User avatar

Lars Skogstad

@n3c Joined on Jan. 1, 2020

280 translations

Norwegian Bokmål

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
FreeBSD Doc (Archived) This translation is locked. 55% 94,907 1,781,722 47,303 28 31

Nothing to list here.

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
FreeBSD Doc (Archived) This translation is locked. 55% 94,907 1,781,722 47,303 28 31

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
IEEE, POSIX, and 802 are registered trademarks of Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. in the United States.
IEEE, POSIX, og 802 er registrerte varemerker for til Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. i USA.
a month ago
IBM, AIX, OS/2, PowerPC, PS/2, S/390, and ThinkPad are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries, or both.
IBM, AIX, OS / /2, PowerPC, PS / /2, S / /390, og ThinkPad er et registrert varemerker for av International Business Machines Corporation i USA, andre land, eller begge deler.
a month ago
<year>1995</year> <year>1996</year> <year>1997</year> <year>1998</year> <year>1999</year> <year>2000</year> <year>2001</year> <year>2002</year> <year>2003</year> <year>2004</year> <year>2005</year> <year>2006</year> <year>2007</year> <year>2008</year> <year>2009</year> <year>2010</year> <year>2011</year> <year>2012</year> <year>2013</year> <year>2014</year> <year>2015</year> <year>2016</year> <year>2017</year> <year>2018</year> <year>2019</year> <year>2020</year> <year>2021</year> <holder>The FreeBSD Documentation Project</holder>
<year>1995</year> <year>1996</year> <year>1997</year> <year>1998</year> <year>1999</year> <year>2000</year> <year>2001</year> <year>2002</year> <year>2003</year> <year>2004</year> <year>2005</year> <year>2006</year> <year>2007</year> <year>2008</year> <year>2009</year> <year>2010</year> <year>2011</year> <year>2012</year> <year>2013</year> <year>2014</year> <year>2015</year> <year>2016</year> <year>2017</year> <year>2018</year> <year>2019</year> <year>2020</year> <holder>FreeBSD-dokumentasjonsprosjektet</holder>
a month ago
<orgname>The FreeBSD Documentation Project</orgname>
<orgname>FreeBSD-d Dokumentasjonsprosjektet</orgname>
a month ago
translator-credits
Lars Skogstad - n3c@n3c.no
a month ago
Changes from the Third Edition
Endringer fra tredje utgave
8 months ago
For a list of additional sources of information, please see <xref linkend="bibliography"/>.
For en liste over ytterligere informasjonskilder, vennligst se <xref linkend="bibliography"/>.
8 months ago
Once you have traveled this far, the second, far larger, section of the Handbook is a comprehensive reference to all manner of topics of interest to FreeBSD system administrators. Some of these chapters may recommend that you do some prior reading, and this is noted in the synopsis at the beginning of each chapter.
Når du har reist så langt, er den andre, langt større delen av håndboken en omfattende referanse til alle slags temaer av interesse for FreeBSD systemadministratorer. Noen av disse kapitlene kan anbefale deg å lese litt før, og dette er lagt merke til i synopsisen i begynnelsen av hvert kapittel.
8 months ago
The FreeBSD newcomer will find that the first section of this book guides the user through the FreeBSD installation process and gently introduces the concepts and conventions that underpin <trademark class="registered">UNIX</trademark>. Working through this section requires little more than the desire to explore, and the ability to take on board new concepts as they are introduced.
FreeBSD-nykommeren vil finne at den første delen av denne boken guider brukeren gjennom FreeBSD-installasjonsprosessen og introduserer forsiktig konseptene og konvensjonene som understøtter <trademark class="registered">UNIX</trademark>. Å jobbe gjennom denne delen krever lite mer enn ønsket om å utforske, og muligheten til å ta med seg nye konsepter når de blir introdusert.
8 months ago
Intended Audience
Tiltenkt målgruppe
8 months ago
Browse all changes for user