The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

(itstool) path: listitem/para
English
<link xlink:href="http://www.voxer.com/">Voxer</link> <_:indexterm-1/> - Voxer powers their mobile voice messaging platform with ZFS on FreeBSD. Voxer switched from a Solaris derivative to FreeBSD because of its superior documentation, larger and more active community, and more developer friendly environment. In addition to critical features like <acronym>ZFS</acronym> and DTrace, FreeBSD also offers TRIM support for <acronym>ZFS</acronym>.
Context English Turkish (tr_TR) State
<primary>Sandvine</primary> <primary>Sandvine</primary>
<link xlink:href="http://www.sandvine.com/">Sandvine</link> <_:indexterm-1/> - Sandvine uses FreeBSD as the basis of their high performance real-time network processing platforms that make up their intelligent network policy control products. <link xlink:href="http://www.sandvine.com/">Sandvine</link> <_:indexterm-1/> - Sandvine, FreeBSD'yi akıllı ağ politikası kontrol ürünlerini düzenleyen yüksek performanslı ve gerçek zamanlı ağ işleme platformlarının temeli olarak kullanır.
<primary>Sony</primary> <primary>Sony</primary>
<link xlink:href="http://www.sony.com/">Sony</link> <_:indexterm-1/> - The PlayStation 4 gaming console runs a modified version of FreeBSD. <link xlink:href="http://www.sony.com/">Sony</link> <_:indexterm-1/> - PlayStation 4 oyun konsolu FreeBSD'nin değiştirilmiş bir sürümünü çalıştırır.
<primary>Sophos</primary> <primary>Sophos</primary>
<link xlink:href="http://www.sophos.com/">Sophos</link> <_:indexterm-1/> - The Sophos Email Appliance product is based on a hardened FreeBSD and scans inbound mail for spam and viruses, while also monitoring outbound mail for malware as well as the accidental loss of sensitive information. <link xlink:href="http://www.sophos.com/">Sophos</link> <_:indexterm-1/> - Sophos E-Posta Aracı ürünü dayanıklılaştırılmış FreeBSD'ye dayanır ve gelen postaları istenmeyen postalara ve virüslere karşı tararken hassas bilginin geçici kaybına ilaveten kötücül yazılımlar için giden postaları da izler.
<primary>Spectra Logic</primary> <primary>Spectra Logic</primary>
<link xlink:href="http://www.spectralogic.com/">Spectra Logic</link> <_:indexterm-1/> - The nTier line of archive grade storage appliances run FreeBSD and OpenZFS. <link xlink:href="http://www.spectralogic.com/">Spectra Logic</link> <_:indexterm-1/> - Arşiv düzey bellek araçlarının nTier satırlarını FreeBSD ve OpenZFS(depolama platformu) çalıştırır.
<primary>Stormshield</primary> <primary>Stormshield</primary>
<link xlink:href="https://www.stormshield.eu">Stormshield</link> <_:indexterm-1/> - Stormshield Network Security appliances are based on a hardened version of FreeBSD. The BSD license allows them to integrate their own intellectual property with the system while returning a great deal of interesting development to the community. <link xlink:href="https://www.stormshield.eu">Stormshield</link> <_:indexterm-1/> - Stormshield Ağ Güvenlik araçları FreeBSD'nin dayanıklaştırılmış bir versiyonuna dayanır. Bu BSD lisansı, topluma pek çok ilgi çekici gelişme getirirken kendi fikri mülkiyetlerini sistemle birleştirmeye olanak sağlar.
<primary>The Weather Channel</primary> <primary>The Weather Channel</primary>
<link xlink:href="http://www.weather.com/">The Weather Channel</link> <_:indexterm-1/> - The IntelliStar appliance that is installed at each local cable provider's headend and is responsible for injecting local weather forecasts into the cable TV network's programming runs FreeBSD. <link xlink:href="http://www.weather.com/">The Weather Channel</link> <_:indexterm-1/> - Her bir yerel kablo sağlayıcısının kablo başına monteli olan ve yerel hava tahminlerini, kablolu televizyon ağının programlanmasına yerleştirmekten sorumlu olan IntelliStar aracı FreeBSD'yi çalıştırır.
<primary>Verisign</primary> <primary>Verisign</primary>
<link xlink:href="http://www.verisign.com/">Verisign</link> <_:indexterm-1/> - Verisign is responsible for operating the .com and .net root domain registries as well as the accompanying DNS infrastructure. They rely on a number of different network operating systems including FreeBSD to ensure there is no common point of failure in their infrastructure. <link xlink:href="http://www.verisign.com/">Verisign</link> <_:indexterm-1/> - Verisign, kendisine eşlik eden DNS altyapısına ilaveten .com ve .net kök etki alanı kayıtlarını işlenmekle sorumludur. Altyapılarında ortak bir hata olmadığından emin olmak için FreeBSD'nin de içinde bulunduğu bir kaç farklı ağ işletim sistemine itimat ederler.
<primary>Voxer</primary> <primary>Voxer</primary>
<link xlink:href="http://www.voxer.com/">Voxer</link> <_:indexterm-1/> - Voxer powers their mobile voice messaging platform with ZFS on FreeBSD. Voxer switched from a Solaris derivative to FreeBSD because of its superior documentation, larger and more active community, and more developer friendly environment. In addition to critical features like <acronym>ZFS</acronym> and DTrace, FreeBSD also offers TRIM support for <acronym>ZFS</acronym>. <link xlink:href="http://www.voxer.com/">Voxer</link> <_:indexterm-1/> - Voxer, FreeBSD üzerindeki mobil sesli mesaj platformunu ZFS ile güçlendirir. Voxer, olağanüstü belgeleme, daha büyük ve etkin toplumu ve daha geliştirici dostu ortamından dolayı bir Solaris türevinden FreeBSD'ye geçti. <acronym>ZFS</acronym> ve DTrace gibi ciddi özelliklerine ek olarak, FreeBSD, <acronym>ZFS</acronym> için TRIM desteği sunar.
<primary>Fudo Security</primary> <primary>Fudo Security</primary>
<link xlink:href="https://fudosecurity.com/en/">Fudo Security</link> <_:indexterm-1/> - The FUDO security appliance allows enterprises to monitor, control, record, and audit contractors and administrators who work on their systems. Based on all of the best security features of FreeBSD including ZFS, GELI, Capsicum, HAST, and auditdistd. <link xlink:href="https://fudosecurity.com/en/">Fudo Security</link> <_:indexterm-1/> - FUDO güvenlik cihazı, işletmelerin sistemleri üzerinde çalışan yüklenicileri ve yöneticileri izlemelerini, kontrol etmelerini, kayıt altına almalarını ve denetlemelerini sağlar. FreeBSD'nin ZFS, GELI, Capsicum, HAST ve auditdistd gibi en iyi güvenlik özelliklerine dayanmaktadır.
FreeBSD has also spawned a number of related open source projects: Ayrıca FreeBSD birkaç ilgili açık kaynak projesini meydana çıkardı:
<primary>BSD Router</primary> <primary>BSD Yönlendirici</primary>
<link xlink:href="http://bsdrp.net/">BSD Router</link> <_:indexterm-1/> - A FreeBSD based replacement for large enterprise routers designed to run on standard PC hardware. <link xlink:href="http://bsdrp.net/">BSD Yönlendirici</link> <_:indexterm-1/> - Standart bilgisayar donanımında çalışmak üzere tasarlanmış, büyük işletme yönlendiricileri için FreeBSD merkezli bir yedeklemedir.
<primary>FreeNAS</primary> <primary>FreeNAS</primary>
<link xlink:href="http://www.freenas.org/">FreeNAS</link> <_:indexterm-1/> - A customized FreeBSD designed to be used as a network file server appliance. Provides a python based web interface to simplify the management of both the UFS and ZFS file systems. Includes support for NFS, SMB/CIFS, AFP, FTP, and iSCSI. Includes an extensible plugin system based on FreeBSD jails. <link xlink:href="http://www.freenas.org/">FreeNAS</link> <_:indexterm-1/> - Ağ dosya sunucusu olarak kullanılmak için dizayn edilmiş ve özelleştirilmiş bir FreeBSD'dir. Hem UFS hem de ZFS dosya sistemlerinin yönetimini kolaylaştırmak için phyton'a dayanan bir web arayüzü sağlar. NFS, SMD / CIFS, AFP, FTP ve iSCSI desteklerini kapsar. FreeBSD yazılımlarına dayanan uzatılabilir bir eklenti sistemi içerir.
<primary>GhostBSD</primary> <primary>GhostBSD</primary>
<link xlink:href="https://ghostbsd.org/">GhostBSD</link> <_:indexterm-1/> - is derived from FreeBSD, uses the GTK environment to provide a beautiful looks and comfortable experience on the modern BSD platform offering a natural and native <trademark class="registered">UNIX</trademark> work environment. <link xlink:href="https://ghostbsd.org/">GhostBSD</link> <_:indexterm-1/> - FreeBSD'den elde edilmiştir, modern BSD platformunda doğal ve yerel bir <trademark class="registered">UNIX</trademark> çalışma ortamı sunan güzel bir görünüş ve iyi bir deneyim sağlamak adına GTK ortamını kullanır.
<primary>mfsBSD</primary> <primary>mfsBSD</primary>
<link xlink:href="http://mfsbsd.vx.sk/">mfsBSD</link> <_:indexterm-1/> - A toolkit for building a FreeBSD system image that runs entirely from memory. <link xlink:href="http://mfsbsd.vx.sk/">mfsBSD</link> <_:indexterm-1/> - Tümüyle hafızadan çalışan bir FreeBSD sistem imgesi oluşturmak için tasarlanmış bir yazılımdır.
<primary>NAS4Free</primary> <primary>NAS4Free</primary>
<link xlink:href="http://www.nas4free.org/">NAS4Free</link> <_:indexterm-1/> - A file server distribution based on FreeBSD with a PHP powered web interface. <link xlink:href="http://www.nas4free.org/">NAS4Free</link> <_:indexterm-1/> - Web arayüzü ile çalışan bir PHP ile FreeBSD'ye dayalı bir dosya sunucusu dağıtımcısıdır.
<primary>OPNsense</primary> <primary>OPNsense</primary>
<link xlink:href="http://www.opnsense.org/">OPNSense</link> <_:indexterm-1/> - OPNsense is an open source, easy-to-use and easy-to-build FreeBSD based firewall and routing platform. OPNsense includes most of the features available in expensive commercial firewalls, and more in many cases. It brings the rich feature set of commercial offerings with the benefits of open and verifiable sources. <link xlink:href="http://www.opnsense.org/">OPNSense</link> <_:indexterm-1/> - OPNsense, kullanımı ve kurulumu kolay, FreeBSD'ye dayanan güvenlik duvarı ve dağıtım platformu olan bir açık kaynaktır. OPNsense, yüksek maliyetli ticari güvenlik duvarlarında ve daha bir çok alanda var olan mevcut özelliklerin çoğuna sahiptir. Açık ve kanıtlanabilir kaynakların yararları ile beraber ticari önerilerin zengin özelliklerini beraberinde getirir.

Loading…

<link xlink:href="http://www.voxer.com/">Voxer</link> <_:indexterm-1/> - Voxer powers their mobile voice messaging platform with ZFS on FreeBSD. Voxer switched from a Solaris derivative to FreeBSD because of its superior documentation, larger and more active community, and more developer friendly environment. In addition to critical features like <acronym>ZFS</acronym> and DTrace, FreeBSD also offers TRIM support for <acronym>ZFS</acronym>.
<link xlink:href="http://www.voxer.com/">Voxer</link> <_:indexterm-1/> - Voxer, FreeBSD üzerindeki mobil sesli mesaj platformunu ZFS ile güçlendirir. Voxer, olağanüstü belgeleme, daha büyük ve etkin toplumu ve daha geliştirici dostu ortamından dolayı bir Solaris türevinden FreeBSD'ye geçti. <acronym>ZFS</acronym> ve DTrace gibi ciddi özelliklerine ek olarak, FreeBSD, <acronym>ZFS</acronym> için TRIM desteği sunar.
7 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "<link xlink:href="http://www.voxer.com/">Voxer</link> <_:indexterm-1/> - Voxer, FreeBSD üzerindeki mobil sesli mesaj platformunu ZFS ile güçlendirir. Voxer, olağanüstü belgeleme, daha büyük ve etkin toplumu ve daha geliştirici dostu ortamından dolayı bir Solaris türevinden FreeBSD'ye geçti. <acronym>ZFS</acronym> ve DTrace gibi ciddi özelliklerine ek olarak, FreeBSD, <acronym>ZFS</acronym> için TRIM desteği sunar.".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish (tr_TR)
environment ortam FreeBSD Doc
link bağlantı FreeBSD Doc

Source information

Source string comment
(itstool) path: listitem/para
Source string location
book.translate.xml:2228
String age
9 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
books/tr_TR/handbook.po, string 249