Translation

(itstool) path: listitem/para
<emphasis>Embedded:</emphasis> FreeBSD makes an excellent platform to build embedded systems upon. <_:indexterm-1/> With support for the <trademark class="registered">ARM</trademark>, <trademark class="registered">MIPS</trademark> and <trademark class="registered">PowerPC</trademark> platforms, coupled with a robust network stack, cutting edge features and the permissive <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/introduction.html#bsd-license-restrictions">BSD license</link> FreeBSD makes an excellent foundation for building embedded routers, firewalls, and other devices.
604/6010
Context English Turkish (tr_TR) State
<primary>firewall</primary> <primary>güvenlik duvarı</primary>
<primary>NAT</primary> <primary>NAT</primary>
Firewalls<_:indexterm-1/> and NAT<_:indexterm-2/> (<quote>IP masquerading</quote>) gateways Güvenlik duvarı<_:indexterm-1/> ve NAT<_:indexterm-2/> (<quote>IP gizlenmesi</quote>) ağ geçitleri
<primary>FTP servers</primary> <primary>FTP sunucuları</primary>
FTP servers<_:indexterm-1/> FTP sunucuları<_:indexterm-1/>
<primary>electronic mail</primary> <see>email</see> <primary>elektronik posta</primary><see>e-posta</see>
<primary>email</primary> <primary>e-posta</primary>
<_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/> Email servers <_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/> E-posta sunucuları
And more... Ve daha fazlası...
<emphasis>Education:</emphasis> Are you a student of computer science or a related engineering field? There is no better way of learning about operating systems, computer architecture and networking than the hands on, under the hood experience that FreeBSD can provide. A number of freely available CAD, mathematical and graphic design packages also make it highly useful to those whose primary interest in a computer is to get <emphasis>other</emphasis> work done! <emphasis>Eğitim:</emphasis> Bilgisayar bilimleri ya da bununla bağlantılı bir alanda öğrenci misiniz? İşletim sistemi, bilgisayar mimarisi ve ağ oluşturma hakkında bir şeyler öğrenmenin FreeBSD'nin sağlayabileceği deneyim altında bundan daha iyi bir yolu yoktur. Ayrıca rahatlıkla elde edilebilen bir miktar CAD, matematiksel ve grafik tasarım paketleri, <emphasis>diğer</emphasis> işleri yapmak için bilgisayara birinci dereceden ilgi duyanlar için oldukça faydalıdır!
<emphasis>Research:</emphasis> With source code for the entire system available, FreeBSD is an excellent platform for research in operating systems as well as other branches of computer science. FreeBSD's freely available nature also makes it possible for remote groups to collaborate on ideas or shared development without having to worry about special licensing agreements or limitations on what may be discussed in open forums. <emphasis>Araştırma:</emphasis> Bütün mevcut sistemler için geçerli kaynak koduyla FreeBSD, bilgisayar biliminin diğer branşlarında olduğu gibi, işletim sistemi araştırması için de mükemmel bir platformdur. FreeBSD'nin bağımsız mevcut niteliği, onu özel yetki anlaşmaları olmadan ya da açık oturumlarda neyin tartışılmış olabileceği üzerindeki kısıtlamalardan dolayı endişelenmeden, ortak gelişmeler ya da fikirler üzerindeki, uzak grupları birleştirmeyi mümkün kılar.
<primary>router</primary> <primary>yöneltici</primary>
<primary>DNS Server</primary> <primary>DNS Sunucuları</primary>
<emphasis>Networking:</emphasis> Need a new router?<_:indexterm-1/> A name server (DNS)?<_:indexterm-2/> A firewall to keep people out of your internal network? FreeBSD can easily turn that unused PC sitting in the corner into an advanced router with sophisticated packet-filtering capabilities. <emphasis>Ağ Oluşturma:</emphasis> Bir yönelticiye mi ihtiyacınız var? <_:indexterm-1/> Bir sunucu adı (DNS)?<_:indexterm-2/> İnsanları iç şebekenizin dışında tutan bir güvenlik duvarı? FreeBSD, kullanılmayan ve kenarda duran bir bilgisayarı kolaylıkla çok yönlü paket süzgeç özelliklerine sahip gelişmiş bir yönelticiye dönüştürebilir.
<primary>embedded</primary> <primary>Gömülü Sistem</primary>
<emphasis>Embedded:</emphasis> FreeBSD makes an excellent platform to build embedded systems upon. <_:indexterm-1/> With support for the <trademark class="registered">ARM</trademark>, <trademark class="registered">MIPS</trademark> and <trademark class="registered">PowerPC</trademark> platforms, coupled with a robust network stack, cutting edge features and the permissive <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/introduction.html#bsd-license-restrictions">BSD license</link> FreeBSD makes an excellent foundation for building embedded routers, firewalls, and other devices. <emphasis>Gömülü Sistem:</emphasis> FreeBSD gömülü sistemler oluşturmak için kusursuz bir platform yapar. <_:indexterm-1/> <trademark class="registered">ARM</trademark>, <trademark class="registered">MIPS</trademark> <trademark class="registered">PowerPC</trademark> platformlarının desteği ve sağlam ağ yığını, üstün özellikler ve izin verilen <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/introduction.html#bsd-license-restrictions">BSD lisansı</link> ile birleştiğinde, FreeBSD, gömülü yöneltici, güvenlik duvarı ve diğer cihazların oluşturulması için mükemmel bir temel oluşturur.
<primary>X Window System</primary> <primary>X Pencere Sistemi</primary>
<primary>GNOME</primary> <primary>GNU Ağ Nesne Modeli Ortamı</primary>
<primary>KDE</primary> <primary>K Masaüstü Ortamı</primary>
<_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/> <_:indexterm-3/> <emphasis>Desktop:</emphasis> FreeBSD makes a fine choice for an inexpensive desktop solution using the freely available X11 server. FreeBSD offers a choice from many open-source desktop environments, including the standard <application>GNOME</application> and <application>KDE</application> graphical user interfaces. FreeBSD can even boot <quote>diskless</quote> from a central server, making individual workstations even cheaper and easier to administer. <_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/> <_:indexterm-3/> <emphasis>Masaüstü:</emphasis> FreeBSD rahatlıkla bulunabilen X11 sunucusunu kullanarak, masrafsız masaüstü çözümleri için iyi bir seçim yapar. FreeBSD, standart <application>GNOME</application> ve <application>KDE</application> grafik kullanıcı arabirimlerini içeren bir çok açık kaynak masaüstü ortamından bir seçenek önerir. FreeBSD, merkez sunucudan <quote>disksiz</quote> önyükleme bile yapabilir, bunu yaparak bireysel iş istasyonlarını daha ucuz ve kolay yönetilebilir hale getirir.
<primary>Compiler</primary> <primary>Derleyici</primary>
<emphasis>Software Development:</emphasis> The basic FreeBSD system comes with a full suite of development tools including a full C/C++<_:indexterm-1/> compiler and debugger suite. Support for many other languages are also available through the ports and packages collection. <emphasis>Yazılım Geliştirme:</emphasis> Temel FreeBSD sistemi, tam bir C/C++ <_:indexterm-1/> derleyici ve hata ayıklayıcı takımı içeren donanımlı çift geliştirme araçları ile birlikte anılır. Ayrıca diğer bir çok dili desteklemek, noktalar ve paket koleksiyonlar yoluyla elde edilebilir.
FreeBSD is available to download free of charge, or can be obtained on either CD-ROM or DVD. Please see <xref linkend="mirrors"/> for more information about obtaining FreeBSD. FreeBSD, ücretsiz indirebilmeniz için uygundur ya da CD-ROM ve ya DVD üzerinden elde edilebilir. FreeBSD'yi edinmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız lütfen <xref linkend="mirrors"/> linkine bakın.
Who Uses FreeBSD? FreeBSD'yi Kim Kullanır?
<primary>users</primary> <secondary>large sites running FreeBSD</secondary> <primary>kullanıcılar</primary><secondary>FreeBSD'nin çalıştığı büyük siteler</secondary>
FreeBSD has been known for its web serving capabilities - sites that run on FreeBSD include <link xlink:href="https://news.ycombinator.com/">Hacker News</link>, <link xlink:href="http://www.netcraft.com/">Netcraft</link>, <link xlink:href="http://www.163.com/">NetEase</link>, <link xlink:href="https://signup.netflix.com/openconnect">Netflix</link>, <link xlink:href="http://www.sina.com/">Sina</link>, <link xlink:href="http://www.sony.co.jp/">Sony Japan</link>, <link xlink:href="http://www.rambler.ru/">Rambler</link>, <link xlink:href="http://www.yahoo.com/">Yahoo!</link>, and <link xlink:href="http://www.yandex.ru/">Yandex</link>. FreeBSD, internet servis kapasitesiyle bilinir - FreeBSD ile yürütülen siteler şunlardır; <link xlink:href="https://news.ycombinator.com/">Hacker News</link>, <link xlink:href="http://www.netcraft.com/">Netcraft</link>, <link xlink:href="http://www.163.com/">NetEase</link>, <link xlink:href="https://signup.netflix.com/openconnect">Netflix</link>, <link xlink:href="http://www.sina.com/">Sina</link>, <link xlink:href="http://www.sony.co.jp/">Sony Japan</link>, <link xlink:href="http://www.rambler.ru/">Rambler</link>, <link xlink:href="http://www.yahoo.com/">Yahoo!</link>, and <link xlink:href="http://www.yandex.ru/">Yandex</link>.
FreeBSD's advanced features, proven security, predictable release cycle, and permissive license have led to its use as a platform for building many commercial and open source appliances, devices, and products. Many of the world's largest IT companies use FreeBSD: FreeBSD'nin gelişmiş özellikleri, kanıtlanmış güvenliği, öngörülebilir sürüm döngüsü ve serbest lisansı, bir çok ticari ve açık kaynak cihazın, aletin ve ürünün oluşturulmasında bir platform olarak kullanmasına yol açtı. Dünyanın en büyük Bilgi Teknolojisi şirketlerinin bir çoğu FreeBSD'yi kullanmaktadır:
<primary>Apache</primary> <primary>Apache</primary>
<link xlink:href="http://www.apache.org/">Apache</link> <_:indexterm-1/> - The Apache Software Foundation runs most of its public facing infrastructure, including possibly one of the largest SVN repositories in the world with over 1.4 million commits, on FreeBSD. <link xlink:href="http://www.apache.org/">Apache</link> <_:indexterm-1/> - Apache Yazılım Kurumu, 1.4 milyon üzerinde taahhüt ile dünyadaki en geniş SVN veri havuzlarından birini içeren genel dönüş altyapısı'nın çoğunu çalıştırmaktadır.
<primary>Apple</primary> <primary>Apple</primary>
<link xlink:href="http://www.apple.com/">Apple</link> <_:indexterm-1/> - OS X borrows heavily from FreeBSD for the network stack, virtual file system, and many userland components. Apple iOS also contains elements borrowed from FreeBSD. <link xlink:href="http://www.apple.com/">Apple</link> <_:indexterm-1/> - X İşletim Sistemi, ağ yığını, sanal dosya sistemi ve birçok kullanıcı alanı için FreeBSD'den alıntı yapar. Ayrıca Apple İOS, FreeBSD'den alıntı yapılan öğeleri içerir.

Loading…

<emphasis>Embedded:</emphasis> FreeBSD makes an excellent platform to build embedded systems upon. <_:indexterm-1/> With support for the <trademark class="registered">ARM</trademark>, <trademark class="registered">MIPS</trademark> and <trademark class="registered">PowerPC</trademark> platforms, coupled with a robust network stack, cutting edge features and the permissive <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/introduction.html#bsd-license-restrictions">BSD license</link> FreeBSD makes an excellent foundation for building embedded routers, firewalls, and other devices.
<emphasis>Gömülü Sistem:</emphasis> FreeBSD gömülü sistemler oluşturmak için kusursuz bir platform yapar. <_:indexterm-1/> <trademark class="registered">ARM</trademark>, <trademark class="registered">MIPS</trademark> <trademark class="registered">PowerPC</trademark> platformlarının desteği ve sağlam ağ yığını, üstün özellikler ve izin verilen <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/introduction.html#bsd-license-restrictions">BSD lisansı</link> ile birleştiğinde, FreeBSD, gömülü yöneltici, güvenlik duvarı ve diğer cihazların oluşturulması için mükemmel bir temel oluşturur.
4 months ago
<emphasis>Embedded:</emphasis> FreeBSD makes an excellent platform to build embedded systems upon. <_:indexterm-1/> With support for the <trademark class="registered">ARM</trademark>, <trademark class="registered">MIPS</trademark> and <trademark class="registered">PowerPC</trademark> platforms, coupled with a robust network stack, cutting edge features and the permissive <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/introduction.html#bsd-license-restrictions">BSD license</link> FreeBSD makes an excellent foundation for building embedded routers, firewalls, and other devices.
<emphasis>Gömülü:</emphasis> FreeBSD gömülü sistemler oluşturmak için kusursuz bir platform yapar. <_:indexterm-1/> <trademark class="registered">ARM</trademark>, <trademark class="registered">MIPS</trademark> <trademark class="registered">PowerPC</trademark> platformlarının desteği ve sağlam ağ yığını, üstün özellikler ve izin verilen <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/introduction.html#bsd-license-restrictions">BSD lisansı</link> ile birleştiğinde, FreeBSD, gömülü yöneltici, güvenlik duvarı ve diğer cihazların oluşturulması için mükemmel bir temel oluşturur.
4 months ago
<emphasis>Embedded:</emphasis> FreeBSD makes an excellent platform to build embedded systems upon. <_:indexterm-1/> With support for the <trademark class="registered">ARM</trademark>, <trademark class="registered">MIPS</trademark> and <trademark class="registered">PowerPC</trademark> platforms, coupled with a robust network stack, cutting edge features and the permissive <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/introduction.html#bsd-license-restrictions">BSD license</link> FreeBSD makes an excellent foundation for building embedded routers, firewalls, and other devices.
<emphasis>Gömülü:</emphasis> FreeBSD gömülü sistemler oluşturmak için kusursuz bir platform yapar. <_:indexterm-1/> <trademark class="registered">ARM</trademark>, <trademark class="registered">MIPS</trademark> <trademark class="registered">PowerPC</trademark> platformlarının desteği ve sağlam ağ yığını, üstün özellikler ve izin verilen <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/introduction.html#bsd-license-restrictions">BSD lisansı</link> ile birleştiğinde, FreeBSD, gömülü yöneltici, güvenlik duvarı ve diğer cihazların oluşturulması için mükemmel bir temel oluşturur.
4 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "<emphasis>Gömülü Sistem:</emphasis> FreeBSD gömülü sistemler oluşturmak için kusursuz bir platform yapar. <_:indexterm-1/> <trademark class="registered">ARM</trademark>, <trademark class="registered">MIPS</trademark> <trademark class="registered">PowerPC</trademark> platformlarının desteği ve sağlam ağ yığını, üstün özellikler ve izin verilen <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/introduction.html#bsd-license-restrictions">BSD lisansı</link> ile birleştiğinde, FreeBSD, gömülü yöneltici, güvenlik duvarı ve diğer cihazların oluşturulması için mükemmel bir temel oluşturur.".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
base system temel sistem FreeBSD Doc
BSD lisencing BSD lisansı vermek FreeBSD Doc
Default router olağan/varsayılan yönlendirici FreeBSD Doc
Extended (Ext) File System Genişletilmiş Dosya Sistemi FreeBSD Doc
file system dosya sistemi FreeBSD Doc
FreeBSD branch FreeBSD şubesi FreeBSD Doc
GNOME (GNU Network Object Model Environment) GNU Ağ Nesne Modeli Ortamı FreeBSD Doc
host system ana bilgisayar sistemi FreeBSD Doc
internal network yerel ağ FreeBSD Doc
internal network iç şebeke FreeBSD Doc
native file system yerel dosya sistemi FreeBSD Doc
network FreeBSD Doc
network card ethernet kartı,ağ kartı FreeBSD Doc
network file system ağ dosya sistemi FreeBSD Doc
network interface ağ arayüzü FreeBSD Doc
network monitoring ağ izleme FreeBSD Doc
network printer ağ yazıcısı FreeBSD Doc
network service ağ hizmeti FreeBSD Doc
operating system işletim sistemi FreeBSD Doc
Perpetual license kalıcı lisans FreeBSD Doc
raw network sockets ham ağ soketleri FreeBSD Doc
stack yığın FreeBSD Doc
supported file system desteklenen dosya sistemi FreeBSD Doc
system administration Sistem Yönetimi FreeBSD Doc
system call sistem çağrısı FreeBSD Doc
system collapsing sistem çökmesi FreeBSD Doc
Virtual Private Network Sanal Özel Ağlar FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: listitem/para
Source string location
book.translate.xml:1946
String age
6 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 199