The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: listitem/screen
English
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs allow -u someuser send,snapshot <replaceable>mypool</replaceable></userinput>
Context English Turkish (tr_TR) State
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs snapshot <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>replica1</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs send -v <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>replica1</replaceable> | zfs receive <replaceable>backup/mypool</replaceable></userinput>
send from @ to mypool@replica1 estimated size is 50.1M
total estimated size is 50.1M
TIME SENT SNAPSHOT

<prompt>#</prompt> <userinput>zpool list</userinput>
NAME SIZE ALLOC FREE CKPOINT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
backup 960M 63.7M 896M - - 0% 6% 1.00x ONLINE -
mypool 984M 43.7M 940M - - 0% 4% 1.00x ONLINE -
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs snapshot <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>replica1</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs send -v <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>replica1</replaceable> | zfs receive <replaceable>backup/mypool</replaceable></userinput>
send from @ to mypool@replica1 estimated size is 50.1M
total estimated size is 50.1M
ZAMAN GÖNDERİLEN ANLIK

<prompt>#</prompt> <userinput>zpool list</userinput>
ADI BOYUTU ALLOC ÜCRETSİZ CKPOİNT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP SAĞLIK ALTROOT
backup 960M 63.7M 896M - - 0% 6% 1.00x ÇEVRİMİÇİ-
mypool 984M 43.7M 940M - - 0% 4% 1.00x ÇEVRİMİÇİ-
Incremental Backups Artımlı Yedeklemeler
<command>zfs send</command> can also determine the difference between two snapshots and send only the differences between the two. This saves disk space and transfer time. For example: <command>zfs send</command>, iki anlık görüntü arasındaki farkı da belirleyebilir ve yalnızca ikisi arasındaki farkları gönderebilir.
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs snapshot <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>replica2</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs list -t snapshot</userinput>
NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
mypool@replica1 5.72M - 43.6M -
mypool@replica2 0 - 44.1M -
<prompt>#</prompt> <userinput>zpool list</userinput>
NAME SIZE ALLOC FREE CKPOINT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
backup 960M 61.7M 898M - - 0% 6% 1.00x ONLINE -
mypool 960M 50.2M 910M - - 0% 5% 1.00x ONLINE -
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs snapshot <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>replica2</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs list -t snapshot</userinput>
ADI KULLANILANILABİLİR MOUNTPOİNT
mypool@replica1 5.72M - 43.6M -
mypool@replica2 0 - 44.1M -
<prompt>#</prompt> <userinput>zpool list</userinput>
ADI BOYUTU ALLOC ÜCRETSİZ CKPOİNT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP SAĞLIK ALTROOT
backup 960M 61.7M 898M - - 0% 6% 1.00x ONLINE -
mypool 960M 50.2M 910M - - 0% 5% 1.00x ONLINE -
A second snapshot called <replaceable>replica2</replaceable> was created. This second snapshot contains only the changes that were made to the file system between now and the previous snapshot, <replaceable>replica1</replaceable>. Using <command>zfs send -i</command> and indicating the pair of snapshots generates an incremental replica stream containing only the data that has changed. This can only succeed if the initial snapshot already exists on the receiving side. <replaceable>kopya2</replaceable> adlı ikinci bir anlık görüntü oluşturuldu. Bu ikinci anlık görüntü, yalnızca şimdi ve önceki anlık görüntü, <replaceable>kopya1</replaceable> arasında dosya sistemine yapılan değişiklikleri içerir. <command>Zfs send-i</command> kullanarak ve anlık görüntü çiftini gösteren yalnızca değiştirilen verileri içeren artımlı bir çoğaltma akışı oluşturur. Bu, yalnızca ilk anlık görüntü alma tarafında zaten varsa başarılı olabilir.
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs send -v -i <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>replica1</replaceable> <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>replica2</replaceable> | zfs receive <replaceable>/backup/mypool</replaceable></userinput>
send from @replica1 to mypool@replica2 estimated size is 5.02M
total estimated size is 5.02M
TIME SENT SNAPSHOT

<prompt>#</prompt> <userinput>zpool list</userinput>
NAME SIZE ALLOC FREE CKPOINT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
backup 960M 80.8M 879M - - 0% 8% 1.00x ONLINE -
mypool 960M 50.2M 910M - - 0% 5% 1.00x ONLINE -

<prompt>#</prompt> <userinput>zfs list</userinput>
NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
backup 55.4M 240G 152K /backup
backup/mypool 55.3M 240G 55.2M /backup/mypool
mypool 55.6M 11.6G 55.0M /mypool

<prompt>#</prompt> <userinput>zfs list -t snapshot</userinput>
NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
backup/mypool@replica1 104K - 50.2M -
backup/mypool@replica2 0 - 55.2M -
mypool@replica1 29.9K - 50.0M -
mypool@replica2 0 - 55.0M -
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs send -v -i <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>replica1</replaceable> <replaceable>mypool</replaceable>@<replaceable>replica2</replaceable> | zfs receive <replaceable>/backup/mypool</replaceable></userinput>
send from @replica1 to mypool@replica2 estimated size is 5.02M
total estimated size is 5.02M
ZAMAN GÖNDERİLEN ANLIK

<prompt>#</prompt> <userinput>zpool list</userinput>
ADI BOYUTU ALLOC ÜCRETSİZ CKPOİNT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP SAĞLIK ALTROOT
backup 960M 80.8M 879M - - 0% 8% 1.00x ONLINE -
mypool 960M 50.2M 910M - - 0% 5% 1.00x ONLINE -

<prompt>#</prompt> <userinput>zfs list</userinput>
NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
backup 55.4M 240G 152K /backup
backup/mypool 55.3M 240G 55.2M /backup/mypool
mypool 55.6M 11.6G 55.0M /mypool

<prompt>#</prompt> <userinput>zfs list -t snapshot</userinput>
ADI BOYUTU ALLOC ÜCRETSİZ CKPOİNT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP SAĞLIK ALTROOT
backup/mypool@replica1 104K - 50.2M -
backup/mypool@replica2 0 - 55.2M -
mypool@replica1 29.9K - 50.0M -
mypool@replica2 0 - 55.0M -
The incremental stream was successfully transferred. Only the data that had changed was replicated, rather than the entirety of <replaceable>replica1</replaceable>. Only the differences were sent, which took much less time to transfer and saved disk space by not copying the complete pool each time. This is useful when having to rely on slow networks or when costs per transferred byte must be considered. Artımlı akış başarıyla aktarıldı. Yalnızca değiştirilen veriler <replaceable>kopya1</replaceable>'in tamamı yerine çoğaltıldı. Sadece farklılıklar gönderildi, bu da her seferinde tam havuzu kopyalamayarak disk alanını aktarmak ve kaydetmek için çok daha az zaman aldı. Bu, yavaş ağlara güvenmek zorunda kaldığınızda veya aktarılan bayt başına maliyetlerin dikkate alınması gerektiğinde kullanışlıdır.
A new file system, <replaceable>backup/mypool</replaceable>, is available with all of the files and data from the pool <replaceable>mypool</replaceable>. If <option>-P</option> is specified, the properties of the dataset will be copied, including compression settings, quotas, and mount points. When <option>-R</option> is specified, all child datasets of the indicated dataset will be copied, along with all of their properties. Sending and receiving can be automated so that regular backups are created on the second pool. Yeni bir dosya sistemi, <replaceable>yedekleme / havuzum</replaceable>, havuz <replaceable>havuzum</replaceable> tüm dosya ve veri ile kullanılabilir. <option>-P</option> belirtilirse, sıkıştırma ayarları, kotalar ve bağlama noktaları dahil olmak üzere veri kümesinin özellikleri kopyalanır. <option>- R</option> belirtildiğinde, belirtilen veri kümesinin tüm alt veri kümeleri, tüm özellikleriyle birlikte kopyalanır. Gönderme ve alma, ikinci havuzda düzenli yedeklemeler oluşturulacak şekilde otomatikleştirilebilir.
Sending Encrypted Backups over <application>SSH</application> <application>SSH</application> üzerinden şifreli yedekleme gönderme
Sending streams over the network is a good way to keep a remote backup, but it does come with a drawback. Data sent over the network link is not encrypted, allowing anyone to intercept and transform the streams back into data without the knowledge of the sending user. This is undesirable, especially when sending the streams over the internet to a remote host. <application>SSH</application> can be used to securely encrypt data send over a network connection. Since <acronym>ZFS</acronym> only requires the stream to be redirected from standard output, it is relatively easy to pipe it through <application>SSH</application>. To keep the contents of the file system encrypted in transit and on the remote system, consider using <link xlink:href="https://wiki.freebsd.org/PEFS">PEFS</link>. Ağ üzerinden akış göndermek, uzak bir yedeklemeyi korumanın iyi bir yoludur, ancak bir dezavantajla birlikte gelir. Ağ bağlantısı üzerinden gönderilen veriler şifrelenmez, bu da herkesin Gönderen kullanıcının bilgisi olmadan akışları kesmesine ve verilere dönüştürmesine izin verir. Bu, özellikle internet üzerinden akışları uzak bir ana bilgisayara gönderirken istenmeyen bir durumdur. SSH güvenli bir ağ bağlantısı üzerinden veri göndermek şifrelemek için kullanılabilir. ZFS sadece akışın standart çıktıdan yönlendirilmesini gerektirdiğinden, SSH üzerinden boru takmak nispeten kolaydır. Dosya sisteminin içeriğini transit ve uzak sistemde şifreli tutmak için PEFS kullanmayı düşünün.
A few settings and security precautions must be completed first. Only the necessary steps required for the <command>zfs send</command> operation are shown here. For more information on <application>SSH</application>, see <xref linkend="openssh"/>. Önce birkaç ayar ve güvenlik önlemi tamamlanmalıdır. Sadece <command>zfs</command> gönderme işlemi için gerekli gerekli adımlar burada gösterilmiştir. <application>SSH</application> hakkında daha fazla bilgi için bakınız. Bölüm 13.8, "OpenSSH".
This configuration is required: Bu yapılandırma gereklidir:
Passwordless <application>SSH</application> access between sending and receiving host using <application>SSH</application> keys <application>SSH</application> anahtarlarını kullanarak ana bilgisayar gönderme ve alma arasında parolasız <application>SSH</application> erişimi
Normally, the privileges of the <systemitem class="username">root</systemitem> user are needed to send and receive streams. This requires logging in to the receiving system as <systemitem class="username">root</systemitem>. However, logging in as <systemitem class="username">root</systemitem> is disabled by default for security reasons. The <link linkend="zfs-zfs-allow">ZFS Delegation</link> system can be used to allow a non-<systemitem class="username">root</systemitem> user on each system to perform the respective send and receive operations. Normalde, <systemitem class="username">kök</systemitem> kullanıcının ayrıcalıkları akışları göndermek ve almak için gereklidir. Bu, alıcı sisteme <systemitem class="username">kök</systemitem> olarak oturum açmayı gerektirir. Ancak, <systemitem class="username">kök</systemitem> olarak oturum güvenlik nedeniyle varsayılan olarak devre dışı bırakılır. <link linkend="zfs-zfs-allow">ZFS temsilci</link> seçme sistemi, her sistemde <systemitem class="username">kök</systemitem> olmayan bir kullanıcının ilgili gönderme ve alma işlemlerini gerçekleştirmesine izin vermek için kullanılabilir.
On the sending system: Gönderme sisteminde:
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs allow -u someuser send,snapshot <replaceable>mypool</replaceable></userinput> <prompt>#</prompt><userinput> zfs izin-u someuser göndermek, anlık <replaceable>mypool</replaceable></userinput>
To mount the pool, the unprivileged user must own the directory, and regular users must be allowed to mount file systems. On the receiving system: Havuzu monte etmek için, ayrıcalıksız kullanıcının dizine sahip olması ve normal kullanıcıların dosya sistemlerini monte etmesine izin verilmesi gerekir:
<prompt>#</prompt> <userinput>sysctl vfs.usermount=1</userinput>
vfs.usermount: 0 -&gt; 1
<prompt>#</prompt> <userinput>echo vfs.usermount=1 &gt;&gt; /etc/sysctl.conf</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs create <replaceable>recvpool/backup</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs allow -u <replaceable>someuser</replaceable> create,mount,receive <replaceable>recvpool/backup</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>chown <replaceable>someuser</replaceable> <replaceable>/recvpool/backup</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>sysctl vfs.usermount=1</userinput>
vfs.usermount: 0 -&gt; 1
<prompt>#</prompt> <userinput>sysrc -f /etc/sysctl.conf vfs.usermount=1</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs create <replaceable>recvpool/backup</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs allow -u <replaceable>someuser</replaceable> create,mount,receive <replaceable>recvpool/backup</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>chown <replaceable>someuser</replaceable> <replaceable>/recvpool/backup</replaceable></userinput>
The unprivileged user now has the ability to receive and mount datasets, and the <replaceable>home</replaceable> dataset can be replicated to the remote system: Ayrıcalıksız kullanıcı artık veri kümelerini alma ve bağlama yeteneğine sahiptir ve <replaceable>ev</replaceable> veri kümesi uzak sisteme çoğaltılabilir:
<prompt>%</prompt> <userinput>zfs snapshot -r <replaceable>mypool/home</replaceable>@<replaceable>monday</replaceable></userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>zfs send -R <replaceable>mypool/home</replaceable>@<replaceable>monday</replaceable> | ssh <replaceable>someuser@backuphost</replaceable> zfs recv -dvu <replaceable>recvpool/backup</replaceable></userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>zfs snapshot -r <replaceable>mypool/home</replaceable>@<replaceable>monday</replaceable></userinput>
<prompt>%</prompt> <userinput>zfs send -R <replaceable>mypool/home</replaceable>@<replaceable>monday</replaceable> | ssh <replaceable>someuser@backuphost</replaceable> zfs recv -dvu <replaceable>recvpool/backup</replaceable></userinput>
A recursive snapshot called <replaceable>monday</replaceable> is made of the file system dataset <replaceable>home</replaceable> that resides on the pool <replaceable>mypool</replaceable>. Then it is sent with <command>zfs send -R</command> to include the dataset, all child datasets, snapshots, clones, and settings in the stream. The output is piped to the waiting <command>zfs receive</command> on the remote host <replaceable>backuphost</replaceable> through <application>SSH</application>. Using a fully qualified domain name or IP address is recommended. The receiving machine writes the data to the <replaceable>backup</replaceable> dataset on the <replaceable>recvpool</replaceable> pool. Adding <option>-d</option> to <command>zfs recv</command> overwrites the name of the pool on the receiving side with the name of the snapshot. <option>-u</option> causes the file systems to not be mounted on the receiving side. When <option>-v</option> is included, more detail about the transfer is shown, including elapsed time and the amount of data transferred. <replaceable>Pazartesi</replaceable> adlı özyinelemeli anlık <replaceable>mypool</replaceable> havuzunda bulunan dosya sistemi dataset <replaceable>ev</replaceable> yapılır. Ardından, veri kümesini, tüm alt veri kümelerini, anlık görüntüleri, klonları ve ayarları akışa dahil etmek için <command>zfs send-R</command></application> ile gönderilir. Çıktı, <application>SSH</application> aracılığıyla uzak ana bilgisayar <replaceable>backuphost</replaceable>'ta bekleyen zfs'ye gönderilir. Tam etki alanı adı veya IP adresi kullanılması önerilir. Alıcı makine, verileri <replaceable>recvpool</replaceable> havuzundaki yedekleme veri kümesine yazar. Ekleme<option>-d</option> <command>zfs recv</command> için anlık görüntü adı ile alıcı tarafında havuzun adını üzerine yazar. <option>- u</option> dosya sistemlerinin alıcı tarafa monte edilmemesine neden olur. <option>-V</option> dahil edildiğinde, geçen süre ve aktarılan veri miktarı da dahil olmak üzere aktarım hakkında daha fazla ayrıntı gösterilir.
Dataset, User, and Group Quotas Dataset, kullanıcı ve grup kotaları
<link linkend="zfs-term-quota">Dataset quotas</link> are used to restrict the amount of space that can be consumed by a particular dataset. <link linkend="zfs-term-refquota">Reference Quotas</link> work in very much the same way, but only count the space used by the dataset itself, excluding snapshots and child datasets. Similarly, <link linkend="zfs-term-userquota">user</link> and <link linkend="zfs-term-groupquota">group</link> quotas can be used to prevent users or groups from using all of the space in the pool or dataset. <link linkend="zfs-term-quota">Veri kümesi</link> kotaları, belirli bir veri kümesi tarafından tüketilebilecek alan miktarını kısıtlamak için kullanılır. <link linkend="zfs-term-refquota">Başvuru kotaları</link> aynı şekilde çalışır, ancak anlık görüntüler ve alt veri kümeleri hariç, yalnızca veri kümesinin kendisi tarafından kullanılan alanı sayar. Benzer şekilde, <link linkend="zfs-term-userquota">kullanıcı</link> ve <link linkend="zfs-term-groupquota">grup</link> kotaları, kullanıcıların veya grupların havuzdaki veya veri kümesindeki tüm alanı kullanmasını önlemek için kullanılabilir.
The following examples assume that the users already exist in the system. Before adding a user to the system, make sure to create their home dataset first and set the <option>mountpoint</option> to <literal>/home/<replaceable>bob</replaceable></literal>. Then, create the user and make the home directory point to the dataset's <option>mountpoint</option> location. This will properly set owner and group permissions without shadowing any pre-existing home directory paths that might exist. Aşağıdaki örnekler, kullanıcıların sistemde zaten bulunduğunu varsayar. Sisteme bir kullanıcı eklemeden önce, önce ev veri kümesini oluşturduğunuzdan ve <option>mountpoint</option>'i /<literal>home/<replaceable>bob</replaceable></literal> olarak ayarladığınızdan emin olun. Ardından, kullanıcı oluşturun ve giriş dizininin veri kümesinin <option>mountpoint</option> konumuna gelin. Bu, mevcut olabilecek önceden var olan giriş dizini yollarını gölgelemeden sahip ve grup izinlerini doğru şekilde ayarlayacaktır.
To enforce a dataset quota of 10 GB for <filename>storage/home/bob</filename>: <filename>Depolama/ev/bob</filename> için 10 GB veri kümesi kotasını zorlamak için:
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs set quota=10G storage/home/bob</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>zfs set quota=10G storage/home/bob</userinput>
To enforce a reference quota of 10 GB for <filename>storage/home/bob</filename>: <filename>Depolama/ev/bob</filename> için 10 GB'lık bir referans kota uygulamak için:
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs set refquota=10G storage/home/bob</userinput> <prompt>#</prompt><userinput> zfs set refquota = 10G depolama / ev / bob</userinput>
To remove a quota of 10 GB for <filename>storage/home/bob</filename>: <filename>Depolama / home / bob</filename>: için 10 GB kota kaldırmak için:
<prompt>#</prompt> <userinput>zfs set quota=none storage/home/bob</userinput> <prompt>#</prompt><userinput> zfs set kota = yok depolama / ev / bob</userinput>
The general format is <literal>userquota@<replaceable>user</replaceable>=<replaceable>size</replaceable></literal>, and the user's name must be in one of these formats: <literal>Userquota @<replaceable> user</replaceable> =<replaceable> size</replaceable></literal> genel biçimidir ve kullanıcının adı bu biçimlerden birinde olmalıdır:

Loading…

<prompt>#</prompt> <userinput>zfs allow -u someuser send,snapshot <replaceable>mypool</replaceable></userinput>
<prompt>#</prompt><userinput> zfs izin-u someuser göndermek, anlık <replaceable>mypool</replaceable></userinput>
7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
prompt komut istemi FreeBSD Doc (Archived)
snapshot anlık FreeBSD Doc (Archived)

Source information

Source string comment
(itstool) path: listitem/screen
Flags
no-wrap
Source string location
book.translate.xml:41986
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 6892