Translation

(itstool) path: imageobject/imagedata This is a reference to an external file such as an image or video. When the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to whatever you like once you have updated your copy of the file.

_
external ref='geom/striping' md5='__failed__'
55/450
Context English Turkish (tr_TR) State
<primary><acronym>GEOM</acronym></primary> <primary><acronym>GEOM</acronym></primary>
<primary><acronym>GEOM</acronym> Disk Framework</primary> <see><acronym>GEOM</acronym></see> <primary><acronym>GEOM</acronym> Disk Çerçevesi</primary> <see><acronym>GEOM</acronym></see>
In FreeBSD, the <acronym>GEOM</acronym> framework permits access and control to classes, such as Master Boot Records and <acronym>BSD</acronym> labels, through the use of providers, or the disk devices in <filename>/dev</filename>. By supporting various software <acronym>RAID</acronym> configurations, <acronym>GEOM</acronym> transparently provides access to the operating system and operating system utilities. FreeBSD'de <acronym>GEOM</acronym> çerçevesi, Master Boot Records ve <acronym> BSD etiketleri</acronym> gibi türleri sağlayıcılar aracılığıyla veya <filename>dev'deki</filename> disk cihazları ile ulaşmanızı ve kontrol etmenize izin verir. <acronym>GEOM</acronym> Çeşitli <acronym>RAID konfigürasyonlarını destekleyerek şeffaf bir şekilde işletim sistemine ve işletim sistemi faydalarına erişimi sağlar.
This chapter covers the use of disks under the <acronym>GEOM</acronym> framework in FreeBSD. This includes the major <acronym>RAID</acronym> control utilities which use the framework for configuration. This chapter is not a definitive guide to <acronym>RAID</acronym> configurations and only <acronym>GEOM</acronym>-supported <acronym>RAID</acronym> classifications are discussed.
What type of <acronym>RAID</acronym> support is available through <acronym>GEOM</acronym>. <acronym>GEOM</acronym> aracılığıyla ne tür <acronym>RAID</acronym> desteği bulunur.
How to use the base utilities to configure, maintain, and manipulate the various <acronym>RAID</acronym> levels. çeşitli <acronym>RAID</acronym> seviyelerini konfigüre etmek, bakımını yapmak ve manipüle etmek için temel faydalar nasıl kullanılır.
How to mirror, stripe, encrypt, and remotely connect disk devices through <acronym>GEOM</acronym>. <acronym>GEOM</acronym> aracılığıyla disk aygıtlarını yansıtma, şeritleme, şifreleme ve uzaktan bağlama nasıl yapılır.
How to troubleshoot disks attached to the <acronym>GEOM</acronym> framework. <acronym>GEOM</acronym> çerçevesine bağlı disklerdeki sorunlar nasıl giderilir.
Understand how FreeBSD treats disk devices (<xref linkend="disks"/>). FreeBSD'nin disk cihazlarına nasıl davrandığını anlayın (<xref linkend="disks"/>).
Know how to configure and install a new kernel (<xref linkend="kernelconfig"/>). Yeni bir kernel'in nasıl yükleneceğini ve konfigüre edileceğini öğrenin(<xref linkend="kernelconfig"/>).
RAID0 - Striping RAID0- Striping
<personname> <firstname>Murray</firstname> <surname>Stokely</surname> </personname> <personname> <firstname>Murray</firstname> <surname>Stokely</surname> </personname>
<primary>Striping</primary> <primary>Striping</primary>
Striping combines several disk drives into a single volume. Striping can be performed through the use of hardware <acronym>RAID</acronym> controllers. The <acronym>GEOM</acronym> disk subsystem provides software support for disk striping, also known as <acronym>RAID0</acronym>, without the need for a <acronym>RAID</acronym> disk controller. Bölümleme, birkaç diski tek bir birime dönüştürür. Bölümleme, <acronym>RAID</acronym> kontrolörleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.<acronym>GEOM</acronym> disk altsistemi dis bölümlemesi için yazılım desteği sağlar. Bu ayrıca <acronym>RAID0</acronym> a ihtiyaç duymayan disk kontrolörü olarak da bilinir.
In <acronym>RAID0</acronym>, data is split into blocks that are written across all the drives in the array. As seen in the following illustration, instead of having to wait on the system to write 256k to one disk, <acronym>RAID0</acronym> can simultaneously write 64k to each of the four disks in the array, offering superior <acronym>I/O</acronym> performance. This performance can be enhanced further by using multiple disk controllers. <acronym>RAID0</acronym>' da veriler dizideki tüm sürücülere yazılan bloklara bölünür. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, bir diske 256k <acronym>RAID0</acronym> yazmak için sistemde beklemek yerine, aynı anda dizideki dört diskin her birine 64k yazabilir ve üstün <acronym>I/O</acronym> performans sunar. Bu performans, birden fazla disk denetleyicisi kullanılarak daha da artırılabilir.
_ external ref='geom/striping' md5='__failed__' harici referans= 'geom/bölümleme' md5=' '__başarısız__'
<imageobject> <imagedata fileref="geom/striping" align="center"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Disk Striping Illustration</phrase> </textobject> <imageobject> <imagedata fileref="geom/striping" align="center"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Disk Bölümleme Şekli</phrase> </textobject>
Each disk in a <acronym>RAID0</acronym> stripe must be of the same size, since <acronym>I/O</acronym> requests are interleaved to read or write to multiple disks in parallel. <acronym>RAID0</acronym> 'da şeritteki her disk aynı boyutta olmalıdır, çünkü <acronym>I/O</acronym> talepler paralel olarak birden çok diske okuma veya yazma için araya eklenir.
<acronym>RAID0</acronym> does <emphasis>not</emphasis> provide any redundancy. This means that if one disk in the array fails, all of the data on the disks is lost. If the data is important, implement a backup strategy that regularly saves backups to a remote system or device. <acronym>RAID0</acronym> <emphasis></emphasis> herhangi bir fazlalık sağlamaz. Bu, dizideki bir disk arızalanırsa, disklerdeki tüm verilerin kaybedileceği anlamına gelir. Veriler önemliyse, yedekleri düzenli olarak uzaktaki bir sisteme veya cihaza kaydeden bir yedekleme stratejisi uygulayın.
The process for creating a software, <acronym>GEOM</acronym>-based <acronym>RAID0</acronym> on a FreeBSD system using commodity disks is as follows. Once the stripe is created, refer to <citerefentry><refentrytitle>gstripe</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> for more information on how to control an existing stripe. Emtia disklerini kullanan bir FreeBSD sistemine <acronym>GEOM</acronym> dayanan <acronym>RAID0</acronym> bir yazılım oluşturma süreci aşağıdaki gibidir. Bölüm oluşturulduğunda, var olan bölümlerin nasıl kontrol edileceği hakkında daha fazla bilgi için <citerefentry><refentrytitle>gstripe'a </refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>başvurun.
Creating a Stripe of Unformatted <acronym>ATA</acronym> Disks Formatlanmamış <acronym>ATA</acronym> disklerin bölümlerini oluşturma
Load the <filename>geom_stripe.ko</filename> module: <filename> geom_stripe.ko</filename> isimli modülü yükleyin:
<prompt>#</prompt> <userinput>kldload geom_stripe</userinput> <prompt>^#</prompt><userinput>kldload geom_stripe</userinput>
Ensure that a suitable mount point exists. If this volume will become a root partition, then temporarily use another mount point such as <filename>/mnt</filename>. Uygun bir montaj noktasının olduğundan emin olun. Bu birim bir kök bölüm olacaksa, <filename>/mnt</filename> gibi geçici olarak başka bir bağlama noktası kullanın.
Determine the device names for the disks which will be striped, and create the new stripe device. For example, to stripe two unused and unpartitioned <acronym>ATA</acronym> disks with device names of <filename>/dev/ad2</filename> and <filename>/dev/ad3</filename>: Determine the device names for the disks which will be striped, and create the new stripe device. Örneğin, <filename>/dev/ad2</filename> ve <filename>/dev/ad3</filename> isminde kullanılmamış ve bölümlere ayrılmamış<acronym>ATA</acronym> iki disk cihazını bölümlemek için:
<prompt>#</prompt> <userinput>gstripe label -v st0 /dev/ad2 /dev/ad3</userinput>
Metadata value stored on /dev/ad2.
Metadata value stored on /dev/ad3.
Done.
<prompt>#</prompt> <userinput>gstripe label -v st0 /dev/ad2 /dev/ad3</userinput>
/dev/ad2.'da saklanan metadata değeri
/dev/ad3' da saklanan metadata değeri
bitti.
Write a standard label, also known as a partition table, on the new volume and install the default bootstrap code: Bölümleme tablosu olarak da bilinen standart bir etiketi yeni birime yazın ve varsayılan önyükleme kodunu yükleyin:
<prompt>#</prompt> <userinput>bsdlabel -wB /dev/stripe/st0</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>bsdlabel -wB /dev/bölüm/st0</userinput>
This process should create two other devices in <filename>/dev/stripe</filename> in addition to <filename>st0</filename>. Those include <filename>st0a</filename> and <filename>st0c</filename>. At this point, a <acronym>UFS</acronym> file system can be created on <filename>st0a</filename> using <command>newfs</command>: Bu işlem </filename>st0<filename>'a ek olarak <filename>/dev/stripe</filename> 'de iki farklı cihaz oluşturur. Bunlar <filename>st0a</filename> ve <filename>st0c</filename> içerir. Bu noktada, <filename>st0a</filename> using <command>newfs</command> kullanılarak <acronym>UFS</acronym> isimli dosya sistemi oluşturulabilir:
<prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/stripe/st0a</userinput> <prompt>#</prompt> <userinput>newfs -U /dev/stripe/st0a</userinput>
Many numbers will glide across the screen, and after a few seconds, the process will be complete. The volume has been created and is ready to be mounted. Birçok numara ekranda belirir ve birkaç saniye sonra işlem tamamlanır. Birim oluşturuldu ve montaja hazır.
ComponentTranslation
This translation Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook harici referans= 'geom/bölümleme' md5=' '__başarısız__'
The following strings have different sources, but the same context.
Needs editing FreeBSD Doc/articles_bsdl-gpl DOĞAN AHMETCİ, doganahmetci@aydin.edu.tr, 2020
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-boot-options-menu' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-loading' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd11' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd1' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd5' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd6' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd03' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd09' md5='__failed__'
Translated FreeBSD Doc/books_handbook external ref='advanced-networking/pxe-nfs' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd5' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-keymap-testing' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd12' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-choose-mode' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-config-hostname' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-config-components' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir2' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd13' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd3' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd7' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd12' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd02' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd07' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-newboot-loader-menu' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-netinstall-files' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='bsdinstall/bsdinstall-zfs-partmenu' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir1' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir3' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir4' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/example-dir5' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='basics/disk-layout' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd1' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd2' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd3' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd4' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd6' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd7' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd8' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd9' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd10' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/parallels-freebsd12' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd2' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd4' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd8' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd9' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd10' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd11' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/virtualpc-freebsd13' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd01' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd04' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd05' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd06' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd08' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd10' md5='__failed__'
Needs editing FreeBSD Doc/books_handbook external ref='virtualization/vmware-freebsd11' md5='__failed__'
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Not translated FreeBSD Doc/books_handbook
Translated FreeBSD Doc/books_handbook harici ref = 'gelişmiş ağ / statik yollar' md5 = '__ başarısız oldu'

Loading…

external ref='geom/striping' md5='__failed__'
harici referans= 'geom/bölümleme' md5=' '__başarısız__'
4 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "harici referans= 'geom/bölümleme' md5=' '__başarısız__'".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
_
Source string comment

(itstool) path: imageobject/imagedata This is a reference to an external file such as an image or video. When the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to whatever you like once you have updated your copy of the file.

Source string location
book.translate.xml:35946
String age
5 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 5979