Translation Information

Project website docs.freebsd.org/en
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license BSD 2-Clause "Simplified" License
Filemask documentation/content/*/articles/nanobsd/_index.po
Translation file Download documentation/content/nb_NO/articles/nanobsd/_index.po
User avatar None

Automatic translation

Documentation / articles/nanobsd/_indexNorwegian Bokmål

At first, open a TCP listener on host serving the image and make it send the image to client:
Først åpner du en TCP-lytter på verten som serverer bildet og får det til å sende bildet til klienten:
a week ago
New contributor a week ago
User avatar None

Automatic translation

Documentation / articles/nanobsd/_indexNorwegian Bokmål

If a secure transfer is preferred, consider using this example:
Hvis du foretrekker en sikker overføring, kan du vurdere å bruke dette eksemplet:
a week ago
New contributor a week ago
User avatar None

Automatic translation

Documentation / articles/nanobsd/_indexNorwegian Bokmål

If the transfer speed is in first place, use this example:
Hvis overføringshastigheten er i utgangspunktet, bruk dette eksemplet:
a week ago
New contributor a week ago
User avatar None

Automatic translation

Documentation / articles/nanobsd/_indexNorwegian Bokmål

If anything goes wrong, reboot back into the previous partition (which contains the old, working image), to restore system functionality as fast as possible. Fix any problems of the new build, and repeat the process.
Hvis noe går galt, start du på nytt inn i den forrige partisjonen (som inneholder det gamle, fungerende bildet), for å gjenopprette systemfunksjonaliteten så raskt som mulig. Løs eventuelle problemer med nybygget, og gjenta prosessen.
a week ago
New contributor a week ago
User avatar None

Automatic translation

Documentation / articles/nanobsd/_indexNorwegian Bokmål

If all goes well, the upgrade is finished.
Hvis alt går bra, er oppgraderingen ferdig.
a week ago
New contributor a week ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 159 3,120 20,486
Translated 13% 21 148 931
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 1 2 13

Last activity

Last change April 5, 2021, 11:55 p.m.
Last author Anonymous

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity