The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: example/title
English
Failover Mode Between Ethernet and Wireless Interfaces
Context English Turkish (tr_TR) State
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal></userinput>
lagg0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
options=8&lt;VLAN_MTU&gt;
ether 00:05:5d:71:8d:b8
inet 10.0.0.3 netmask 0xffffff00 broadcast 10.0.0.255
media: Ethernet autoselect
status: active
laggproto lacp
laggport: fxp1 flags=1c&lt;ACTIVE,COLLECTING,DISTRIBUTING&gt;
laggport: fxp0 flags=1c&lt;ACTIVE,COLLECTING,DISTRIBUTING&gt;
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal></userinput>
lagg0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
options=8&lt;VLAN_MTU&gt;
ether 00:05:5d:71:8d:b8
inet 10.0.0.3 netmask 0xffffff00 broadcast 10.0.0.255
media: Ethernet autoselect
status: active
laggproto lacp
laggport: fxp1 flags=1c&lt;ACTIVE,COLLECTING,DISTRIBUTING&gt;
laggport: fxp0 flags=1c&lt;ACTIVE,COLLECTING,DISTRIBUTING&gt;
Ports marked as <literal>ACTIVE</literal> are part of the <acronym>LAG</acronym> that has been negotiated with the remote switch. Traffic will be transmitted and received through these active ports. Add <option>-v</option> to the above command to view the <acronym>LAG</acronym> identifiers. <literal> ACTIVE </literal> olarak işaretlenen bağlantı noktaları, uzaktan anahtarla müzakere edilen <acronym> LAG </acronym> 'ın bir parçasıdır. Trafik bu aktif portlar üzerinden iletilecek ve alınacaktır. <acronym> LAG </acronym> tanımlayıcılarını görüntülemek için yukarıdaki komuta <option> -v </option> ekleyin.
To see the port status on the <trademark class="registered">Cisco</trademark> switch: <Trademark class = "registered"> Cisco </trademark> anahtarında bağlantı noktası durumunu görmek için:
switch# <userinput>show lacp neighbor</userinput>
Flags: S - Device is requesting Slow LACPDUs
F - Device is requesting Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode P - Device is in Passive mode

Channel group 1 neighbors

Partner's information:

LACP port Oper Port Port
Port Flags Priority Dev ID Age Key Number State
Fa0/1 SA 32768 0005.5d71.8db8 29s 0x146 0x3 0x3D
Fa0/2 SA 32768 0005.5d71.8db8 29s 0x146 0x4 0x3D
switch# <userinput>show lacp neighbor</userinput>
Flags: S - Device is requesting Slow LACPDUs
F - Device is requesting Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode P - Device is in Passive mode

Channel group 1 neighbors

Partner's information:

LACP port Oper Port Port
Port Flags Priority Dev ID Age Key Number State
Fa0/1 SA 32768 0005.5d71.8db8 29s 0x146 0x3 0x3D
Fa0/2 SA 32768 0005.5d71.8db8 29s 0x146 0x4 0x3D
For more detail, type <userinput>show lacp neighbor detail</userinput>. Daha fazla ayrıntı için <userinput>show lacp neighbor detail</userinput>.
To retain this configuration across reboots, add the following entries to <filename>/etc/rc.conf</filename> on the FreeBSD system: Bu yapılandırmayı yeniden başlatmalarda tutmak için, FreeBSD sisteminde <filename> /etc/rc.conf </filename> dosyasına aşağıdaki girişleri ekleyin:
ifconfig_<replaceable>fxp0</replaceable>="up"
ifconfig_<replaceable>fxp1</replaceable>="up"
cloned_interfaces="<literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal>"
ifconfig_<literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal>="laggproto lacp laggport <replaceable>fxp0</replaceable> laggport <replaceable>fxp1</replaceable> <replaceable>10.0.0.3/24</replaceable>"
ifconfig_<replaceable>fxp0</replaceable>="up"
ifconfig_<replaceable>fxp1</replaceable>="up"
cloned_interfaces="<literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal>"
ifconfig_<literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal>="laggproto lacp laggport <replaceable>fxp0</replaceable> laggport <replaceable>fxp1</replaceable> <replaceable>10.0.0.3/24</replaceable>"
Failover Mode Yük devretme modu
Failover mode can be used to switch over to a secondary interface if the link is lost on the master interface. To configure failover, make sure that the underlying physical interfaces are up, then create the <citerefentry><refentrytitle>lagg</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> interface. In this example, <replaceable>fxp0</replaceable> is the master interface, <replaceable>fxp1</replaceable> is the secondary interface, and the virtual interface is assigned an <acronym>IP</acronym> address of <replaceable>10.0.0.15/24</replaceable>: Yük devretme modu, bağlantı ana arabirimde kaybolursa ikincil bir arabirime geçmek için kullanılabilir. Yük devretmeyi yapılandırmak için, alttaki fiziksel arayüzlerin açık olduğundan emin olun, sonra <citerefentry><refentrytitle>lagg</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> arayüzünü oluşturun. Bu örnekte, <yer değiştirilebilir> fxp0 </replaceable> ana arabirimdir, <yer değiştirilebilir> fxp1 </replaceable> ikincil arabirimdir ve sanal arabirime <yer değiştirilebilir> <acronym> IP </acronym> adresi atanmıştır 10.0.0.15/24 </ değiştirilebilir>:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>fxp0</replaceable> up</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>fxp1</replaceable> up</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal> create</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal> up laggproto failover laggport <replaceable>fxp0</replaceable> laggport <replaceable>fxp1</replaceable> <replaceable>10.0.0.15/24</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>fxp0</replaceable> up</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>fxp1</replaceable> up</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal> create</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal> up laggproto failover laggport <replaceable>fxp0</replaceable> laggport <replaceable>fxp1</replaceable> <replaceable>10.0.0.15/24</replaceable></userinput>
The virtual interface should look something like this: Sanal arayüz şöyle görünmelidir:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal></userinput>
lagg0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
options=8&lt;VLAN_MTU&gt;
ether 00:05:5d:71:8d:b8
inet 10.0.0.15 netmask 0xffffff00 broadcast 10.0.0.255
media: Ethernet autoselect
status: active
laggproto failover
laggport: fxp1 flags=0&lt;&gt;
laggport: fxp0 flags=5&lt;MASTER,ACTIVE&gt;
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal></userinput>
lagg0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
options=8&lt;VLAN_MTU&gt;
ether 00:05:5d:71:8d:b8
inet 10.0.0.15 netmask 0xffffff00 broadcast 10.0.0.255
media: Ethernet autoselect
status: active
laggproto failover
laggport: fxp1 flags=0&lt;&gt;
laggport: fxp0 flags=5&lt;MASTER,ACTIVE&gt;
Traffic will be transmitted and received on <replaceable>fxp0</replaceable>. If the link is lost on <replaceable>fxp0</replaceable>, <replaceable>fxp1</replaceable> will become the active link. If the link is restored on the master interface, it will once again become the active link. Trafik <replaceable> fxp0 </replaceable> öğesinden iletilecek ve alınacaktır. Eğer <yer değiştirilebilir> fxp0 </replaceable> bağlantısında kaybolursa, <yer değiştirilebilir> fxp1 </replaceable> etkin bağlantı olur. Bağlantı ana arayüzde geri yüklenirse, bir kez daha etkin bağlantı olur.
To retain this configuration across reboots, add the following entries to <filename>/etc/rc.conf</filename>: Bu yapılandırmayı yeniden başlatmalarda tutmak için <filename> /etc/rc.conf </filename> klasörüne aşağıdaki girişleri ekleyin:
ifconfig_<replaceable>fxp0</replaceable>="up"
ifconfig_<replaceable>fxp1</replaceable>="up"
cloned_interfaces="<literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal>"
ifconfig_<literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal>="laggproto failover laggport <replaceable>fxp0</replaceable> laggport <replaceable>fxp1</replaceable> <replaceable>10.0.0.15/24</replaceable>"
ifconfig_<replaceable>fxp0</replaceable>="up"
ifconfig_<replaceable>fxp1</replaceable>="up"
cloned_interfaces="<literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal>"
ifconfig_<literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal>="laggproto failover laggport <replaceable>fxp0</replaceable> laggport <replaceable>fxp1</replaceable> <replaceable>10.0.0.15/24</replaceable>"
Failover Mode Between Ethernet and Wireless Interfaces Ethernet ve Kablosuz Arabirimler Arasında Yük Devretme Modu
For laptop users, it is usually desirable to configure the wireless device as a secondary which is only used when the Ethernet connection is not available. With <citerefentry><refentrytitle>lagg</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>, it is possible to configure a failover which prefers the Ethernet connection for both performance and security reasons, while maintaining the ability to transfer data over the wireless connection. Dizüstü bilgisayar kullanıcıları için, kablosuz cihazın yalnızca Ethernet bağlantısı olmadığında kullanılan bir ikincil olarak yapılandırılması genellikle istenir. <citerefentry><refentrytitle>lagg</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> ile, aktarma yeteneğini korurken Ethernet bağlantısını tercih eden bir yük devretme yapılandırmak mümkündür kablosuz bağlantı üzerinden veri.
This is achieved by overriding the Ethernet interface's <acronym>MAC</acronym> address with that of the wireless interface. Bu, Ethernet arabiriminin <acronym> MAC </acronym> adresini kablosuz arabirimin adresiyle geçersiz kılarak elde edilir.
In theory, either the Ethernet or wireless MAC address can be changed to match the other. However, some popular wireless interfaces lack support for overriding the MAC address. We therefore recommend overriding the Ethernet MAC address for this purpose. Teorik olarak, Ethernet veya kablosuz MAC adresi diğerine uyacak şekilde değiştirilebilir. Bununla birlikte, bazı popüler kablosuz arabirimler MAC adresinin geçersiz kılınması için destek sağlamaz. Bu nedenle, bu amaçla Ethernet MAC adresini geçersiz kılmanızı öneririz.
If the driver for the wireless interface is not loaded in the <literal>GENERIC</literal> or custom kernel, and the computer is running FreeBSD 12.1, load the corresponding <filename>.ko</filename> in <filename>/boot/loader.conf</filename> by adding <userinput><replaceable>driver</replaceable>_load="YES"</userinput> to that file and rebooting. Another, better way is to load the driver in <filename>/etc/rc.conf</filename> by adding it to <varname>kld_list</varname> (see <citerefentry><refentrytitle>rc.conf</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry> for details) in that file and rebooting. This is needed because otherwise the driver is not loaded yet at the time the <citerefentry><refentrytitle>lagg</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> interface is set up.
In this example, the Ethernet interface, <replaceable>re0</replaceable>, is the master and the wireless interface, <replaceable>wlan0</replaceable>, is the failover. The <replaceable>wlan0</replaceable> interface was created from the <replaceable>ath0</replaceable> physical wireless interface, and the Ethernet interface will be configured with the <acronym>MAC</acronym> address of the wireless interface. First, determine the <acronym>MAC</acronym> address of the wireless interface: Bu örnekte, Ethernet arabirimi, <replaceable> re0 </replaceable>, ana arabirimdir ve kablosuz arabirim, <replaceable> wlan0 </replaceable> yük devretmedir. <replaceable> wlan0 </replaceable> arabirimi, <replaceable> ath0 </replaceable> fiziksel kablosuz arabiriminden oluşturuldu ve Ethernet arabirimi, kablosuz arabirimin <acronym> MAC </acronym> adresiyle yapılandırılacak. İlk olarak, kablosuz arabirimin <acronym> MAC </acronym> adresini belirleyin:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable></userinput>
wlan0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
ether b8:ee:65:5b:32:59
groups: wlan
ssid Bbox-A3BD2403 channel 6 (2437 MHz 11g ht/20) bssid 00:37:b7:56:4b:60
regdomain ETSI country FR indoor ecm authmode WPA2/802.11i privacy ON
deftxkey UNDEF AES-CCM 2:128-bit txpower 30 bmiss 7 scanvalid 60
protmode CTS ampdulimit 64k ampdudensity 8 shortgi -stbctx stbcrx
-ldpc wme burst roaming MANUAL
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet MCS mode 11ng
status: associated
nd6 options=29&lt;PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL&gt;
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable></userinput>
wlan0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
ether b8:ee:65:5b:32:59
groups: wlan
ssid Bbox-A3BD2403 channel 6 (2437 MHz 11g ht/20) bssid 00:37:b7:56:4b:60
regdomain ETSI country FR indoor ecm authmode WPA2/802.11i privacy ON
deftxkey UNDEF AES-CCM 2:128-bit txpower 30 bmiss 7 scanvalid 60
protmode CTS ampdulimit 64k ampdudensity 8 shortgi -stbctx stbcrx
-ldpc wme burst roaming MANUAL
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet MCS mode 11ng
status: associated
nd6 options=29&lt;PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL&gt;
Replace <replaceable>wlan0</replaceable> to match the system's wireless interface name. The <literal>ether</literal> line will contain the <acronym>MAC</acronym> address of the specified interface. Now, change the <acronym>MAC</acronym> address of the Ethernet interface: Sistemin kablosuz arabirim adıyla eşleşmesi için <replaceable> wlan0 </replaceable> öğesini değiştirin. <literal> eter </literal> satırı, belirtilen arabirimin <acronym> MAC </acronym> adresini içerecektir. Şimdi, Ethernet arayüzünün <acronym> MAC </acronym> adresini değiştirin:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>re0</replaceable> ether <replaceable>b8:ee:65:5b:32:59</replaceable></userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>re0</replaceable> ether <replaceable>b8:ee:65:5b:32:59</replaceable></userinput>
Bring the wireless interface up (replacing <replaceable>FR</replaceable> with your own 2-letter country code), but do not set an <acronym>IP</acronym> address: Kablosuz arayüzü açın (<replaceable> FR </replaceable> yerine kendi 2 harfli ülke kodunuzu yazın), ancak bir <acronym> IP </acronym> adresi ayarlamayın:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> create wlandev <replaceable>ath0</replaceable> country <replaceable>FR</replaceable> ssid <replaceable>my_router</replaceable> up</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable> create wlandev <replaceable>ath0</replaceable> country <replaceable>FR</replaceable> ssid <replaceable>my_router</replaceable> up</userinput>
Make sure the <replaceable>re0</replaceable> interface is up, then create the <citerefentry><refentrytitle>lagg</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> interface with <replaceable>re0</replaceable> as master with failover to <replaceable>wlan0</replaceable>: <replaceable> re0 </replaceable> arayüzünün açık olduğundan emin olun, sonra <clacerefentry><refentrytitle>lagg</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> arayüzünü <replaceable> re0 </ replaceable> <relaceable> wlan0 </replaceable> yerine failover ile master olarak:
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>re0</replaceable> up</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal> create</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal> up laggproto failover laggport <replaceable>re0</replaceable> laggport <replaceable>wlan0</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <replaceable>re0</replaceable> up</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal> create</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal> up laggproto failover laggport <replaceable>re0</replaceable> laggport <replaceable>wlan0</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal></userinput>
lagg0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
options=8&lt;VLAN_MTU&gt;
ether b8:ee:65:5b:32:59
laggproto failover lagghash l2,l3,l4
laggport: re0 flags=5&lt;MASTER,ACTIVE&gt;
laggport: wlan0 flags=0&lt;&gt;
groups: lagg
media: Ethernet autoselect
status: active
<prompt>#</prompt> <userinput>ifconfig <literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal></userinput>
lagg0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
options=8&lt;VLAN_MTU&gt;
ether b8:ee:65:5b:32:59
laggproto failover lagghash l2,l3,l4
laggport: re0 flags=5&lt;MASTER,ACTIVE&gt;
laggport: wlan0 flags=0&lt;&gt;
groups: lagg
media: Ethernet autoselect
status: active
Then, start the <acronym>DHCP</acronym> client to obtain an <acronym>IP</acronym> address: Ardından, bir <acronym> IP </acronym> adresi edinmek için <acronym> DHCP </acronym> istemcisini başlatın:
<prompt>#</prompt> <userinput>dhclient <literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal></userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>dhclient <literal>lagg<replaceable>0</replaceable></literal></userinput>

Loading…

Failover Mode Between Ethernet and Wireless Interfaces
Ethernet ve Kablosuz Arabirimler Arasında Yük Devretme Modu
7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
Ethernet Yerel ağlar (İngilizce: Local Area Network (LAN)) için kullanılan Veri Çerçevesi (İngilizce: Data Frame) tabanlı bilgisayar ağı teknolojileri ailesi FreeBSD Doc
Failover Yük devretme FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: example/title
Source string location
book.translate.xml:65535
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 11079