. Det er grunnen til andre mer prestisjefylte skjell som <command>bash</command>, <command>scsh</command>, <citerefentry><refentrytitle>tcsh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum> </citerefentry>, og <command>zsh</command> er tilgjengelige. Sammenlign minnebruken av disse skjellene ved å se på <quote>VSZ</quote> og <quote>RSS</quote> kolonnene i en <command>ps -u</command> liste.
Kernel Configuration
Kernelkonfigurasjon
I would like to customize my kernel. Is it difficult?
Jeg ønsker å tilpasse min egen kernel. Er det vanskelig?
Not at all! Check out the <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/kernelconfig.html">kernel config section of the Handbook</link>.
Ikke i det hele tatt! Sjekk ut linken her <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/kernelconfig.html">kernel config section of the Handbook</link>.
The new <filename>kernel</filename> will be installed to the <filename>/boot/kernel</filename> directory along with its modules, while the old kernel and its modules will be moved to the <filename>/boot/kernel.old</filename> directory. If a mistake is made in the configuration, simply boot the previous version of the kernel.
Den nye <filename> -kjernen </filename> blir installert i <filename>/boot/kernel</filename>-katalogen sammen med modulene, mens den gamle kjernen og dens moduler flyttes til <filename>/boot/kernel.old </filename>katalog. Hvis det gjøres en feil i konfigurasjonen, starter du bare den forrige versjonen av kjernen.

Loading…

Many people need to write shell scripts which will be portable across many systems. That is why <trademark class="registered">POSIX</trademark> specifies the shell and utility commands in great detail. Most scripts are written in Bourne shell (<citerefentry><refentrytitle>sh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>), and because several important programming interfaces (<citerefentry><refentrytitle>make</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>system</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>popen</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry>, and analogues in higher-level scripting languages like Perl and Tcl) are specified to use the Bourne shell to interpret commands. Because the Bourne shell is so often and widely used, it is important for it to be quick to start, be deterministic in its behavior, and have a small memory footprint.
Mange mennesker trenger å skrive skallskripter(shell)<trademark class="registered"><refentrytitle> som vil være bærbare på tvers av mange systemer. Det er grunnen til at <trademark class="registered">POSIX</trademark> spesifiserer skall- og verktøyskommandoer i detalj. De fleste skript er skrevet i Bourne shell (<citerefentry><refentrytitle>sh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum> </citerefentry>), og fordi flere viktige programmeringsgrensesnitt (<citerefentry><refentrytitle>gjør</refentrytitle) ><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>system</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>popen</refentrytitle> <manvolnum>3</manvolnum></citerefentry>, og analoger i skriptspråk på høyere nivå som Perl og Tcl) er spesifisert for å bruke Bourne-skallet til å tolke kommandoer. Fordi Bourne-skallet er så ofte og mye brukt, er det viktig at det er raskt å starte, være deterministisk i oppførselen og ha et lite minneavtrykk.
5 months ago
Many people need to write shell scripts which will be portable across many systems. That is why <trademark class="registered">POSIX</trademark> specifies the shell and utility commands in great detail. Most scripts are written in Bourne shell (<citerefentry><refentrytitle>sh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>), and because several important programming interfaces (<citerefentry><refentrytitle>make</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>system</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>popen</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry>, and analogues in higher-level scripting languages like Perl and Tcl) are specified to use the Bourne shell to interpret commands. Because the Bourne shell is so often and widely used, it is important for it to be quick to start, be deterministic in its behavior, and have a small memory footprint.
Mange mennesker trenger å skrive skallskripter(shell)<trademark class="registered"><refentrytitle> som vil være bærbare på tvers av mange systemer. Det er grunnen til at <trademark class="registered">POSIX</trademark> spesifiserer skall- og verktøyskommandoer i detalj. De fleste skript er skrevet i Bourne shell (<citerefentry><refentrytitle>sh</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum> </citerefentry>), og fordi flere viktige programmeringsgrensesnitt (<citerefentry><refentrytitle>gjør</refentrytitle) ><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>system</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>popen</refentrytitle> <manvolnum>3</manvolnum></citerefentry>, og analoger i skriptspråk på høyere nivå som Perl og Tcl) er spesifisert for å bruke Bourne-skallet til å tolke kommandoer. Fordi Bourne-skallet er så ofte og mye brukt, er det viktig at det er raskt å starte, være deterministisk i oppførselen og ha et lite minneavtrykk.
5 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

This string has been translated in the past

Reset

XML syntax

The translation is not valid XML

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: answer/para
Labels
No labels currently set.
Source string location
book.translate.xml:2408
Source string age
9 months ago
Translation file
books/nb_NO/faq.po, string 388