The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: sect2/indexterm
English
<primary>FreeBSD Project</primary> <secondary>development model</secondary>
Context English Turkish (tr_TR) State
<primary>AT&amp;T</primary> <primary>AT&amp;T</primary>
Around this time, some rather unexpected storm clouds formed on the horizon as Novell and U.C. Berkeley settled their long-running lawsuit over the legal status of the Berkeley Net/2 tape. A condition of that settlement was U.C. Berkeley's concession that large parts of Net/2 were <quote>encumbered</quote> code and the property of Novell, who had in turn acquired it from AT&amp;T some time previously. What Berkeley got in return was Novell's <quote>blessing</quote> that the 4.4BSD-Lite release, when it was finally released, would be declared unencumbered and all existing Net/2 users would be strongly encouraged to switch. This included FreeBSD, and the project was given until the end of July 1994 to stop shipping its own Net/2 based product. Under the terms of that agreement, the project was allowed one last release before the deadline, that release being FreeBSD 1.1.5.1. Bu sıralarda, Novell ve U.C Berkeley uzun süre devam eden davalarını Berkeley Net/2 kasetinin yasal statüsüne getirdiklerinde ufukta beklenmedik fırtına bulutları oluştu. Bu anlaşmanın bir şartı, U.C Berkeley'in, bir süre önce bunu AT&amp;T'den alan Novell'in mülkiyeti ve Net/2'nin büyük bölümünün <quote>yüklenmiş</quote> koduna imtiyazıydı. Berkeley bunun karşılığında Novell'in, piyasaya sürüldüğünde 4.4BSD-Lite sürümünün, yüklenmiş olarak ilan edilmiş olacağını ve hali hazırda Net/2'yi kullanıyor olanların buna geçiş yapmaya yönlendirileceği <quote>teşvik</quote>'ine sahip oldu. Bu FreeBSD'yide kapsıyordu ve proje, Net/2'ye dayanan ürününün sevkiyatını durdurmak için 1994 yılının Temmuz ayının sonuna kadar verildi. Bu anlaşma şartlarınca, projeye, teslim tarihinden önce son bir sürüm çıkartmak için izin verildi. Bu sürüm FreeBSD 1.1.5.1 olarak piyasaya sunuldu.
FreeBSD then set about the arduous task of literally re-inventing itself from a completely new and rather incomplete set of 4.4BSD-Lite bits. The <quote>Lite</quote> releases were light in part because Berkeley's CSRG had removed large chunks of code required for actually constructing a bootable running system (due to various legal requirements) and the fact that the Intel port of 4.4 was highly incomplete. It took the project until November of 1994 to make this transition, and in December it released FreeBSD 2.0 to the world. Despite being still more than a little rough around the edges, the release was a significant success and was followed by the more robust and easier to install FreeBSD 2.0.5 release in June of 1995. FreeBSD bunun sonrasında tümüyle yeni ve oldukça kusurlu bir 4.4BSD-Lite bit takımınından kendini yeniden yaratma gibi zorlu bir görev başlattı. <quote>Lite</quote> sürümleri kısmen kolaydı çünkü Berkeley'in Bilgisayar Sistemleri Araştırma Grubu önyüklenebilir olan bir işletim sistemi oluşturmak için gerekli olan büyük kod bölümlerini (çeşitli yasal gereksinimler nedeniyle) kaldırmıştı ve işin aslı Intel 4.4 bağlantı noktası oldukça eksikti. Bu geçişi gerçekleştirmek için projesi 1994 Kasım'ına kadar sürdürdü ve Aralık ayında tüm dünyaya FreeBSD 2.0'ı sundu. Ayrıtların hala biraz kaba olmasına rağmen, sürüm önemli bir başarıydı ve bunu 1995 Haziran'ında daha sağlam ve kurulumu kolay olan FreeBSD 2.0.5. takip etti.
Since that time, FreeBSD has made a series of releases each time improving the stability, speed, and feature set of the previous version. O zamandan itibaren, FreeBSD her defasından önceki sürümünün dengesini, hızını ve özelliklerini daha da geliştiren bir takım sürüm yaptı.
For now, long-term development projects continue to take place in the 10.X-CURRENT (trunk) branch, and snapshot releases of 10.X are continually made available from <link xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/snapshots/">the snapshot server</link> as work progresses. Şu an için, 10.X-CURRENT (bilgi aktarma yolu) alanında uzun süreli gelişim projeleri devam etmekte ve çalışma gelişimleri gibi, 10.X anlık görüntü yayınları da <link xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/snapshots/"> adresinde sunulmaya devam ediyor.
FreeBSD Project Goals FreeBSD Proje Amaçları
<personname> <firstname>Jordan</firstname> <surname>Hubbard</surname> </personname> <contrib>Contributed by </contrib> <personname><firstname>Jordan</firstname><surname>Hubbard</surname></personname><contrib>tarafından katkıda bulunulmuştur</contrib>.
<primary>FreeBSD Project</primary> <secondary>goals</secondary> <primary>FreeBSD Projesi</primary><secondary>amaçları</secondary>
The goals of the FreeBSD Project are to provide software that may be used for any purpose and without strings attached. Many of us have a significant investment in the code (and project) and would certainly not mind a little financial compensation now and then, but we are definitely not prepared to insist on it. We believe that our first and foremost <quote>mission</quote> is to provide code to any and all comers, and for whatever purpose, so that the code gets the widest possible use and provides the widest possible benefit. This is, I believe, one of the most fundamental goals of Free Software and one that we enthusiastically support. FreeBSD Projesinin amaçları, herhangi bir maksat için ve karakter dizisi eklenmeden kullanılabilecek yazılımlar temin etmektir. Birçoğumuz koda (ve projeye) belirli bir yatırım yaparız ve şimdi şüphesizdir ki küçük bir tazminat almanın sakıncası olmaz fakat kesinlikle iddia etmeye hazır değiliz. İlk ve en önemli <quote>vazife</quote>'mizin gelen her kim olursa olsun, maksatı ne olursa olsun ona kod sağlamak olduğuna inanıyoruz, böylece kod mümkün olan en geniş alana ulaşıyor ve mümkün olan en büyük faydaları sağlıyor. İnanıyorum ki, bu Özgür Yazılım'ın en temel amaçlarından birisi ve coşkuyla desteklediğimiz bir hedef.
<primary>GNU General Public License (GPL)</primary> <primary>GNU Genel Kamu Lisansı (GPL)</primary>
<primary>GNU Lesser General Public License (LGPL)</primary> </primary>GNU İkinci Derece Genel Kamu Lisansı (LGPL)</primary>
<primary>BSD Copyright</primary> <primary>BSD Telif Hakkı</primary>
That code in our source tree which falls under the GNU General Public License (GPL) or Library General Public License (LGPL) comes with slightly more strings attached, though at least on the side of enforced access rather than the usual opposite. Due to the additional complexities that can evolve in the commercial use of GPL software we do, however, prefer software submitted under the more relaxed BSD license when it is a reasonable option to do so. Kaynak ağacımızdaki GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) ve ya Kütüphane Geneli Kamu Lisansı (LGPL) altında yer alan bu kod, alışılagelmişin zıttı olsa yerine zorunlu erişim alanında olsa da, biraz fazla dizeyle birlikte gelir. Yaptığımız GPL yazılımının ticari kullanımında gelişebilecek ek karmaşalar nedeniyle, bunu yapmak için olağan bir seçenek olduğunda, gevşetilmiş BSD lisansı altında gönderilen yazılımı sunmayı tercih ederiz.
The FreeBSD Development Model FreeBSD Gelişim Modeli
<personname> <firstname>Satoshi</firstname> <surname>Asami</surname> </personname> <contrib>Contributed by </contrib> <personname><firstname>Satoshi</firstname><surname>Asami</surname></personname><contrib>tarafından katkıda bulunulmuştur</contrib>.
<primary>FreeBSD Project</primary> <secondary>development model</secondary> <primary>FreeBSD Projesi</primary><secondary>gelişim modeli</primary>
The development of FreeBSD is a very open and flexible process, being literally built from the contributions of thousands of people around the world, as can be seen from our <link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/article.html">list of contributors</link>. FreeBSD's development infrastructure allow these thousands of contributors to collaborate over the Internet. We are constantly on the lookout for new developers and ideas, and those interested in becoming more closely involved with the project need simply contact us at the <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-hackers">FreeBSD technical discussions mailing list</link>. The <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-announce">FreeBSD announcements mailing list</link> is also available to those wishing to make other FreeBSD users aware of major areas of work. FreeBSD'nin gelişimi, katkıda bulunanlar listemizi<link xlink:href="@@URL_RELPREFIX@@/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/article.html">list of contributors</link> adresinden görebileceğiniz gibi, dünyanın dört bir yanındaki binlerce insanın katkılarıyla meydana gelen oldukça açık ve değişken bir süreçtir. FreeBSD'nin gelişim alt yapısı gördüğünüz binlerce kişiye internet üzerinden iş birliği yapabilme olanağı sunar. Durmadan yeni geliştiriciler ve fikirler arayışı içerisindeyiz ve projeyle daha yakından ilgilenmek isteyenlerin </link>FreeBSD teknik görüşme postası listesi <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-hackers"> linkinden bizimle iletişime geçmesi yeterlidir. Ayrıca </link>FreeBSD duyuru postası listesi <link xlink:href="http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-announce"> diğer FreeBSD kullanıcılarını da geniş çalışma alanlarından haberdar etmek isteyenler için mevcuttur.
Useful things to know about the FreeBSD Project and its development process, whether working independently or in close cooperation: FreeBSD Projesi hakkında bilinmesi gereken faydalı şeyler ve bağımsız ya da yakın işbirliği içinde çalışarak geliştirme süreci:
The SVN repositories<anchor xml:id="development-cvs-repository"/> SVN veri havuzları<anchor xml:id="development-cvs-repository"/>
<primary>CVS</primary> <primary>CVS</primary>
<primary>CVS Repository</primary> <primary>CVS veri havuzları</primary>
<primary>Concurrent Versions System</primary> <see>CVS</see> <primary>Eşzamanlı Sürümler Sistemi</primary><see>CVS</see>
<primary>Subversion</primary> <primary>Subversion (Sürüm Kontrol Sistemi)</primary>
<primary>Subversion Repository</primary> <primary>Subversion (Sürüm Kontrol Sistemi) Veri Havuzu</primary>
<primary>SVN</primary> <see>Subversion</see> <primary>SVN</primary><see>Subversion (Sürüm Kontrol Sistemi)<see>
<_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/> <_:indexterm-3/> <_:indexterm-4/> <_:indexterm-5/> <_:indexterm-6/> For several years, the central source tree for FreeBSD was maintained by <link xlink:href="http://www.nongnu.org/cvs/">CVS</link> (Concurrent Versions System), a freely available source code control tool. In June 2008, the Project switched to using <link xlink:href="http://subversion.tigris.org">SVN</link> (Subversion). The switch was deemed necessary, as the technical limitations imposed by <application>CVS</application> were becoming obvious due to the rapid expansion of the source tree and the amount of history already stored. The Documentation Project and Ports Collection repositories also moved from <application>CVS</application> to <application>SVN</application> in May 2012 and July 2012, respectively. Please refer to the <link linkend="synching">Obtaining the Source</link> section for more information on obtaining the FreeBSD <literal>src/</literal> repository and <link linkend="ports-using">Using the Ports Collection</link> for details on obtaining the FreeBSD Ports Collection. <_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/> <_:indexterm-3/> <_:indexterm-4/> <_:indexterm-5/> <_:indexterm-6/> Birkaç yıldır FreeBSD için merkezi kaynak ağacı serbest mevcut kaynak kontrolü aracı olan <link xlink:href="http://www.nongnu.org/cvs/">CVS</link> (Eşzamanlı Sürümler Sistemi) tarafınca devam ettiriliyordu. Haziran 2008'de, proje, <link xlink:href="http://subversion.tigris.org">SVN</link> (Subversion) kullanmaya başladı. <application> CVS </application> tarafından uygulanan teknik sınırlamalar, kaynak ağacın hızlı genişlemesi ve önceden depolanmış tarih miktarı nedeniyle belirginleştiğinden, değişim gerekli görülmüştür. Ayrıca Belgeleme Projesi ve Bağlantı Noktası veri havuzları Mayıs 2012 ve Temmuz 2012'de <application> CVS </application> 'den <application> SVN </application>' e taşındı. Lütfen FreeBSD <literal>src/</literal> veri havuzu temini hakkında daha fazla bilgi için <link linkend="synching">Kaynak Edinme</link> bölümü ve FreeBSD Bağlantı Noktası temini detayları için <link linkend="ports-using"> Bağlantı Noktası Kullanma </link> bölümüne bakın.
The committers list<anchor xml:id="development-committers"/> Committer Listesi<anchor xml:id="development-committers"/>
<primary>committers</primary> <primary>Committerler</primary>
The <firstterm>committers</firstterm> <_:indexterm-1/> are the people who have <emphasis>write</emphasis> access to the Subversion tree, and are authorized to make modifications to the FreeBSD source (the term <quote>committer</quote> comes from <command>commit</command>, the source control command which is used to bring new changes into the repository). Anyone can submit a bug to the <link xlink:href="https://bugs.FreeBSD.org/submit/">Bug Database</link>. Before submitting a bug report, the FreeBSD mailing lists, IRC channels, or forums can be used to help verify that an issue is actually a bug. <firstterm>Committerler</firstterm> <_:indexterm-1/> Subversion ağacına <emphasis>yazma</emphasis> erişimi hakkına sahip olan kişilerdir ve FreeBSD kaynağında değişiklik yapma konusunda yetkililerdir (<quote>committer</quote> terimi, veri havuzunda değişiklikler yapmak için kullanılan kaynak kontrol komutu olan <command>commit</command>'ten gelmiştir). Herkes <link xlink:href="https://bugs.FreeBSD.org/submit/">Bug Database</link> adresinden bir yazılım hatası bildirebilir. Bir yazılım hatası raporu bildirmeden önce, FreeBSD posta listeleri, IRC kanalları ya da forumlar size bulduğunuz şeyin yazılım hatası olup olmadığı konusunda yardımcı olacaktır.
The FreeBSD core team<anchor xml:id="development-core"/> FreeBSD çekirdek ekibi<anchor xml:id="development-core"/>
<primary>core team</primary> <primary>çekirdek ekip</primary>

Loading…

<primary>FreeBSD Project</primary> <secondary>development model</secondary>
<primary>FreeBSD Projesi</primary><secondary>gelişim modeli</primary>
7 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "<primary>FreeBSD Projesi</primary><secondary>gelişim modeli</primary>".

Fix string

Reset

XML syntax

The translation is not valid XML

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
Model kuram FreeBSD Doc (Archived)
Primary Öncel FreeBSD Doc (Archived)

Source information

Source string comment
(itstool) path: sect2/indexterm
Source string location
book.translate.xml:2564
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 313