Translation

(itstool) path: sect2/para
English
Create file systems on these new partitions. The number of partitions will vary to match the original disk, <filename>ada0</filename>.
136/1340
Context English Turkish (tr_TR) State
In this case, the partition table must be edited to reduce the capacity by one sector on <filename>mirror/gm0</filename>. The procedure will be explained later. Bu durumda,<filename>mirror/gm0</filename> üzerindeki kapasiteyi bir sektör azaltmak için bölümleme tablosu düzenlenmelidir. Prosedür daha sonra açıklanacaktır.
In either case, partition tables on the primary disk should be first copied using <command>gpart backup</command> and <command>gpart restore</command>. Her iki durumda da, birincil diskteki bölüm tabloları ilk olarak <command>gpart backup</command> ve <command>gpart store</command> kullanılarak kopyalanmalıdır.
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart backup ada0 &gt; table.ada0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart backup ada0s1 &gt; table.ada0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart backup ada0 &gt; table.ada0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart backup ada0s1 &gt; table.ada0s1</userinput>
These commands create two files, <filename>table.ada0</filename> and <filename>table.ada0s1</filename>. This example is from a 1 TB drive: Bu direktifler <filename>table.ada0</filename> ve <filename>table.ada0s1</filename> isimli iki dosya üretir. Bu 1 Tb'lik bir sürücü örneğidir:
<prompt>#</prompt> <userinput>cat table.ada0</userinput>
MBR 4
1 freebsd 63 1953525105 [active]
<prompt>#</prompt> <userinput>cat table.ada0</userinput>
MBR 4
1 freebsd 63 1953525105 [active]
<prompt>#</prompt> <userinput>cat table.ada0s1</userinput>
BSD 8
1 freebsd-ufs 0 4194304
2 freebsd-swap 4194304 33554432
4 freebsd-ufs 37748736 50331648
5 freebsd-ufs 88080384 41943040
6 freebsd-ufs 130023424 838860800
7 freebsd-ufs 968884224 984640881
<prompt>#</prompt> <userinput>cat table.ada0s1</userinput>
BSD 8
1 freebsd-ufs 0 4194304
2 freebsd-swap 4194304 33554432
4 freebsd-ufs 37748736 50331648
5 freebsd-ufs 88080384 41943040
6 freebsd-ufs 130023424 838860800
7 freebsd-ufs 968884224 984640881
If no free space is shown at the end of the disk, the size of both the slice and the last partition must be reduced by one sector. Edit the two files, reducing the size of both the slice and last partition by one. These are the last numbers in each listing. Diskin sonunda boş alan gösterilmiyorsa, hem dilimin hem de son bölümün boyutu bir sektör azaltılmalıdır. İki dosyayı düzenleyerek hem dilimin hem de son bölümün boyutunu birer birer azaltın. Bunlar her girişteki son numaralardır.
<prompt>#</prompt> <userinput>cat table.ada0</userinput>
MBR 4
1 freebsd 63 <emphasis>1953525104</emphasis> [active]
<prompt>#</prompt> <userinput>cat table.ada0</userinput>
MBR 4
1 freebsd 63 <emphasis>1953525104</emphasis> [active]
<prompt>#</prompt> <userinput>cat table.ada0s1</userinput>
BSD 8
1 freebsd-ufs 0 4194304
2 freebsd-swap 4194304 33554432
4 freebsd-ufs 37748736 50331648
5 freebsd-ufs 88080384 41943040
6 freebsd-ufs 130023424 838860800
7 freebsd-ufs 968884224 <emphasis>984640880</emphasis>
<prompt>#</prompt> <userinput>cat table.ada0s1</userinput>
BSD 8
1 freebsd-ufs 0 4194304
2 freebsd-swap 4194304 33554432
4 freebsd-ufs 37748736 50331648
5 freebsd-ufs 88080384 41943040
6 freebsd-ufs 130023424 838860800
7 freebsd-ufs 968884224 <emphasis>984640880</emphasis>
If at least one sector was unallocated at the end of the disk, these two files can be used without modification. Diskin sonunda en az bir sektör ayrılmamışsa, bu iki dosya değiştirilmeden kullanılabilir.
Now restore the partition table into <filename>mirror/gm0</filename>: Şimdi bölme tablosunu <filename>mirror/gm0</filename> içine tekrar yükleyin:
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart restore mirror/gm0 &lt; table.ada0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart restore mirror/gm0s1 &lt; table.ada0s1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart restore mirror/gm0 &lt; table.ada0</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart restore mirror/gm0s1 &lt; table.ada0s1</userinput>
Check the partition table with <command>gpart show</command>. This example has <filename>gm0s1a</filename> for <filename>/</filename>, <filename>gm0s1d</filename> for <filename>/var</filename>, <filename>gm0s1e</filename> for <filename>/usr</filename>, <filename>gm0s1f</filename> for <filename>/data1</filename>, and <filename>gm0s1g</filename> for <filename>/data2</filename>. <command>gpart show</command> ile bölme tablosunu kontrol edin. Bu örnek <filename>gm0s1a</filename> için <filename></filename>,<filename>gm0s1d</filename> için <filename>/var</filename>,<filename>gm0s1e</filename> için <filename>/usr</filename>,<filename> gm0s1f</filename> için<filename> /data1, ve<filename>gm0s1g</filename> için /data2</filename>.
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart show mirror/gm0</userinput>
=&gt; 63 1953525104 mirror/gm0 MBR (931G)
63 1953525042 1 freebsd [active] (931G)
1953525105 62 - free - (31k)

<prompt>#</prompt> <userinput>gpart show mirror/gm0s1</userinput>
=&gt; 0 1953525042 mirror/gm0s1 BSD (931G)
0 2097152 1 freebsd-ufs (1.0G)
2097152 16777216 2 freebsd-swap (8.0G)
18874368 41943040 4 freebsd-ufs (20G)
60817408 20971520 5 freebsd-ufs (10G)
81788928 629145600 6 freebsd-ufs (300G)
710934528 1242590514 7 freebsd-ufs (592G)
1953525042 63 - free - (31k)
<prompt>#</prompt> <userinput>gpart show mirror/gm0</userinput>
=&gt; 63 1953525104 mirror/gm0 MBR (931G)
63 1953525042 1 freebsd [active] (931G)
1953525105 62 - free - (31k)

<prompt>#</prompt> <userinput>gpart show mirror/gm0s1</userinput>
=&gt; 0 1953525042 mirror/gm0s1 BSD (931G)
0 2097152 1 freebsd-ufs (1.0G)
2097152 16777216 2 freebsd-swap (8.0G)
18874368 41943040 4 freebsd-ufs (20G)
60817408 20971520 5 freebsd-ufs (10G)
81788928 629145600 6 freebsd-ufs (300G)
710934528 1242590514 7 freebsd-ufs (592G)
1953525042 63 - free - (31k)
Both the slice and the last partition must have at least one free block at the end of the disk. Hem dilim hem de son bölüm, diskin sonunda en az bir boş bloğa sahip olmalıdır.
Create file systems on these new partitions. The number of partitions will vary to match the original disk, <filename>ada0</filename>. Bu yeni bölümlerde dosya sistemleri oluşturun. Bölüm sayısı, orijinal disk olan <filename>ada0 </filename>ile eşleşecek şekilde değişir.
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1a</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1d</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1e</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1f</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1g</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1a</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1d</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1e</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1f</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1g</userinput>
Adjust <filename>/etc/fstab</filename> to use the new partitions on the mirror. Back up this file first by copying it to <filename>/etc/fstab.orig</filename>. Aynadaki yeni bölümleri kullanmak için <filename>/ etc / fstab</filename> öğesini ayarlayın. Bu dosyayı ilk önce <filename>/etc/fstab.orig </filename> klasörüne kopyalayarak yedekleyin.
<prompt>#</prompt> <userinput>cp /etc/fstab /etc/fstab.orig</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>cp /etc/fstab /etc/fstab.orig</userinput>
Edit <filename>/etc/fstab</filename>, replacing <filename>/dev/ada0</filename> with <filename>mirror/gm0</filename>. <filename>/dev/ada0</filename> ile <filename>mirror/gm0</filename> değiştirerek <filename>/etc/fstab</filename> düzenleyin.
# Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/mirror/gm0s1a / ufs rw 1 1
/dev/mirror/gm0s1b none swap sw 0 0
/dev/mirror/gm0s1d /var ufs rw 2 2
/dev/mirror/gm0s1e /usr ufs rw 2 2
/dev/mirror/gm0s1f /data1 ufs rw 2 2
/dev/mirror/gm0s1g /data2 ufs rw 2 2
# Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/mirror/gm0s1a / ufs rw 1 1
/dev/mirror/gm0s1b none swap sw 0 0
/dev/mirror/gm0s1d /var ufs rw 2 2
/dev/mirror/gm0s1e /usr ufs rw 2 2
/dev/mirror/gm0s1f /data1 ufs rw 2 2
/dev/mirror/gm0s1g /data2 ufs rw 2 2
If the <filename>geom_mirror.ko</filename> kernel module has not been built into the kernel, edit <filename>/boot/loader.conf</filename> to load it at boot: <filename> geom_mirror.ko </filename> çekirdek modülü çekirdeğe yerleştirilmemişse, önyükleme sırasında yüklemek için <filename> /boot/loader.conf </filename> öğesini düzenleyin:
File systems from the original disk can now be copied onto the mirror with <citerefentry><refentrytitle>dump</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> and <citerefentry><refentrytitle>restore</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. Each file system dumped with <command>dump -L</command> will create a snapshot first, which can take some time. Orijinal diskteki dosya sistemleri artık aynaya <citerefentry><refentrytitle>dump</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> ve <citerefentry> <refentrytitle> restore </refentrytitle> < manvolnum> 8 </ manvolnum> </ citerefentry>. <command> dump -L </command> ile boşaltılan her dosya sistemi, önce biraz zaman alabilecek bir anlık görüntü oluşturur.
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1a /mnt</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - / | (cd /mnt &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1d /mnt/var</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1e /mnt/usr</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1f /mnt/data1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1g /mnt/data2</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /usr | (cd /mnt/usr &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /var | (cd /mnt/var &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /data1 | (cd /mnt/data1 &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /data2 | (cd /mnt/data2 &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1a /mnt</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - / | (cd /mnt &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1d /mnt/var</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1e /mnt/usr</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1f /mnt/data1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1g /mnt/data2</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /usr | (cd /mnt/usr &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /var | (cd /mnt/var &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /data1 | (cd /mnt/data1 &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /data2 | (cd /mnt/data2 &amp;&amp; restore -rf -)</userinput>
Restart the system, booting from <filename>ada1</filename>. If everything is working, the system will boot from <filename>mirror/gm0</filename>, which now contains the same data as <filename>ada0</filename> had previously. See <xref linkend="gmirror-troubleshooting"/> if there are problems booting. <filename> ada1 </filename> 'den önyükleme yaparak sistemi yeniden başlatın. Her şey çalışıyorsa, sistem şimdi <filename> ada0 </filename> ile aynı verileri içeren <filename> mirror / gm0 </filename> 'den önyükleme yapar. Önyükleme sorunları varsa <xref linkend="gmirror-troubleshooting"/> bölümüne bakın.
At this point, the mirror still consists of only the single <filename>ada1</filename> disk. Bu noktada, ayna yine de yalnızca tek <filename> ada1 </filename> diskinden oluşur.
After booting from <filename>mirror/gm0</filename> successfully, the final step is inserting <filename>ada0</filename> into the mirror. <filename> mirror / gm0 </filename> klasöründen başarıyla önyükleme yaptıktan sonra, son adım aynaya <filename> ada0 </filename> eklemektir.
When <filename>ada0</filename> is inserted into the mirror, its former contents will be overwritten by data from the mirror. Make certain that <filename>mirror/gm0</filename> has the same contents as <filename>ada0</filename> before adding <filename>ada0</filename> to the mirror. If the contents previously copied by <citerefentry><refentrytitle>dump</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> and <citerefentry><refentrytitle>restore</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> are not identical to what was on <filename>ada0</filename>, revert <filename>/etc/fstab</filename> to mount the file systems on <filename>ada0</filename>, reboot, and start the whole procedure again. Aynaya <dosyaadı> ada0 </filename> eklendiğinde, eski içeriğinin üzerine aynadaki veriler yazılır. Aynaya <filename> ada0 </filename> eklemeden önce <filename> mirror / gm0 </filename> 'in <filename> ada0 </filename> ile aynı içeriğe sahip olduğundan emin olun. Daha önce <citerefentry><refentrytitle>dump</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> ve <citerefentry><refentrytitle>restore</refentrytitle> <manvolnum> <manvolnum> 8 </manvolnum> / citerefentry> <filename> ada0 </filename> üzerinde bulunanlarla aynı değildir, <filename> ada0 </filename> üzerine dosya sistemlerini bağlamak, yeniden başlatmak ve başlatmak için <filename> / etc / fstab </filename> 'i geri alın tüm prosedür tekrar.
<prompt>#</prompt> <userinput>gmirror insert gm0 ada0</userinput>
GEOM_MIRROR: Device gm0: rebuilding provider ada0
<prompt>#</prompt> <userinput>gmirror insert gm0 ada0</userinput>
GEOM_MIRROR: Device gm0: rebuilding provider ada0
Synchronization between the two disks will start immediately. Use <command>gmirror status</command> to view the progress. Synchronization between the two disks will start immediately. Use <command>gmirror status</command> to view the progress.
<prompt>#</prompt> <userinput>gmirror status</userinput>
Name Status Components
mirror/gm0 DEGRADED ada1 (ACTIVE)
ada0 (SYNCHRONIZING, 64%)
<prompt>#</prompt> <userinput>gmirror status</userinput>
Name Status Components
mirror/gm0 DEGRADED ada1 (ACTIVE)
ada0 (SYNCHRONIZING, 64%)

Loading…

Create file systems on these new partitions. The number of partitions will vary to match the original disk, <filename>ada0</filename>.
Bu yeni bölümlerde dosya sistemleri oluşturun. Bölüm sayısı, orijinal disk olan <filename>ada0 </filename>ile eşleşecek şekilde değişir.
7 months ago
Create file systems on these new partitions. The number of partitions will vary to match the original disk, <filename>ada0</filename>.
Bu yeni bölümlerde dosya sistemleri oluşturun. Bölüm sayısı, orijinal disk olan <filename>ada0 </filename>ile eşleşecek şekilde değişir.
7 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Bu yeni bölümlerde dosya sistemleri oluşturun. Bölüm sayısı, orijinal disk olan <filename>ada0 </filename>ile eşleşecek şekilde değişir.".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
base system temel sistem FreeBSD Doc
boot disk önyükleme diski FreeBSD Doc
credential file kimlik bilgileri dosyası FreeBSD Doc
disk space disk alanı FreeBSD Doc
Extended (Ext) File System Genişletilmiş Dosya Sistemi FreeBSD Doc
file system dosya sistemi FreeBSD Doc
host system ana bilgisayar sistemi FreeBSD Doc
log file sistem günlük dosyası FreeBSD Doc
native file system yerel dosya sistemi FreeBSD Doc
network file system ağ dosya sistemi FreeBSD Doc
operating system işletim sistemi FreeBSD Doc
plain text file düz metin dosyası FreeBSD Doc
supported file system desteklenen dosya sistemi FreeBSD Doc
swap file getir götür kütüğü FreeBSD Doc
system administration Sistem Yönetimi FreeBSD Doc
system call sistem çağrısı FreeBSD Doc
system collapsing sistem çökmesi FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/para
Source string location
book.translate.xml:38263
String age
8 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 6381