Translation

(itstool) path: sect2/para
English
Edit <filename>/mnt/etc/fstab</filename> to point to the new mirror file systems:
90/810
Context English Turkish (tr_TR) State
The <filename>geom_mirror.ko</filename> kernel module must either be built into the kernel or loaded at boot- or run-time. Manually load the kernel module now: <filename>geom_mirror.ko</filename> kernel modülü kernel yerleştirilmeli veya boot veya çalışma zamanında yüklenmelidir. Çekirdek modülünü şimdi manuel olarakyükleyin:
<prompt>#</prompt> <userinput>gmirror load</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>gmirror load</userinput>
Create the mirror with the two new drives: İki yeni sürücü ile aynalama oluşturma:
<prompt>#</prompt> <userinput>gmirror label -v gm0 /dev/ada1 /dev/ada2</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>gmirror label -v gm0 /dev/ada1 /dev/ada2</userinput>
<filename>gm0</filename> is a user-chosen device name assigned to the new mirror. After the mirror has been started, this device name appears in <filename>/dev/mirror/</filename>. <filename>gm0</filename> yeni aynalamaya verilen ve kullanıcı tarafından seçilen cihaz ismidir. Aynalama başladıktan sonra cihaz ismi <filename>/dev/mirror/</filename>' de belirir.
<acronym>MBR</acronym> and <application>bsdlabel</application> partition tables can now be created on the mirror with <citerefentry><refentrytitle>gpart</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. This example uses a traditional file system layout, with partitions for <filename>/</filename>, swap, <filename>/var</filename>, <filename>/tmp</filename>, and <filename>/usr</filename>. A single <filename>/</filename> and a swap partition will also work. <acronym>MBR</acronym> ve<application>bsdlabel</application> bölüm tabloları şu anda <citerefentry><refentrytitle>gpart</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> ile aynada oluşturulabilir. Bu örnek <filename></filename>,swap,<filename>/var</filename>,<filename>/tmp</filename>, ve<filename>/usr</filename> bölümleri için geleneksel bir sistem dizilimi kullanır. Tek <filename>/</filename>ve swap bölümleri de ayrıca çalışacaktır.
Partitions on the mirror do not have to be the same size as those on the existing disk, but they must be large enough to hold all the data already present on <filename>ada0</filename>. Aynadaki bölümlerin mevcut diskteki bölümlerle aynı boyutta olması gerekmez, ancak <filename>ada0</filename> 'da mevcut olan tüm verileri tutacak kadar büyük olmalıdırlar.
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart create -s MBR mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd -a 4k mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart show mirror/gm0</userinput>
=&gt; 63 156301423 mirror/gm0 MBR (74G)
63 63 - free - (31k)
126 156301299 1 freebsd (74G)
156301425 61 - free - (30k)
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart create -s MBR mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd -a 4k mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart show mirror/gm0</userinput>
=&gt; 63 156301423 mirror/gm0 MBR (74G)
63 63 - free - (31k)
126 156301299 1 freebsd (74G)
156301425 61 - free - (30k)
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart create -s BSD mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 2g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-swap -a 4k -s 4g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 2g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 1g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart show mirror/gm0s1</userinput>
=&gt; 0 156301299 mirror/gm0s1 BSD (74G)
0 2 - free - (1.0k)
2 4194304 1 freebsd-ufs (2.0G)
4194306 8388608 2 freebsd-swap (4.0G)
12582914 4194304 4 freebsd-ufs (2.0G)
16777218 2097152 5 freebsd-ufs (1.0G)
18874370 137426928 6 freebsd-ufs (65G)
156301298 1 - free - (512B)
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart create -s BSD mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 2g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-swap -a 4k -s 4g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 2g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 1g mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart show mirror/gm0s1</userinput>
=&gt; 0 156301299 mirror/gm0s1 BSD (74G)
0 2 - free - (1.0k)
2 4194304 1 freebsd-ufs (2.0G)
4194306 8388608 2 freebsd-swap (4.0G)
12582914 4194304 4 freebsd-ufs (2.0G)
16777218 2097152 5 freebsd-ufs (1.0G)
18874370 137426928 6 freebsd-ufs (65G)
156301298 1 - free - (512B)
Make the mirror bootable by installing bootcode in the <acronym>MBR</acronym> and bsdlabel and setting the active slice: Önyükleme kodunu <acronym>MBR</acronym>'ye ve bsdlabel'a girerek ve aktif bölümü ayarlayarak aynayı önyüklenebilir hale getirin:
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart bootcode -b /boot/mbr mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart set -a active -i 1 mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart bootcode -b /boot/boot mirror/gm0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart bootcode -b /boot/mbr mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart set -a active -i 1 mirror/gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart bootcode -b /boot/boot mirror/gm0s1</userinput>
Format the file systems on the new mirror, enabling soft-updates. Yazılım güncellemelerini devreye alarak, yeni aynadaki dosya sistemlerini formatlayın.
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1a</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1d</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1e</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1f</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1a</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1d</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1e</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1f</userinput>
File systems from the original <filename>ada0</filename> disk can now be copied onto the mirror with <citerefentry><refentrytitle>dump</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> and <citerefentry><refentrytitle>restore</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Dosya sistemleri kaynak <filename>ada0</filename> diskinden <citerefentry><refentrytitle>döküm</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> ve <citerefentry><refentrytitle>geri yükleme </refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>ile aynaya kopyalanabilir.
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1a /mnt</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - / | (cd /mnt &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1d /mnt/var</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1e /mnt/tmp</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1f /mnt/usr</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /var | (cd /mnt/var &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /tmp | (cd /mnt/tmp &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /usr | (cd /mnt/usr &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1a /mnt</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - / | (cd /mnt &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1d /mnt/var</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1e /mnt/tmp</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1f /mnt/usr</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /var | (cd /mnt/var &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /tmp | (cd /mnt/tmp &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /usr | (cd /mnt/usr &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
Edit <filename>/mnt/etc/fstab</filename> to point to the new mirror file systems: yeni ayna doya sistemlerine işaret etmek için <filename>/mnt/etc/fstab</filename> düzenle:
# Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/mirror/gm0s1a / ufs rw 1 1
/dev/mirror/gm0s1b none swap sw 0 0
/dev/mirror/gm0s1d /var ufs rw 2 2
/dev/mirror/gm0s1e /tmp ufs rw 2 2
/dev/mirror/gm0s1f /usr ufs rw 2 2
# Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/mirror/gm0s1a / ufs rw 1 1
/dev/mirror/gm0s1b none swap sw 0 0
/dev/mirror/gm0s1d /var ufs rw 2 2
/dev/mirror/gm0s1e /tmp ufs rw 2 2
/dev/mirror/gm0s1f /usr ufs rw 2 2
If the <filename>geom_mirror.ko</filename> kernel module has not been built into the kernel, <filename>/mnt/boot/loader.conf</filename> is edited to load the module at boot: <filename>geom_mirror.ko</filename>kernel modülü kernele işlenmemişse <filename>/mnt/boot/loader.conf</filename> başlangıçta kernele işlenmesi için düzenlenir:
geom_mirror_load="YES" geom_mirror_load="EVET"
Reboot the system to test the new mirror and verify that all data has been copied. The <acronym>BIOS</acronym> will see the mirror as two individual drives rather than a mirror. Because the drives are identical, it does not matter which is selected to boot. Yeni aynayı test etmek ve tüm verilerin kopyalandığını doğrulamak için sistemi yeniden başlatın.<acronym>BIOS</acronym> aynayı ayna yerine iki ayrı sürücü olarak görecektir. Sürücüler aynı olduğundan, hangisinin önyükleme için seçildiği önemli değildir.
See <xref linkend="gmirror-troubleshooting"/> if there are problems booting. Powering down and disconnecting the original <filename>ada0</filename> disk will allow it to be kept as an offline backup. Başlatma sorunları olursa <xref linkend="gmirror-troubleshooting"/> bakınız. Orijinal diskin kapatılması ve çıkarılması, <filename>ada0</filename> diskin çevrimdışı yedek olarak tutulmasını sağlar.
In use, the mirror will behave just like the original single drive. Kullanımda, ayna tıpkı orijinal tek sürücü gibi davranacaktır.
Creating a Mirror with an Existing Drive Mevcut Bir Sürücüyle Ayna Oluşturma
In this example, FreeBSD has already been installed on a single disk, <filename>ada0</filename>. A new disk, <filename>ada1</filename>, has been connected to the system. A one-disk mirror will be created on the new disk, the existing system copied onto it, and then the old disk will be inserted into the mirror. This slightly complex procedure is required because <command>gmirror</command> needs to put a 512-byte block of metadata at the end of each disk, and the existing <filename>ada0</filename> has usually had all of its space already allocated. Bu örnekte, FreeBSD zaten tek bir diske <filename>ada0</filename>yüklüdür. Yeni bir disk <filename>ada1</filename> sisteme bağlanmıştır. Yeni diskte tek diskli bir ayna oluşturulur, mevcut sistem üzerine kopyalanır ve daha sonra eski disk aynaya yerleştirilir. Bu biraz karmaşık prosedür gereklidir, çünkü <command>gmirror</command>her diskin sonuna 512 baytlık bir üstveri bloğu koyması gerekir ve var olan <filename>ada0</filename> ayrılan alanın tamamı zaten ayrılmış durumdadır.
Load the <filename>geom_mirror.ko</filename> kernel module: <filename>geom_mirror.ko</filename> kernel modüle yükle:
Check the media size of the original disk with <command>diskinfo</command>: <command>diskinfo</command> kullanarak kaynak dosyanın medya boyutunu kontrol et:
<prompt>#</prompt> <userinput>diskinfo -v ada0 | head -n3</userinput>
/dev/ada0
512 # sectorsize
1000204821504 # mediasize in bytes (931G)
<prompt>#</prompt> <userinput>diskinfo -v ada0 | head -n3</userinput>
/dev/ada0
512 # sectorsize
1000204821504 # byte olarak medya boyutu (931G)
Create a mirror on the new disk. To make certain that the mirror capacity is not any larger than the original <filename>ada0</filename> drive, <citerefentry><refentrytitle>gnop</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> is used to create a fake drive of the exact same size. This drive does not store any data, but is used only to limit the size of the mirror. When <citerefentry><refentrytitle>gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> creates the mirror, it will restrict the capacity to the size of <filename>gzero.nop</filename>, even if the new <filename>ada1</filename> drive has more space. Note that the <replaceable>1000204821504</replaceable> in the second line is equal to <filename>ada0</filename>'s media size as shown by <command>diskinfo</command> above. Yeni diskte bir ayna oluşturun. Ayna kapasitesinin orijinal <filename>ada0</filename> sürücüsünden daha büyük olmadığından emin olmak için, <citerefentry><refentrytitle>gnop</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>aynı boyutta sahte bir sürücü oluşturmak için kullanılır. Bu sürücü herhangi bir veri depolamaz, ancak yalnızca aynanın boyutunu sınırlamak için kullanılır. <citerefentry><refentrytitle>Gmirror</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> aynayı oluşturduğunda, yeni <filename>ada1</filename> sürücüsü daha fazla alana sahip olsa bile, kapasiteyi <filename>gzero.nop</filename> boyutuyla sınırlayacaktır. İkinci satırdaki <replaceable>1000204821504</replaceable> yukarıdaki <command>diskinfo</command> ile gösterildiği gibi <filename>ada0</filename> ortam boyutuna eşit olduğuna dikkat edin.
<prompt>#</prompt> <userinput>geom zero load</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gnop create -s 1000204821504 gzero</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gmirror label -v gm0 gzero.nop ada1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gmirror forget gm0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>geom zero load</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gnop create -s 1000204821504 gzero</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gmirror label -v gm0 gzero.nop ada1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gmirror forget gm0</userinput>
Since <filename>gzero.nop</filename> does not store any data, the mirror does not see it as connected. The mirror is told to <quote>forget</quote> unconnected components, removing references to <filename>gzero.nop</filename>. The result is a mirror device containing only a single disk, <filename>ada1</filename>. 237/5000
<filename>gzero.nop</filename> herhangi bir veri saklamadığından, ayna veriyi bağlı olarak görmez. Aynaya <filename>gzero.nop</filename> referanslarını kaldırarak bağlı olmayan bileşenleri <quote>forget</quote> söylenir. Sonuç, sadece tek bir disk, <filename>ada1</filename> içeren bir yansıtma cihazıdır.
After creating <filename>gm0</filename>, view the partition table on <filename>ada0</filename>. This output is from a 1 TB drive. If there is some unallocated space at the end of the drive, the contents may be copied directly from <filename>ada0</filename> to the new mirror. <filename>Gm0</filename> oluşturduktan sonra <filename>ada0</filename> bölüm tablosuna bakın. Bu çıkış 1 TB sürücüden. Sürücünün sonunda ayrılmamış bir alan varsa, içerik doğrudan <filename>ada0</filename> yeni aynaya kopyalanabilir.

Loading…

Edit <filename>/mnt/etc/fstab</filename> to point to the new mirror file systems:
yeni ayna doya sistemlerine işaret etmek için <filename>/mnt/etc/fstab</filename> düzenle:
7 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "yeni ayna doya sistemlerine işaret etmek için <filename>/mnt/etc/fstab</filename> düzenle:".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
base system temel sistem FreeBSD Doc
credential file kimlik bilgileri dosyası FreeBSD Doc
Extended (Ext) File System Genişletilmiş Dosya Sistemi FreeBSD Doc
file system dosya sistemi FreeBSD Doc
host system ana bilgisayar sistemi FreeBSD Doc
log file sistem günlük dosyası FreeBSD Doc
mount point bağlama noktası FreeBSD Doc
mount point takma noktası FreeBSD Doc
native file system yerel dosya sistemi FreeBSD Doc
network file system ağ dosya sistemi FreeBSD Doc
operating system işletim sistemi FreeBSD Doc
plain text file düz metin dosyası FreeBSD Doc
supported file system desteklenen dosya sistemi FreeBSD Doc
swap file getir götür kütüğü FreeBSD Doc
system administration Sistem Yönetimi FreeBSD Doc
system call sistem çağrısı FreeBSD Doc
system collapsing sistem çökmesi FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/para
Source string location
book.translate.xml:38080
String age
8 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 6348