Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
English This translation is used for source strings. This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause
Chinese (Simplified) (zh_CN) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 27% 71 2,274 6
Chinese (Traditional) (zh_TW) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 13% 85 2,595
Dutch (nl_NL) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 0% 98 2,645
French (fr_FR) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 0% 98 2,645
German (de_DE) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 0% 98 2,645
Italian (it_IT) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 0% 98 2,645
Norwegian Bokmål This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 0% 98 2,645
Persian This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 1% 97 2,644
Portuguese (Brazil) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 26% 72 2,325 6 32
Spanish This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 4% 94 2,629
Turkish (tr_TR) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 9% 89 2,556 1
Please sign in to see the alerts.
Project website docs.freebsd.org/en
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license BSD 2-Clause "Simplified" License
Filemask documentation/content/*/books/handbook/audit/_index.po
Languages 12
Source strings 98
Source words 2,645
Source characters 17,606
Hosted strings 1,176
Hosted words 31,740
Hosted characters 211,272
User avatar None

Automatic translation

Documentation / books/handbook/audit/_indexTurkish (tr_TR)

As audit trail files can become very large, it is often desirable to compress or otherwise archive trails once they have been closed by the audit daemon. The [.filename]#audit_warn# script can be used to perform customized operations for a variety of audit-related events, including the clean termination of audit trails when they are rotated. For example, the following may be added to [.filename]#/etc/security/audit_warn# to compress audit trails on close:
Denetim izi dosyaları çok büyük hale gelebildiğinden, denetim daemon tarafından kapatıldıktan sonra izlerin sıkıştırılması veya başka bir şekilde arşivlenmesi genellikle istenir. <filename>audit_warn</filename> betiği, denetim izlerinin döndürüldüğünde temiz bir şekilde sonlandırılması da dahil olmak üzere denetimle ilgili çeşitli etkinlikler için özelleştirilmiş işlemler gerçekleştirmek için kullanılabilir. Örneğin, denetim yollarını kapatıldığında sıkıştırmak için <filename>/etc/security/audit_warn</filename> öğesine aşağıdakiler eklenebilir:
yesterday
New contributor yesterday
User avatar None

Automatic translation

Documentation / books/handbook/audit/_indexTurkish (tr_TR)

The change will take effect once [.filename]#/etc/crontab# is saved.
Değişiklik <filename>/etc/crontab</filename> kaydedildiğinde geçerli olacaktır.
yesterday
New contributor yesterday
User avatar None

Automatic translation

Documentation / books/handbook/audit/_indexTurkish (tr_TR)

Adding the following line to [.filename]#/etc/crontab# will schedule this rotation every twelve hours:
<filename>/etc/crontab</filename> öğesine aşağıdaki satırı eklemek bu dönüşü on iki saatte bir planlayacaktır:
yesterday
New contributor yesterday
User avatar None

Automatic translation

Documentation / books/handbook/audit/_indexTurkish (tr_TR)

It is easy to produce audit event feedback cycles, in which the viewing of each audit event results in the generation of more audit events. For example, if all network I/O is audited, and `praudit` is run from an SSH session, a continuous stream of audit events will be generated at a high rate, as each event being printed will generate another event. For this reason, it is advisable to run `praudit` on an audit pipe device from sessions without fine-grained I/O auditing.
Her bir denetim olayının görüntülenmesinin, daha fazla denetim olayının oluşturulmasına yol açtığı denetim olayı geri bildirim döngüleri üretmek kolaydır. Örneğin, tüm ağ <acronym>I/O</acronym> denetlenirse ve <command>praudit</command> bir <acronym>SSH</acronym> oturumundan çalıştırılırsa, yazdırılan her olay başka bir olay oluşturacağından, yüksek hızda sürekli bir denetim olayları akışı oluşturulur . Bu nedenle, hassas bir <acronym>I/O</acronym> denetimi olmayan oturumlardan bir denetim borusu cihazında <command>praudit</command> çalıştırılması tavsiye edilir.
yesterday
New contributor yesterday
User avatar None

Automatic translation

Documentation / books/handbook/audit/_indexTurkish (tr_TR)

add path 'auditpipe*' mode 0440 group audit
add path 'auditpipe*' mode 0440 group audit
yesterday
New contributor yesterday
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity