User avatar

baransayan

@baransayan Joined on April 2, 2020

208 translations

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
FreeBSD Doc 55% 95,141 1,789,412 47,280 28 31

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Sometimes, a lot of disk space is required in <filename>/var/tmp</filename>. When new software is installed, the packaging tools extract a temporary copy of the packages under <filename>/var/tmp</filename>. Large software packages, like <application>Firefox</application> or <application>LibreOffice</application> may be tricky to install if there is not enough disk space under <filename>/var/tmp</filename>.
Bazen <filename>/var/tmp</filename> 'da çok fazla disk alanı gerekir. Yeni yazılım yüklendiği zaman, paketleme araçları <filename>/var/tmp</filename> altındaki paketlerin geçici kopyasını çıkarır. <filename>/var/tmp</filename> 'da yeterli disk alanı yoksa, <application>Firefox</application> ya da <application>LibreOffice</application> gibi büyük yazılım paketlerinin yüklenmesi karmaşık olabilir.
6 months ago
The size of the <filename>/var</filename> partition reflects the intended machine's usage. This partition is used to hold mailboxes, log files, and printer spools. Mailboxes and log files can grow to unexpected sizes depending on the number of users and how long log files are kept. On average, most users rarely need more than about a gigabyte of free disk space in <filename>/var</filename>.
<filename>/var</filename> bölümünün boyutu, amaçlanan makinenin kullanımını yansımaktadır. Bu bölüm posta kutularını, günlük dosyalarını ve yazıcı makaralarını tutmak için kullanılır. Posta kutuları ve günlük dosyaları, kullanıcı sayısına ve günlük dosyalarının ne kadar süreyle saklanacağına bağlı olarak beklenmedik boyutlara çıkabilir. Ortalama olarak çoğu kullanıcını, nadiren <filename>/var</filename> içinde bir gigabayt boş disk alanından daha fazlasına ihtiyaç duyar.
6 months ago
When laying out file systems, remember that hard drives transfer data faster from the outer tracks to the inner. Thus, smaller and heavier-accessed file systems should be closer to the outside of the drive, while larger partitions like <filename>/usr</filename> should be placed toward the inner parts of the disk. It is a good idea to create partitions in an order similar to: <filename>/</filename>, swap, <filename>/var</filename>, and <filename>/usr</filename>.
Dosya sistemlerini düzenlerken, sabit sürücülerin verileri dış izlerden içeri daha hızlı aktardığını aklınızda tutun. Bundan ötürü, daha küçük ve daha ağır erişimli dosya sistemleri sürücünün dışına daha yakın olmalıdır, <filename>/usr</filename> gibi daha büyük bölümler diskin iç kısımlarına yerleştirilmelidir. <filename>/</filename>, swap, <filename>/var</filename> ve <filename>/usr</filename> gibi sıralı bölümler oluşturmak mantıklıdır.
6 months ago
<primary><filename>/usr</filename></primary>
<primary><filename>/usr</filename></primary>
6 months ago
<primary><filename>/var</filename></primary>
<primary><filename>/var</filename></primary>
6 months ago
<primary><filename>/etc</filename></primary>
<primary><filename>/etc</filename></primary>
6 months ago
<primary>partition layout</primary>
<primary>bölüm düzeni</primary>
6 months ago
Designing the Partition Layout
Bölüm Düzenini Tasarlamak
6 months ago
This section describes what to consider when laying out the disk partitions. It then demonstrates how to use the different partitioning methods.
Bu bölümde disk bölümlerini yerleştirirken dikkat edilmesi gerekenleri açıklanmaktadır. Ve sonra farklı bölümleme yöntemlerinin nasıl kullanılacağını gösterir.
6 months ago
<literal>Auto (ZFS)</literal> partitioning creates a root-on-ZFS system with optional GELI encryption support for <firstterm>boot environments</firstterm>.
<literal>Otomatik (ZFS)</literal> bölümlem, ZFS'de, bir <firstterm>önyükleme ortamları</firstterm> için isteğe bağlı GELI şifreleme destekli, kök sistem oluşturur.
6 months ago
Browse all changes for user