Translation

$FreeBSD: head/en_US.ISO8859-1/books/faq/book.xml 52666 2018-12-11 18:49:034295 2020-06-25 18:58:26Z gjb $
(itstool) path: info/releaseinfo
$FreeBSD: head/en_US.ISO8859-1/books/faq/book.xml 54295 2020-06-25 18:58:26Z gjb $
82/820
Context English Norwegian Bokmål State
NetBSD is a registered trademark of the NetBSD Foundation.
NetBSD er et registrert varemerke til NetBSD Foundation.
Motif, OSF/1, and UNIX are registered trademarks and IT DialTone and The Open Group are trademarks of The Open Group in the United States and other countries.
Motif,OSF/1 og UNIX er registrerte varemerker og IT DialTone og The Open Group varemerke av The Open Group i USA eller andre land.
Silicon Graphics, SGI, and OpenGL are registered trademarks of Silicon Graphics, Inc., in the United States and/or other countries worldwide.
Silicon Graphics, SGI, og OpenGL er et registrert varemerke til Silicon Graphics, Inc., i USA og/eller andre land over hele verden.
Sun, Sun Microsystems, Java, Java Virtual Machine, JDK, JRE, JSP, JVM, Netra, OpenJDK, Solaris, StarOffice, SunOS and VirtualBox are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries.
Sun, Sun Microsystems, Java, Java Virtual Machine, JDK, JRE, JSP, JVM, Netra, OpenJDK, Solaris, StarOffice, SunOS og VirtualBox er et registrert varemerke eller registrert varemerke til Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land.
Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this document, and the FreeBSD Project was aware of the trademark claim, the designations have been followed by the <quote>™</quote> or the <quote>®</quote> symbol.
Mange av betegnelsene som brukes av produsenter og selgere for å skille produktene deres, hevdes som varemerker. Der de betegnelsene vises i dette dokumentet, og FreeBSD-prosjektet var klar over varemerkekravet, har betegnelsene blitt fulgt av <quote>™</quote> eller <quote>®</quote> symbolet.
$FreeBSD: head/en_US.ISO8859-1/books/faq/book.xml 54295 2020-06-25 18:58:26Z gjb $
$FreeBSD: head/en_US.ISO8859-1/books/faq/book.xml 52666 2018-12-11 18:49:03Z gjb $
This is the Frequently Asked Questions <acronym>(FAQ)</acronym> for FreeBSD versions 12.<replaceable>X</replaceable> and 11.<replaceable>X</replaceable>. Every effort has been made to make this <acronym>FAQ</acronym> as informative as possible; if you have any suggestions as to how it may be improved, send them to the <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-doc">FreeBSD documentation project mailing list</link>.
Dette er Ofte Stilte Spørsmål <acronym>(FAQ)</acronym> for FreeBSD versjon 12.<replaceable>X</replaceable> og 11.<replaceable>X</replaceable>. Alt har blitt gjort for å prøve å gjøre disse <acronym>Vanlige spørsmålene </acronym> så informative som mulig; hvis du har noen forslag til hvordan det kan bli bedre, send dem til <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-doc">FreeBSD documentation project mailing list</link>.
The latest version of this document is always available from the <link xlink:href="https://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/index.html">FreeBSD website</link>. It may also be downloaded as one large <link xlink:href="book.html">HTML</link> file with HTTP or as a variety of other formats from the <link xlink:href="https://download.freebsd.org/ftp/doc/">FreeBSD FTP server</link>.
Den siste versjonen av dette dokumentet er alltid tilgjengelig via <link xlink:href="https://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/index.html">FreeBSD hjemmesiden</link> Den kan også lastes ned som en stor <link xlink:href="book.html">HTML</link> fil ved bruk av HTTP eller via andre formater fra <link xlink:href="https://download.freebsd.org/ftp/doc/">FreeBSD FTP serveren</link>.
Introduction
Introduksjon
What is FreeBSD?
Hva er FreeBSD?
FreeBSD is a modern operating system for desktops, laptops, servers, and embedded systems with support for a large number of <link xlink:href="https://www.FreeBSD.org/platforms/">platforms</link>.
FreeBSD er et moderne operativ system for stasjonære pcer, bærbare pcer, servere og lukkede mindre systemer med støtte for flere typer<link xlink:href="https://www.FreeBSD.org/platforms/">plattformer</link>.

Loading…

None

Source string changed

FreeBSD Doc / books_faqNorwegian Bokmål

$FreeBSD: head/en_US.ISO8859-1/books/faq/book.xml 52666 2018-12-11 18:49:034295 2020-06-25 18:58:26Z gjb $
2 weeks ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: info/releaseinfo
Labels
No labels currently set.
Source string location
book.translate.xml:143
Source string age
2 weeks ago
Translation file
books/nb_NO/faq.po, string 22