Translation

(itstool) path: listitem/para
English
<link xlink:href="http://www.opnsense.org/">OPNSense</link> <_:indexterm-1/> - OPNsense is an open source, easy-to-use and easy-to-build FreeBSD based firewall and routing platform. OPNsense includes most of the features available in expensive commercial firewalls, and more in many cases. It brings the rich feature set of commercial offerings with the benefits of open and verifiable sources.
440/3940
Context English Turkish (tr_TR) State
<link xlink:href="http://www.voxer.com/">Voxer</link> <_:indexterm-1/> - Voxer powers their mobile voice messaging platform with ZFS on FreeBSD. Voxer switched from a Solaris derivative to FreeBSD because of its superior documentation, larger and more active community, and more developer friendly environment. In addition to critical features like <acronym>ZFS</acronym> and DTrace, FreeBSD also offers TRIM support for <acronym>ZFS</acronym>. <link xlink:href="http://www.voxer.com/">Voxer</link> <_:indexterm-1/> - Voxer, FreeBSD üzerindeki mobil sesli mesaj platformunu ZFS ile güçlendirir. Voxer, olağanüstü belgeleme, daha büyük ve etkin toplumu ve daha geliştirici dostu ortamından dolayı bir Solaris türevinden FreeBSD'ye geçti. <acronym>ZFS</acronym> ve DTrace gibi ciddi özelliklerine ek olarak, FreeBSD, <acronym>ZFS</acronym> için TRIM desteği sunar.
<primary>Fudo Security</primary> <primary>Fudo Security</primary>
<link xlink:href="https://fudosecurity.com/en/">Fudo Security</link> <_:indexterm-1/> - The FUDO security appliance allows enterprises to monitor, control, record, and audit contractors and administrators who work on their systems. Based on all of the best security features of FreeBSD including ZFS, GELI, Capsicum, HAST, and auditdistd. <link xlink:href="https://fudosecurity.com/en/">Fudo Security</link> <_:indexterm-1/> - FUDO güvenlik cihazı, işletmelerin sistemleri üzerinde çalışan yüklenicileri ve yöneticileri izlemelerini, kontrol etmelerini, kayıt altına almalarını ve denetlemelerini sağlar. FreeBSD'nin ZFS, GELI, Capsicum, HAST ve auditdistd gibi en iyi güvenlik özelliklerine dayanmaktadır.
FreeBSD has also spawned a number of related open source projects: Ayrıca FreeBSD birkaç ilgili açık kaynak projesini meydana çıkardı:
<primary>BSD Router</primary> <primary>BSD Yönlendirici</primary>
<link xlink:href="http://bsdrp.net/">BSD Router</link> <_:indexterm-1/> - A FreeBSD based replacement for large enterprise routers designed to run on standard PC hardware. <link xlink:href="http://bsdrp.net/">BSD Yönlendirici</link> <_:indexterm-1/> - Standart bilgisayar donanımında çalışmak üzere tasarlanmış, büyük işletme yönlendiricileri için FreeBSD merkezli bir yedeklemedir.
<primary>FreeNAS</primary> <primary>FreeNAS</primary>
<link xlink:href="http://www.freenas.org/">FreeNAS</link> <_:indexterm-1/> - A customized FreeBSD designed to be used as a network file server appliance. Provides a python based web interface to simplify the management of both the UFS and ZFS file systems. Includes support for NFS, SMB/CIFS, AFP, FTP, and iSCSI. Includes an extensible plugin system based on FreeBSD jails. <link xlink:href="http://www.freenas.org/">FreeNAS</link> <_:indexterm-1/> - Ağ dosya sunucusu olarak kullanılmak için dizayn edilmiş ve özelleştirilmiş bir FreeBSD'dir. Hem UFS hem de ZFS dosya sistemlerinin yönetimini kolaylaştırmak için phyton'a dayanan bir web arayüzü sağlar. NFS, SMD / CIFS, AFP, FTP ve iSCSI desteklerini kapsar. FreeBSD yazılımlarına dayanan uzatılabilir bir eklenti sistemi içerir.
<primary>GhostBSD</primary> <primary>GhostBSD</primary>
<link xlink:href="https://ghostbsd.org/">GhostBSD</link> <_:indexterm-1/> - is derived from FreeBSD, uses the GTK environment to provide a beautiful looks and comfortable experience on the modern BSD platform offering a natural and native <trademark class="registered">UNIX</trademark> work environment. <link xlink:href="https://ghostbsd.org/">GhostBSD</link> <_:indexterm-1/> - FreeBSD'den elde edilmiştir, modern BSD platformunda doğal ve yerel bir <trademark class="registered">UNIX</trademark> çalışma ortamı sunan güzel bir görünüş ve iyi bir deneyim sağlamak adına GTK ortamını kullanır.
<primary>mfsBSD</primary> <primary>mfsBSD</primary>
<link xlink:href="http://mfsbsd.vx.sk/">mfsBSD</link> <_:indexterm-1/> - A toolkit for building a FreeBSD system image that runs entirely from memory. <link xlink:href="http://mfsbsd.vx.sk/">mfsBSD</link> <_:indexterm-1/> - Tümüyle hafızadan çalışan bir FreeBSD sistem imgesi oluşturmak için tasarlanmış bir yazılımdır.
<primary>NAS4Free</primary> <primary>NAS4Free</primary>
<link xlink:href="http://www.nas4free.org/">NAS4Free</link> <_:indexterm-1/> - A file server distribution based on FreeBSD with a PHP powered web interface. <link xlink:href="http://www.nas4free.org/">NAS4Free</link> <_:indexterm-1/> - Web arayüzü ile çalışan bir PHP ile FreeBSD'ye dayalı bir dosya sunucusu dağıtımcısıdır.
<primary>OPNsense</primary> <primary>OPNsense</primary>
<link xlink:href="http://www.opnsense.org/">OPNSense</link> <_:indexterm-1/> - OPNsense is an open source, easy-to-use and easy-to-build FreeBSD based firewall and routing platform. OPNsense includes most of the features available in expensive commercial firewalls, and more in many cases. It brings the rich feature set of commercial offerings with the benefits of open and verifiable sources. <link xlink:href="http://www.opnsense.org/">OPNSense</link> <_:indexterm-1/> - OPNsense, kullanımı ve kurulumu kolay, FreeBSD'ye dayanan güvenlik duvarı ve dağıtım platformu olan bir açık kaynaktır. OPNsense, yüksek maliyetli ticari güvenlik duvarlarında ve daha bir çok alanda var olan mevcut özelliklerin çoğuna sahiptir. Açık ve kanıtlanabilir kaynakların yararları ile beraber ticari önerilerin zengin özelliklerini beraberinde getirir.
<primary>TrueOS</primary> <primary>TrueOS</primary>
<link xlink:href="https://www.trueos.org">TrueOS</link> <_:indexterm-1/> - TrueOS is based on the legendary security and stability of FreeBSD. TrueOS follows FreeBSD-CURRENT, with the latest drivers, security updates, and packages available. <link xlink:href="https://www.trueos.org">TrueOS</link> <_:indexterm-1/> - TrueOS FreeBSD'nin efsanevi güvenliği ve dengesine dayanır. TrueOs, en son sürücüler, güvenlik güncelleştirmeleri ve mevcut paketleri ile FreeBSD-CURRENT'i takip eder.
<primary>MidnightBSD</primary> <primary>MidnightBSD</primary>
<link xlink:href="https://www.midnightbsd.org">MidnightBSD</link> <_:indexterm-1/> - is a FreeBSD derived operating system developed with desktop users in mind. It includes all the software you'd expect for your daily tasks: mail, web browsing, word processing, gaming, and much more. <link xlink:href="https://www.midnightbsd.org">MidnightBSD</link> <_:indexterm-1/> - masaüstü kullanıcıları dikkate alınarak geliştirilmiş, FreeBSD'den elde edilmiş bir işletim sistemidir. Günlük etkinlikleriniz için gereken bütün yazılımları kapsar: posta, web taraması, kelime işlemcisi, oyun ve çok daha fazlası.
<primary>NomadBSD</primary> <primary>NetBSD</primary>
<link xlink:href="https://nomadbsd.org/">NomadBSD</link> <_:indexterm-1/> - is a persistent live system for USB flash drives, based on FreeBSD. Together with automatic hardware detection and setup, it is configured to be used as a desktop system that works out of the box, but can also be used for data recovery, for educational purposes, or to test FreeBSD's hardware compatibility.
<primary>pfSense</primary> <primary>pfSense</primary>
<link xlink:href="http://www.pfsense.org/">pfSense</link> <_:indexterm-1/> - A firewall distribution based on FreeBSD with a huge array of features and extensive IPv6 support. <link xlink:href="http://www.pfsense.org/">pfSense</link> <_:indexterm-1/> - Çok ihtişamlı özellikler ve geniş IPv6 desteği ile FreeBSD'ye dayanan bir güvenlik duvarı versiyonudur.
<primary>ZRouter</primary> <primary>ZRouter</primary>
<link xlink:href="http://zrouter.org/">ZRouter</link> <_:indexterm-1/> - An open source alternative firmware for embedded devices based on FreeBSD. Designed to replace the proprietary firmware on off-the-shelf routers. <link xlink:href="http://zrouter.org/">ZRouter</link> <_:indexterm-1/> -FreeBSD'ye dayanan gömülü araçlar için açık kaynaklı bir alternatif aygıt yazılımıdır. Kullanıma hazır yönlendiricilerdeki tescilli aygıt yazılımını değiştirmek için dizayn edilmiştir.
A list of <link xlink:href="https://www.freebsdfoundation.org/about/testimonials/"> testimonials from companies basing their products and services on FreeBSD</link> can be found at the FreeBSD Foundation website. Wikipedia also maintains a <link xlink:href="https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_products_based_on_FreeBSD">list of products based on FreeBSD</link>. Ürün ve hizmetlerini FreeBSD'ye dayandıran şirketlerin referanslarının <link xlink:href="https://www.freebsdfoundation.org/about/testimonials/"> bir listesini </link> FreeBSD Kurumu'nun web sitesinde bulabilirsiniz. Ayrıca Wikipedia da FreeBSD'ye dayanan ürünlerin bir listesini <link xlink:href="https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_products_based_on_FreeBSD"> muhafaza eder </link>.
About the FreeBSD Project FreeBSD Projesi Hakkında
The following section provides some background information on the project, including a brief history, project goals, and the development model of the project. Aşağıdaki bölüm, projenin kısa tarihi, projenin amaçları ve projenin gelişim kuramını içerisinde bulunduran birkaç arka plan bilgisini bulundurmaktadır.
A Brief History of FreeBSD FreeBSD'nin Kısa Tarihçesi
<primary>386BSD Patchkit</primary> <primary>386BSD Patchkit</primary>

Loading…

<link xlink:href="http://www.opnsense.org/">OPNSense</link> <_:indexterm-1/> - OPNsense is an open source, easy-to-use and easy-to-build FreeBSD based firewall and routing platform. OPNsense includes most of the features available in expensive commercial firewalls, and more in many cases. It brings the rich feature set of commercial offerings with the benefits of open and verifiable sources.
<link xlink:href="http://www.opnsense.org/">OPNSense</link> <_:indexterm-1/> - OPNsense, kullanımı ve kurulumu kolay, FreeBSD'ye dayanan güvenlik duvarı ve dağıtım platformu olan bir açık kaynaktır. OPNsense, yüksek maliyetli ticari güvenlik duvarlarında ve daha bir çok alanda var olan mevcut özelliklerin çoğuna sahiptir. Açık ve kanıtlanabilir kaynakların yararları ile beraber ticari önerilerin zengin özelliklerini beraberinde getirir.
6 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "<link xlink:href="http://www.opnsense.org/">OPNSense</link> <_:indexterm-1/> - OPNsense, kullanımı ve kurulumu kolay, FreeBSD'ye dayanan güvenlik duvarı ve dağıtım platformu olan bir açık kaynaktır. OPNsense, yüksek maliyetli ticari güvenlik duvarlarında ve daha bir çok alanda var olan mevcut özelliklerin çoğuna sahiptir. Açık ve kanıtlanabilir kaynakların yararları ile beraber ticari önerilerin zengin özelliklerini beraberinde getirir.".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
base system temel sistem FreeBSD Doc
firewall güvenlik duvarı FreeBSD Doc
FreeBSD branch FreeBSD şubesi FreeBSD Doc
Open source açık kaynak FreeBSD Doc
open source project açık kaynak proje FreeBSD Doc
service set identifier servis seti tanımlayıcısı FreeBSD Doc
source tree source tree FreeBSD Doc
stateful firewall durum denetlemeli güvenlik duvarı FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: listitem/para
Source string location
book.translate.xml:2309
String age
8 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 264