The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: sect1/para
English
To forward all mail from <email>user@example.com</email> to an external address of <email role="nolink">goodmail@example2.com</email>:
Context English Turkish (tr_TR) State
This section explains some of the basic features of <application>fetchmail</application>. This utility requires a <filename>.fetchmailrc</filename> configuration in the user's home directory in order to run correctly. This file includes server information as well as login credentials. Due to the sensitive nature of the contents of this file, it is advisable to make it readable only by the user, with the following command: Bu kısım <application>fetchmail</application> 'in bazı temel özelliklerini açıklamaktadır. Bu programın doğru çalışması için, kullanıcının ana dizininde bir <filename>.fetchmailrc</filename> yapılandırması gerekir. Bu dosya giriş kimliği bilgilerinin yanı sıra sunucu bilgilerini de barındırmaktadır. Bu dosyanın hassas içeriğinden dolayı, aşağıdaki komut yardımıyla içeriği sadece kullanıcı için okunabilir yapmanız tavsiye edilir:
<prompt>%</prompt> <userinput>chmod 600 .fetchmailrc</userinput>
The following <filename>.fetchmailrc</filename> serves as an example for downloading a single user mailbox using <acronym>POP</acronym>. It tells <application>fetchmail</application> to connect to <systemitem class="fqdomainname">example.com</systemitem> using a username of <systemitem class="username">joesoap</systemitem> and a password of <literal>XXX</literal>. This example assumes that the user <systemitem class="username">joesoap</systemitem> exists on the local system. Aşağıdaki <filename>.fetchmailrc</filename>, <acronym>POP</acronym> kullanarak tek bir kullanıcı posta kutusu indirmeye örnek olarak verilmiştir. <application>fetchmail</application> 'e <systemitem class="username">joesoap</systemitem> kullanıcı adı ve <literal>XXX</literal> şifresini kullanarak <systemitem class="fqdomainname">example.com</systemitem> 'a bağlanmasını söylemektedir. Bu örnek yerel sistemde <systemitem class="username">joesoap</systemitem> adlı kullanıcı olduğunu varsaymaktadır.
poll example.com protocol pop3 username "joesoap" password "XXX"
The next example connects to multiple <acronym>POP</acronym> and <acronym>IMAP</acronym> servers and redirects to different local usernames where applicable: Sıradaki örnek birden fazla <acronym>POP</acronym> ve <acronym>IMAP</acronym> sunucusuna bağlanmakta ve uygun olduğunda farklı yerel kullanıcı adlarına yönlendirmektedir:
poll example.com proto pop3:
user "joesoap", with password "XXX", is "jsoap" here;
user "andrea", with password "XXXX";
poll example2.net proto imap:
user "john", with password "XXXXX", is "myth" here;
<application>fetchmail</application> can be run in daemon mode by running it with <option>-d</option>, followed by the interval (in seconds) that <application>fetchmail</application> should poll servers listed in <filename>.fetchmailrc</filename>. The following example configures <application>fetchmail</application> to poll every 600 seconds: <application>fetchmail</application>, <option>-d</option> seçenği ve yanında <application>fetchmail</application> 'in <filename>.fetchmailrc</filename> dosyasında listelenen sunucuları tarayacağı süre aralığı (saniye) ile çalıştırılarak arka plan modunda kullanılabilir, Aşağıdaki örnek <application>fetchmail</application> 'i her 600 saniyede taraması için yapılandırmıştır:
<prompt>%</prompt> <userinput>fetchmail -d 600</userinput>
More information on <application>fetchmail</application> can be found at <uri xlink:href="http://www.fetchmail.info/">http://www.fetchmail.info/</uri>. <application>fetchmail</application> hakkında daha fazla bilgiyi <uri xlink:href="http://www.fetchmail.info/">http://www.fetchmail.info/</uri> adresinde bulabilirsiniz.
Using <application>procmail</application> <application>procmail</application> Kullanımı
<primary>procmail</primary>
<application>procmail</application> is a powerful application used to filter incoming mail. It allows users to define <quote>rules</quote> which can be matched to incoming mails to perform specific functions or to reroute mail to alternative mailboxes or email addresses. <application>procmail</application> can be installed using the <package>mail/procmail</package> port. Once installed, it can be directly integrated into most <acronym>MTA</acronym>s. Consult the <acronym>MTA</acronym> documentation for more information. Alternatively, <application>procmail</application> can be integrated by adding the following line to a <filename>.forward</filename> in the home directory of the user: <application>procmail</application> gelen postaları filtrelemek için kullanılan güçlü bir uygulamadır. Kullanıcılara belirli fonksiyonları yerine getirmek için ya da postaları alternatif posta kutularına veya e-posta adreslerine yönlendirmek için gelen e-postalarla eşleşebilen <quote>kurallar</quote> koyma olanağı sağlar. <application>procmail</application> uygulaması <package>mail/procmail</package> portu kullanılarak kurulabilir. Kurulduktan sonra çoğu <acronym>MTA</acronym> 'ya doğrudan entegre edilebilir. Daha fazla bilgi için <acronym>MTA</acronym> belgelerine bakın. Alternatif olarak, <application>procmail</application> kullanıcının ana dizinindeki <filename>.forward</filename> 'a aşağıdaki satırı ekleyerek de entegre edilebilir:
"|exec /usr/local/bin/procmail || exit 75"
The following section displays some basic <application>procmail</application> rules, as well as brief descriptions of what they do. Rules must be inserted into a <filename>.procmailrc</filename>, which must reside in the user's home directory. Aşağıdaki bölüm bazı temel <application>procmail</application> kurallarını ve bu kuralların kısa tanımlarını göstermektedir. Kurallar, kullanıcının ana dizininde yer alması gereken bir <filename>.procmailrc</filename> dosyası içerisine yerleştirilmelidir.
The majority of these rules can be found in <citerefentry vendor="ports"><refentrytitle>procmailex</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>. Bu kuralların çoğu <citerefentry vendor="ports"><refentrytitle>procmailex</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry> içerisinde bulunabilir.
To forward all mail from <email>user@example.com</email> to an external address of <email role="nolink">goodmail@example2.com</email>: <email>user@example.com</email> adresinden gelen tüm postaları harici <email role="nolink">goodmail@example2.com</email> adresine yönlendirmek için:
:0
* ^From.*user@example.com
! goodmail@example2.com
To forward all mails shorter than 1000 bytes to an external address of <email role="nolink">goodmail@example2.com</email>: 1000 baytdan küçük olan tüm postaları harici <email role="nolink">goodmail@example2.com</email> adresine yönlendirmek için:
:0
* &lt; 1000
! goodmail@example2.com
To send all mail sent to <email>alternate@example.com</email> to a mailbox called <filename>alternate</filename>: <email>alternate@example.com</email> adresine gönderilen tüm postaları <filename>alternate</filename> adlı posta kutusuna göndermek için:
:0
* ^TOalternate@example.com
alternate
To send all mail with a subject of <quote>Spam</quote> to <filename>/dev/null</filename>: <quote>Spam</quote> konulu tüm postaları <filename>/dev/null</filename> 'a göndermek için:
:0
^Subject:.*Spam
/dev/null
A useful recipe that parses incoming <systemitem class="fqdomainname">FreeBSD.org</systemitem> mailing lists and places each list in its own mailbox: Gelen <systemitem class="fqdomainname">FreeBSD.org</systemitem> posta listelerini ayrıştıran ve her birini kendi posta kutusuna yerleştiren kullanışlı bir yöntem:
:0
* ^Sender:.owner-freebsd-\/[^@]+@FreeBSD.ORG
{
LISTNAME=${MATCH}
:0
* LISTNAME??^\/[^@]+
FreeBSD-${MATCH}
}
Network Servers Ağ Sunucuları
This chapter covers some of the more frequently used network services on <trademark class="registered">UNIX</trademark> systems. This includes installing, configuring, testing, and maintaining many different types of network services. Example configuration files are included throughout this chapter for reference. Bu bölüm <trademark class="registered">UNIX</trademark>sistemlerinde daha sık kullanılan ağ hizmetlerinin bazılarını kapsamaktadır. Bu ağ hizmetlerinin kurulması, yapılandırılması, test edilmesi ve bakımının yapılmasını içermektedir. Örnek yapılandırma dosyaları bu bölümün referans kısmında yer almaktadır.
By the end of this chapter, readers will know: Okuyucular bu bölüm sonunda şunları öğrenecek:
How to manage the <application>inetd</application> daemon. Arka plan işlemleri<application> nasıl </application> yönetilir.
How to set up the Network File System (<acronym>NFS</acronym>). Ağ Dosya Sistemi <acronym> ADS </acronym> nasıl kurulur.
How to set up the Network Information Server (<acronym>NIS</acronym>) for centralizing and sharing user accounts. Kullanıcı hesaplarını merkezileştirmek ve paylaşmak için <acronym> ABS</acronym> nasıl Ağ Bilgi Sunucusu kurulacağını.

Loading…

To forward all mail from <email>user@example.com</email> to an external address of <email role="nolink">goodmail@example2.com</email>:
<email>user@example.com</email> adresinden gelen tüm postaları harici <email role="nolink">goodmail@example2.com</email> adresine yönlendirmek için:
7 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "<email>user@example.com</email> adresinden gelen tüm postaları harici <email role="nolink">goodmail@example2.com</email> adresine yönlendirmek için:".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
user kullanıcı FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect1/para
Source string location
book.translate.xml:54904
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 8952