User avatar

ilaydaasal

@ilaydaasal Joined on March 9, 2020

341 translations 1 suggestion

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
FreeBSD Doc (Archived) This translation is locked. 55% 94,907 1,781,722 47,303 28 31

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
If the verbose output does not help diagnose the issue there are also QEMU and <trademark>Xen</trademark> toolstack logs in <filename>/var/log/xen</filename>. Note that the name of the domain is appended to the log name, so if the domain is named <literal>freebsd</literal> you should find a <filename>/var/log/xen/xl-freebsd.log</filename> and likely a <filename>/var/log/xen/qemu-dm-freebsd.log</filename>. Both log files can contain useful information for debugging. If none of this helps solve the issue, please send the description of the issue you are facing and as much information as possible to <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> and <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> in order to get help.
Eğer ayrıntılı çıktı sorunu tanımlamaya yardımcı olmuyorsa, <filename>/var/log/xen</filename>'da ayrıca QEMU ve <trademark>Xen</trademark> toolstack sistem günlükleri bulunmaktadır. Etki alanı adının sistem günlüğü adına eklenmiş olduğunu dikkate alın, eğer etki alanı <literal>freebsd</literal> olarak adlandırıldıysa, bir <filename>/var/log/xen/xl-freebsd.log</filename> ve bir <filename>/var/log/xen/qemu-dm-freebsd.log</filename> dosyası bulmalısınız. İki sistem günlüğü de hata ayıklama için faydalı bilgi içerebilir. Eğer sorunu çözmeye bunların hiçbiri yardımcı olmuyorsa, yardım almak için lütfen yüzleştiğiniz sorunun tanımlamasını ve mümkün olduğu kadar bilgiyi <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> ve <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> adreslerine gönderin.
8 months ago
<prompt>#</prompt> <userinput>xl -vvv create freebsd.cfg</userinput>
Parsing config from freebsd.cfg
libxl: debug: libxl_create.c:1693:do_domain_create: Domain 0:ao 0x800d750a0: create: how=0x0 callback=0x0 poller=0x800d6f0f0
libxl: debug: libxl_device.c:397:libxl__device_disk_set_backend: Disk vdev=xvda spec.backend=unknown
libxl: debug: libxl_device.c:432:libxl__device_disk_set_backend: Disk vdev=xvda, using backend phy
libxl: debug: libxl_create.c:1018:initiate_domain_create: Domain 1:running bootloader
libxl: debug: libxl_bootloader.c:328:libxl__bootloader_run: Domain 1:not a PV/PVH domain, skipping bootloader
libxl: debug: libxl_event.c:689:libxl__ev_xswatch_deregister: watch w=0x800d96b98: deregister unregistered
domainbuilder: detail: xc_dom_allocate: cmdline="", features=""
domainbuilder: detail: xc_dom_kernel_file: filename="/usr/local/lib/xen/boot/hvmloader"
domainbuilder: detail: xc_dom_malloc_filemap : 326 kB
libxl: debug: libxl_dom.c:988:libxl__load_hvm_firmware_module: Loading BIOS: /usr/local/share/seabios/bios.bin
...
<prompt>#</prompt> <userinput>xl -vvv create freebsd.cfg</userinput>
Parsing config from freebsd.cfg
libxl: debug: libxl_create.c:1693:do_domain_create: Domain 0:ao 0x800d750a0: create: how=0x0 callback=0x0 poller=0x800d6f0f0
libxl: debug: libxl_device.c:397:libxl__device_disk_set_backend: Disk vdev=xvda spec.backend=unknown
libxl: debug: libxl_device.c:432:libxl__device_disk_set_backend: Disk vdev=xvda, using backend phy
libxl: debug: libxl_create.c:1018:initiate_domain_create: Domain 1:running bootloader
libxl: debug: libxl_bootloader.c:328:libxl__bootloader_run: Domain 1:not a PV/PVH domain, skipping bootloader
libxl: debug: libxl_event.c:689:libxl__ev_xswatch_deregister: watch w=0x800d96b98: deregister unregistered
domainbuilder: detail: xc_dom_allocate: cmdline="", features=""
domainbuilder: detail: xc_dom_kernel_file: filename="/usr/local/lib/xen/boot/hvmloader"
domainbuilder: detail: xc_dom_malloc_filemap : 326 kB
libxl: debug: libxl_dom.c:988:libxl__load_hvm_firmware_module: Loading BIOS: /usr/local/share/seabios/bios.bin
...
8 months ago
The most common cause of guest creation failures is the <literal>xl</literal> command spitting some error and exiting with a return code different than 0. If the error provided is not enough to help identify the issue, more verbose output can also be obtained from <literal>xl</literal> by using the <literal>v</literal> option repeatedly.
Konuk oluşturma hatalarının en ortak nedeni <literal>xl</literal> komutunun bazı hatalar vermesi ve 0'dan farklı bir dönüş koduyla çıkış yapmasıdır. Eğer sağlanan hata, sorunu tanımlamaya yardımcı olmaya yeterli değilse daha fazla ayrıntılı çıktı <literal>v</literal> seçeneğini tekrar tekrar kullanarak <literal>xl</literal>'den elde edilebilir.
8 months ago
Issues can also arise when creating guests, the following attempts to provide some help for those trying to diagnose guest creation issues.
Sorunlar konuk oluştururken de ortaya çıkabilir, aşağıdakiler konuk oluşturma sorunlarını tespit etmeye çalışanlara yardım sağlama amaçlı kullanılabilir.
8 months ago
Guest Creation Troubleshooting
Konuk Oluşturma Sorun Gidericisi
8 months ago
If none of these options help solving the problem, please send the serial boot log to <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> and <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> for further analysis.
Eğer bu seçeneklerden hiçbiri sorunu çözmeye yardımcı olmuyorsa, lütfen seri önyükleme sistem günlüğünü <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> adresine ve daha detaylı analiz için <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> adresine gönderin.
8 months ago
If none of these options help solving the problem, please send the serial boot log to <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> and <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> for further analysis.
Eğer bu seçeneklerden hiçbiri sorunu çözmeye yardımcı olmuyorsa, lütfen seri önyükleme sistem günlüğünü <email>freebsd-xen@FreeBSD.org</email> adresine ve daha detaylı analiz için <email>xen-devel@lists.xenproject.org</email> adresine gönderin.
8 months ago
<prompt>#</prompt> <userinput>sysrc -f /boot/loader.conf boot_verbose="YES"</userinput>
<prompt>#</prompt> <userinput>sysrc -f /boot/loader.conf boot_verbose="YES"</userinput>
8 months ago
FreeBSD should also be booted in verbose mode in order to identify any issues. To activate verbose booting, run this command:
Herhangi bir sorunu tanımlayabilmek için FreeBSD'ye ayrıntılı modda önyükleme yapılmalıdır. Ayrıntılı önyüklemeyi gerçeketkinleştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:
8 months ago
FreeBSD should also be booted in verbose mode in order to identify any issues. To activate verbose booting, run this command:
Herhangi bir sorunu tanımlayabilmek için FreeBSD'ye ayrıntılı modda önyükleme yapılmalıdır. Ayrıntılı önyüklemeyi gerçekleştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:
8 months ago
Browse all changes for user