The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: sect2/screen
English
<prompt>#</prompt> <userinput>service bluetooth start ubt0</userinput>
BD_ADDR: 00:02:72:00:d4:1a
Features: 0xff 0xff 0xf 00 00 00 00 00
&lt;3-Slot&gt; &lt;5-Slot&gt; &lt;Encryption&gt; &lt;Slot offset&gt;
&lt;Timing accuracy&gt; &lt;Switch&gt; &lt;Hold mode&gt; &lt;Sniff mode&gt;
&lt;Park mode&gt; &lt;RSSI&gt; &lt;Channel quality&gt; &lt;SCO link&gt;
&lt;HV2 packets&gt; &lt;HV3 packets&gt; &lt;u-law log&gt; &lt;A-law log&gt; &lt;CVSD&gt;
&lt;Paging scheme&gt; &lt;Power control&gt; &lt;Transparent SCO data&gt;
Max. ACL packet size: 192 bytes
Number of ACL packets: 8
Max. SCO packet size: 64 bytes
Number of SCO packets: 8
Context English Turkish (tr_TR) State
<userinput>if_urndis_load="YES"
if_cdce_load="YES"
if_ipheth_load="YES"</userinput>
<userinput>if_urndis_load="YES"
if_cdce_load="YES"
if_ipheth_load="YES"</userinput>
Bluetooth Bluetooth
<personname> <firstname>Pav</firstname> <surname>Lucistnik</surname> </personname> <contrib>Written by </contrib> <email>pav@FreeBSD.org</email> <personname> <firstname> Pav </firstname> <soyadı> Lucistnik </surname> </personname> <contrib> Yazan </contrib> <email> pav@FreeBSD.org </email>
<primary>Bluetooth</primary> <primary>Bluetooth</primary>
Bluetooth is a wireless technology for creating personal networks operating in the 2.4 GHz unlicensed band, with a range of 10 meters. Networks are usually formed ad-hoc from portable devices such as cellular phones, handhelds, and laptops. Unlike Wi-Fi wireless technology, Bluetooth offers higher level service profiles, such as <acronym>FTP</acronym>-like file servers, file pushing, voice transport, serial line emulation, and more. Bluetooth, 2,4 GHz lisanssız bantta 10 metrelik bir aralıkta çalışan kişisel ağlar oluşturmak için kablosuz bir teknolojidir. Ağlar genellikle cep telefonları, el bilgisayarları ve dizüstü bilgisayarlar gibi taşınabilir cihazlardan oluşturulur. Wi-Fi kablosuz teknolojiden farklı olarak Bluetooth, <acronym> FTP </acronym> benzeri dosya sunucuları, dosya aktarma, ses aktarımı, seri hat emülasyonu ve daha fazlası gibi daha üst düzey hizmet profilleri sunar.
This section describes the use of a <acronym>USB</acronym> Bluetooth dongle on a FreeBSD system. It then describes the various Bluetooth protocols and utilities. Bu bölümde, bir FreeBSD sisteminde <acronym> USB </acronym> Bluetooth donanım kilidinin kullanımı açıklanmaktadır. Daha sonra çeşitli Bluetooth protokollerini ve yardımcı programlarını açıklar.
Loading Bluetooth Support Bluetooth yükleme desteği
The Bluetooth stack in FreeBSD is implemented using the <citerefentry><refentrytitle>netgraph</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> framework. A broad variety of Bluetooth <acronym>USB</acronym> dongles is supported by <citerefentry><refentrytitle>ng_ubt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>. Broadcom BCM2033 based Bluetooth devices are supported by the <citerefentry><refentrytitle>ubtbcmfw</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> and <citerefentry><refentrytitle>ng_ubt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> drivers. The 3Com Bluetooth PC Card 3CRWB60-A is supported by the <citerefentry><refentrytitle>ng_bt3c</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> driver. Serial and UART based Bluetooth devices are supported by <citerefentry><refentrytitle>sio</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>ng_h4</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>, and <citerefentry><refentrytitle>hcseriald</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. FreeBSD'deki Bluetooth yığını <citerefentry><refentrytitle>netgraph</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> çerçevesi kullanılarak uygulanır. <citerefentry><refentrytitle>ng_ubt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> tarafından çok çeşitli Bluetooth <acronym> USB </acronym> dongle'ları desteklenir. Broadcom BCM2033 tabanlı Bluetooth cihazları <citerefentry><refentrytitle>ubtbcmfw</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> ve <citerefentry><refentrytitle>ng_ubt</refentry> manvolnum> </citerefentry> sürücüleri. 3Com Bluetooth PC Kartı 3CRWB60-A <citerefentry><refentrytitle>ng_bt3c</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> sürücüsü tarafından desteklenir. Seri ve UART tabanlı Bluetooth cihazları <citerefentry><refentrytitle>sio</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>ng_h4</refentry> </ 4 manvolnum> </citerefentry> ve <citerefentry><refentrytitle>hcseriald</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry>
Before attaching a device, determine which of the above drivers it uses, then load the driver. For example, if the device uses the <citerefentry><refentrytitle>ng_ubt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> driver: Bir aygıtı bağlamadan önce, yukarıdaki sürücülerden hangisini kullandığını belirleyin, ardından sürücüyü yükleyin. Örneğin, aygıt <citerefentry><refentrytitle>ng_ubt</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry> sürücüsünü kullanıyorsa:
<prompt>#</prompt> <userinput>kldload ng_ubt</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>kldload ng_ubt</userinput>
If the Bluetooth device will be attached to the system during system startup, the system can be configured to load the module at boot time by adding the driver to <filename>/boot/loader.conf</filename>: Bluetooth cihazı sistem başlatılırken sisteme bağlanacaksa, sistem, sürücüyü <filename> /boot/loader.conf </filename> klasörüne ekleyerek modülü yükleme sırasında yükleyecek şekilde yapılandırılabilir:
ng_ubt_load="YES" ng_ubt_load="YES"
Once the driver is loaded, plug in the <acronym>USB</acronym> dongle. If the driver load was successful, output similar to the following should appear on the console and in <filename>/var/log/messages</filename>: Once the driver is loaded, plug in the <acronym>USB</acronym> dongle. If the driver load was successful, output similar to the following should appear on the console and in <filename>/var/log/messages</filename>:
ubt0: vendor 0x0a12 product 0x0001, rev 1.10/5.25, addr 2
ubt0: Interface 0 endpoints: interrupt=0x81, bulk-in=0x82, bulk-out=0x2
ubt0: Interface 1 (alt.config 5) endpoints: isoc-in=0x83, isoc-out=0x3,
wMaxPacketSize=49, nframes=6, buffer size=294
ubt0: vendor 0x0a12 product 0x0001, rev 1.10/5.25, addr 2
ubt0: Interface 0 endpoints: interrupt=0x81, bulk-in=0x82, bulk-out=0x2
ubt0: Interface 1 (alt.config 5) endpoints: isoc-in=0x83, isoc-out=0x3,
wMaxPacketSize=49, nframes=6, buffer size=294
To start and stop the Bluetooth stack, use its startup script. It is a good idea to stop the stack before unplugging the device. Starting the bluetooth stack might require <citerefentry><refentrytitle>hcsecd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> to be started. When starting the stack, the output should be similar to the following: Bluetooth yığınını başlatmak ve durdurmak için başlangıç komut dosyasını kullanın. Cihazı fişten çekmeden önce yığını durdurmak iyi bir fikirdir. Bluetooth yığınını başlatmak, <citerefentry><refentrytitle>hcsecd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum> </citerefentry> 'nin başlatılmasını gerektirebilir. Yığını başlatırken, çıktı aşağıdakine benzer olmalıdır:
<prompt>#</prompt> <userinput>service bluetooth start ubt0</userinput>
BD_ADDR: 00:02:72:00:d4:1a
Features: 0xff 0xff 0xf 00 00 00 00 00
&lt;3-Slot&gt; &lt;5-Slot&gt; &lt;Encryption&gt; &lt;Slot offset&gt;
&lt;Timing accuracy&gt; &lt;Switch&gt; &lt;Hold mode&gt; &lt;Sniff mode&gt;
&lt;Park mode&gt; &lt;RSSI&gt; &lt;Channel quality&gt; &lt;SCO link&gt;
&lt;HV2 packets&gt; &lt;HV3 packets&gt; &lt;u-law log&gt; &lt;A-law log&gt; &lt;CVSD&gt;
&lt;Paging scheme&gt; &lt;Power control&gt; &lt;Transparent SCO data&gt;
Max. ACL packet size: 192 bytes
Number of ACL packets: 8
Max. SCO packet size: 64 bytes
Number of SCO packets: 8
<prompt>#</prompt> <userinput>service bluetooth start ubt0</userinput>
BD_ADDR: 00:02:72:00:d4:1a
Features: 0xff 0xff 0xf 00 00 00 00 00
&lt;3-Slot&gt; &lt;5-Slot&gt; &lt;Encryption&gt; &lt;Slot offset&gt;
&lt;Timing accuracy&gt; &lt;Switch&gt; &lt;Hold mode&gt; &lt;Sniff mode&gt;
&lt;Park mode&gt; &lt;RSSI&gt; &lt;Channel quality&gt; &lt;SCO link&gt;
&lt;HV2 packets&gt; &lt;HV3 packets&gt; &lt;u-law log&gt; &lt;A-law log&gt; &lt;CVSD&gt;
&lt;Paging scheme&gt; &lt;Power control&gt; &lt;Transparent SCO data&gt;
Max. ACL packet size: 192 bytes
Number of ACL packets: 8
Max. SCO packet size: 64 bytes
Number of SCO packets: 8
Finding Other Bluetooth Devices Diğer bluetooth cihazlarını bulma
<primary>HCI</primary> <primary>HCI</primary>
The Host Controller Interface (<acronym>HCI</acronym>) provides a uniform method for accessing Bluetooth baseband capabilities. In FreeBSD, a netgraph <acronym>HCI</acronym> node is created for each Bluetooth device. For more details, refer to <citerefentry><refentrytitle>ng_hci</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum></citerefentry>. Ana Bilgisayar Denetleyici Arabirimi (<acronym> HCI </acronym>), Bluetooth temel bant özelliklerine erişmek için tek tip bir yöntem sağlar. FreeBSD'de, her Bluetooth cihazı için bir netgram <acronym> HCI </acronym> düğümü oluşturulur. Daha fazla ayrıntı için bkz. <citerefentry><refentrytitle>ng_hci</refentrytitle><manvolnum>4</manvolnum> </citerefentry>.
One of the most common tasks is discovery of Bluetooth devices within <acronym>RF</acronym> proximity. This operation is called <emphasis>inquiry</emphasis>. Inquiry and other <acronym>HCI</acronym> related operations are done using <citerefentry><refentrytitle>hccontrol</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. The example below shows how to find out which Bluetooth devices are in range. The list of devices should be displayed in a few seconds. Note that a remote device will only answer the inquiry if it is set to <emphasis>discoverable</emphasis> mode. One of the most common tasks is discovery of Bluetooth devices within <acronym>RF</acronym> proximity. This operation is called <emphasis>inquiry</emphasis>. Inquiry and other <acronym>HCI</acronym> related operations are done using <citerefentry><refentrytitle>hccontrol</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. The example below shows how to find out which Bluetooth devices are in range. The list of devices should be displayed in a few seconds. Note that a remote device will only answer the inquiry if it is set to <emphasis>discoverable</emphasis> mode.
<prompt>%</prompt> <userinput>hccontrol -n ubt0hci inquiry</userinput>
Inquiry result, num_responses=1
Inquiry result #0
BD_ADDR: 00:80:37:29:19:a4
Page Scan Rep. Mode: 0x1
Page Scan Period Mode: 00
Page Scan Mode: 00
Class: 52:02:04
Clock offset: 0x78ef
Inquiry complete. Status: No error [00]
<prompt>%</prompt> <userinput>hccontrol -n ubt0hci inquiry</userinput>
Inquiry result, num_responses=1
Inquiry result #0
BD_ADDR: 00:80:37:29:19:a4
Page Scan Rep. Mode: 0x1
Page Scan Period Mode: 00
Page Scan Mode: 00
Class: 52:02:04
Clock offset: 0x78ef
Inquiry complete. Status: No error [00]
The <literal>BD_ADDR</literal> is the unique address of a Bluetooth device, similar to the <acronym>MAC</acronym> address of a network card. This address is needed for further communication with a device and it is possible to assign a human readable name to a <literal>BD_ADDR</literal>. Information regarding the known Bluetooth hosts is contained in <filename>/etc/bluetooth/hosts</filename>. The following example shows how to obtain the human readable name that was assigned to the remote device: The <literal>BD_ADDR</literal> is the unique address of a Bluetooth device, similar to the <acronym>MAC</acronym> address of a network card. This address is needed for further communication with a device and it is possible to assign a human readable name to a <literal>BD_ADDR</literal>. Information regarding the known Bluetooth hosts is contained in <filename>/etc/bluetooth/hosts</filename>. The following example shows how to obtain the human readable name that was assigned to the remote device:
<prompt>%</prompt> <userinput>hccontrol -n ubt0hci remote_name_request 00:80:37:29:19:a4</userinput>
BD_ADDR: 00:80:37:29:19:a4
Name: Pav's T39
<prompt>%</prompt> <userinput>hccontrol -n ubt0hci remote_name_request 00:80:37:29:19:a4</userinput>
BD_ADDR: 00:80:37:29:19:a4
Name: Pav's T39
If an inquiry is performed on a remote Bluetooth device, it will find the computer as <quote>your.host.name (ubt0)</quote>. The name assigned to the local device can be changed at any time. Uzak bir Bluetooth cihazında sorgulama yapılırsa, bilgisayarı <quote> your.host.name (ubt0) </quote> olarak bulur. Yerel aygıta atanan ad her zaman değiştirilebilir.
Remote devices can be assigned aliases in <filename>/etc/bluetooth/hosts</filename>. More information about <filename>/etc/bluetooth/hosts</filename> file might be found in <citerefentry><refentrytitle>bluetooth.hosts</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>. Uzak cihazlara <filename> / etc / bluetooth / hosts </filename> içinde takma adlar atanabilir. <filename> / etc / bluetooth / hosts </filename> dosyası hakkında daha fazla bilgi <citerefentry><refentrytitle>bluetooth.hosts</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry> 'de bulunabilir.
The Bluetooth system provides a point-to-point connection between two Bluetooth units, or a point-to-multipoint connection which is shared among several Bluetooth devices. The following example shows how to create a connection to a remote device: Bluetooth sistemi, iki Bluetooth ünitesi arasında bir noktadan noktaya bağlantı veya birkaç Bluetooth cihazı arasında paylaşılan bir noktadan çok noktaya bağlantı sağlar. Aşağıdaki örnekte, uzak bir aygıta nasıl bağlantı oluşturulacağı gösterilmektedir:
<prompt>%</prompt> <userinput>hccontrol -n ubt0hci create_connection <replaceable>BT_ADDR</replaceable></userinput> <prompt>%</prompt> <userinput>hccontrol -n ubt0hci create_connection <replaceable>BT_ADDR</replaceable></userinput>
<literal>create_connection</literal> accepts <literal>BT_ADDR</literal> as well as host aliases in <filename>/etc/bluetooth/hosts</filename>. <literal> create_connection </literal> <literal> BT_ADDR </literal> ve <filename> / etc / bluetooth / hosts </filename> içindeki ana bilgisayar takma adlarını kabul eder.
The following example shows how to obtain the list of active baseband connections for the local device: Aşağıdaki örnekte, yerel aygıt için etkin temel bant bağlantılarının nasıl alınacağı gösterilmektedir:
<prompt>%</prompt> <userinput>hccontrol -n ubt0hci read_connection_list</userinput>
Remote BD_ADDR Handle Type Mode Role Encrypt Pending Queue State
00:80:37:29:19:a4 41 ACL 0 MAST NONE 0 0 OPEN
<prompt>%</prompt> <userinput>hccontrol -n ubt0hci read_connection_list</userinput>
Remote BD_ADDR Handle Type Mode Role Encrypt Pending Queue State
00:80:37:29:19:a4 41 ACL 0 MAST NONE 0 0 OPEN
A <emphasis>connection handle</emphasis> is useful when termination of the baseband connection is required, though it is normally not required to do this by hand. The stack will automatically terminate inactive baseband connections. Bir <emphasis> bağlantı tutamacı </emphasis>, taban bandı bağlantısının sonlandırılması gerektiğinde yararlıdır, ancak normalde bunu elle yapmak gerekmez. Yığın, etkin olmayan ana bant bağlantılarını otomatik olarak sonlandıracaktır.

Loading…

<prompt>#</prompt> <userinput>service bluetooth start ubt0</userinput>
BD_ADDR: 00:02:72:00:d4:1a
Features: 0xff 0xff 0xf 00 00 00 00 00
&lt;3-Slot&gt; &lt;5-Slot&gt; &lt;Encryption&gt; &lt;Slot offset&gt;
&lt;Timing accuracy&gt; &lt;Switch&gt; &lt;Hold mode&gt; &lt;Sniff mode&gt;
&lt;Park mode&gt; &lt;RSSI&gt; &lt;Channel quality&gt; &lt;SCO link&gt;
&lt;HV2 packets&gt; &lt;HV3 packets&gt; &lt;u-law log&gt; &lt;A-law log&gt; &lt;CVSD&gt;
&lt;Paging scheme&gt; &lt;Power control&gt; &lt;Transparent SCO data&gt;
Max. ACL packet size: 192 bytes
Number of ACL packets: 8
Max. SCO packet size: 64 bytes
Number of SCO packets: 8
<prompt>#</prompt> <userinput>service bluetooth start ubt0</userinput>
BD_ADDR: 00:02:72:00:d4:1a
Features: 0xff 0xff 0xf 00 00 00 00 00
&lt;3-Slot&gt; &lt;5-Slot&gt; &lt;Encryption&gt; &lt;Slot offset&gt;
&lt;Timing accuracy&gt; &lt;Switch&gt; &lt;Hold mode&gt; &lt;Sniff mode&gt;
&lt;Park mode&gt; &lt;RSSI&gt; &lt;Channel quality&gt; &lt;SCO link&gt;
&lt;HV2 packets&gt; &lt;HV3 packets&gt; &lt;u-law log&gt; &lt;A-law log&gt; &lt;CVSD&gt;
&lt;Paging scheme&gt; &lt;Power control&gt; &lt;Transparent SCO data&gt;
Max. ACL packet size: 192 bytes
Number of ACL packets: 8
Max. SCO packet size: 64 bytes
Number of SCO packets: 8
7 months ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
data veri FreeBSD Doc (Archived)
encryption şifreleme FreeBSD Doc (Archived)
encryption şifreleme FreeBSD Doc (Archived)
link bağlantı FreeBSD Doc (Archived)
prompt komut istemi FreeBSD Doc (Archived)
scheme şema FreeBSD Doc (Archived)
service hizmet FreeBSD Doc (Archived)

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/screen
Flags
no-wrap
Source string location
book.translate.xml:65535
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 10867