The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: para/indexterm
English
<primary>NetApp</primary>
Context English Turkish (tr_TR) State
<link xlink:href="http://www.apple.com/">Apple</link> <_:indexterm-1/> - OS X borrows heavily from FreeBSD for the network stack, virtual file system, and many userland components. Apple iOS also contains elements borrowed from FreeBSD. <link xlink:href="http://www.apple.com/">Apple</link> <_:indexterm-1/> - X İşletim Sistemi, ağ yığını, sanal dosya sistemi ve birçok kullanıcı alanı için FreeBSD'den alıntı yapar. Ayrıca Apple İOS, FreeBSD'den alıntı yapılan öğeleri içerir.
<primary>Cisco</primary> <primary>Cisco</primary>
<link xlink:href="http://www.cisco.com/">Cisco</link> <_:indexterm-1/> - IronPort network security and anti-spam appliances run a modified FreeBSD kernel. <link xlink:href="http://www.cisco.com/">Cisco</link> <_:indexterm-1/> - IronPort ağ güvenliği ve istenmeyen e-posta engelleyicisi araçları, değiştirilen bir FreeBSD çekirdeği çalıştırır.
<primary>Citrix</primary> <primary>Citrix</primary>
<link xlink:href="http://www.citrix.com/">Citrix</link> <_:indexterm-1/> - The NetScaler line of security appliances provide layer 4-7 load balancing, content caching, application firewall, secure VPN, and mobile cloud network access, along with the power of a FreeBSD shell. <link xlink:href="http://www.citrix.com/">Citrix</link> <_:indexterm-1/> - Güvenlik araçları'nın NetScaler satırı, 4-7 katman yükleme dengelemesi, içeriği önbelleğe alma, uygulama güvenlik duvarı, güvenilir Sanal Özel Ağ(VPN) ve bir FreeBSD kabuğu gücüyle birlikte mobil bulut ağı erişimi sağlar.
<primary>Isilon</primary> <primary>Isilon</primary>
<link xlink:href="https://www.emc.com/isilon">Dell EMC Isilon</link> <_:indexterm-1/> - Isilon's enterprise storage appliances are based on FreeBSD. The extremely liberal FreeBSD license allowed Isilon to integrate their intellectual property throughout the kernel and focus on building their product instead of an operating system. <link xlink:href="https://www.emc.com/isilon">Dell EMC Isilon</link> <_:indexterm-1/> -Isilon'un proje bellek araçları FreeBSD'ye dayanır. Son derece açık fikirli FreeBSD lisansı, çekirdek boyunca onların fikri mülkiyetini tamamlayan Isilon'a izin verir ve bir işletim sistemi yerine kendi ürünlerini yapmaya odaklanır.
<primary>Quest KACE</primary> <primary>Quest KACE</primary>
<link xlink:href="http://www.quest.com/KACE">Quest KACE</link> <_:indexterm-1/> - The KACE system management appliances run FreeBSD because of its reliability, scalability, and the community that supports its continued development. <link xlink:href="http://www.quest.com/KACE">Quest KACE</link> <_:indexterm-1/> - KACE sistemi yönetim araçları, güvenilirliği, ölçeklenebilirliği ve devam eden gelişime destek veren topluluğundan dolayı FreeBSD'yi çalıştırır.
<primary>iXsystems</primary> <primary>iXsystems</primary>
<link xlink:href="http://www.ixsystems.com/">iXsystems</link> <_:indexterm-1/> - The TrueNAS line of unified storage appliances is based on FreeBSD. In addition to their commercial products, iXsystems also manages development of the open source projects TrueOS and FreeNAS. <link xlink:href="http://www.ixsystems.com/">iXsystems</link> <_:indexterm-1/> -Birleşik bellek araçlarının TrueNAS satırı FreeBSD'ye dayanır. Ticari ürünlerine ek olarak, iXsystems, TrueOS ve FreeNAS açık kaynak projelerinin gelişimini yönetir.
<primary>Juniper</primary> <primary>Juniper</primary>
<link xlink:href="http://www.juniper.net/">Juniper</link> <_:indexterm-1/> - The JunOS operating system that powers all Juniper networking gear (including routers, switches, security, and networking appliances) is based on FreeBSD. Juniper is one of many vendors that showcases the symbiotic relationship between the project and vendors of commercial products. Improvements generated at Juniper are upstreamed into FreeBSD to reduce the complexity of integrating new features from FreeBSD back into JunOS in the future. <link xlink:href="http://www.juniper.net/">Juniper</link> <_:indexterm-1/> - Tüm (yönlendiriciler, anahtarlar, güvenlik ve ağ araçları dahil) Juniper ağ donanımını güçlendiren JunOS işletim sistemi FreeBSD'ye dayanır. Juniper, ticari ürünlerin sağlayıcılarının ve projenin arasındaki sembolik ilişkiyi vitrine çıkaran bir çok sağlayıcıdan biridir. Juniper'da ortaya çıkan gelişimler, gelecekte FreeBSD'den JunOS'a geri dönecek yeni özellikleri entegre etme zorluğunu azaltmak için FreeBSD'ye aktarılır.
<primary>McAfee</primary> <primary>McAfee</primary>
<link xlink:href="http://www.mcafee.com/">McAfee</link> <_:indexterm-1/> - SecurOS, the basis of McAfee enterprise firewall products including Sidewinder is based on FreeBSD. <link xlink:href="http://www.mcafee.com/">McAfee</link> <_:indexterm-1/> - Sidewinder içeren McAfee işletme güvenlik duvarı ürünleri FreeBSD'ye dayanır.
<primary>NetApp</primary> <primary>NetApp</primary>
<link xlink:href="http://www.netapp.com/">NetApp</link> <_:indexterm-1/> - The Data ONTAP GX line of storage appliances are based on FreeBSD. In addition, NetApp has contributed back many features, including the new BSD licensed hypervisor, bhyve. <link xlink:href="http://www.netapp.com/">NetApp</link> <_:indexterm-1/> - Bellek araçlarının ONTAP GX Veri satırı FreeBSD'ye dayanır. Buna ek olarak, NetApp, yeni BSD lisanslı misafir sistem arakatmanı ve bhyve içeren birçok özelliğe katkıda bulundu.
<primary>Netflix</primary> <primary>Netflix</primary>
<link xlink:href="http://www.netflix.com/">Netflix</link> <_:indexterm-1/> - The OpenConnect appliance that Netflix uses to stream movies to its customers is based on FreeBSD. Netflix has made extensive contributions to the codebase and works to maintain a zero delta from mainline FreeBSD. Netflix OpenConnect appliances are responsible for delivering more than 32% of all Internet traffic in North America. <link xlink:href="http://www.netflix.com/">Netflix</link> <_:indexterm-1/> -Netflix'in müşterilerine internet üzerinden canlı olarak yayınladığı filmler için kullandığı OpenConnect aracı FreeBSD'ye dayanır. Netflix kod temeline geniş çaplı katkılar yapar ve FreeBSD anahattından hiç bir deltayı sürdürmemek için çalışır. Netflix OpenConnect araçları Kuzey Amerika'daki tüm internet trafiğinin %32'den fazlasını dağıtmaktan sorumludur.
<primary>Sandvine</primary> <primary>Sandvine</primary>
<link xlink:href="http://www.sandvine.com/">Sandvine</link> <_:indexterm-1/> - Sandvine uses FreeBSD as the basis of their high performance real-time network processing platforms that make up their intelligent network policy control products. <link xlink:href="http://www.sandvine.com/">Sandvine</link> <_:indexterm-1/> - Sandvine, FreeBSD'yi akıllı ağ politikası kontrol ürünlerini düzenleyen yüksek performanslı ve gerçek zamanlı ağ işleme platformlarının temeli olarak kullanır.
<primary>Sony</primary> <primary>Sony</primary>
<link xlink:href="http://www.sony.com/">Sony</link> <_:indexterm-1/> - The PlayStation 4 gaming console runs a modified version of FreeBSD. <link xlink:href="http://www.sony.com/">Sony</link> <_:indexterm-1/> - PlayStation 4 oyun konsolu FreeBSD'nin değiştirilmiş bir sürümünü çalıştırır.
<primary>Sophos</primary> <primary>Sophos</primary>
<link xlink:href="http://www.sophos.com/">Sophos</link> <_:indexterm-1/> - The Sophos Email Appliance product is based on a hardened FreeBSD and scans inbound mail for spam and viruses, while also monitoring outbound mail for malware as well as the accidental loss of sensitive information. <link xlink:href="http://www.sophos.com/">Sophos</link> <_:indexterm-1/> - Sophos E-Posta Aracı ürünü dayanıklılaştırılmış FreeBSD'ye dayanır ve gelen postaları istenmeyen postalara ve virüslere karşı tararken hassas bilginin geçici kaybına ilaveten kötücül yazılımlar için giden postaları da izler.
<primary>Spectra Logic</primary> <primary>Spectra Logic</primary>
<link xlink:href="http://www.spectralogic.com/">Spectra Logic</link> <_:indexterm-1/> - The nTier line of archive grade storage appliances run FreeBSD and OpenZFS. <link xlink:href="http://www.spectralogic.com/">Spectra Logic</link> <_:indexterm-1/> - Arşiv düzey bellek araçlarının nTier satırlarını FreeBSD ve OpenZFS(depolama platformu) çalıştırır.
<primary>Stormshield</primary> <primary>Stormshield</primary>
<link xlink:href="https://www.stormshield.eu">Stormshield</link> <_:indexterm-1/> - Stormshield Network Security appliances are based on a hardened version of FreeBSD. The BSD license allows them to integrate their own intellectual property with the system while returning a great deal of interesting development to the community. <link xlink:href="https://www.stormshield.eu">Stormshield</link> <_:indexterm-1/> - Stormshield Ağ Güvenlik araçları FreeBSD'nin dayanıklaştırılmış bir versiyonuna dayanır. Bu BSD lisansı, topluma pek çok ilgi çekici gelişme getirirken kendi fikri mülkiyetlerini sistemle birleştirmeye olanak sağlar.
<primary>The Weather Channel</primary> <primary>The Weather Channel</primary>
<link xlink:href="http://www.weather.com/">The Weather Channel</link> <_:indexterm-1/> - The IntelliStar appliance that is installed at each local cable provider's headend and is responsible for injecting local weather forecasts into the cable TV network's programming runs FreeBSD. <link xlink:href="http://www.weather.com/">The Weather Channel</link> <_:indexterm-1/> - Her bir yerel kablo sağlayıcısının kablo başına monteli olan ve yerel hava tahminlerini, kablolu televizyon ağının programlanmasına yerleştirmekten sorumlu olan IntelliStar aracı FreeBSD'yi çalıştırır.

Loading…

<primary>NetApp</primary>
<primary>NetApp</primary>
7 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "<primary>NetApp</primary>".

Fix string

Reset

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
Primary Öncel FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: para/indexterm
Source string location
book.translate.xml:2131
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 230