Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
English This translation is used for source strings. This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 2
Chinese (Simplified) (zh_CN) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 14% 136 2,970
Chinese (Traditional) (zh_TW) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 0% 159 3,120
Dutch (nl_NL) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 0% 159 3,120
French (fr_FR) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 0% 159 3,120
German (de_DE) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 0% 158 3,119
Italian (it_IT) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 0% 159 3,120
Norwegian Bokmål This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 13% 138 2,972 2
Persian This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 0% 159 3,120
Portuguese (Brazil) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 14% 136 2,970 15 12
Spanish This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 14% 136 2,970
Turkish (tr_TR) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 0% 159 3,120
Please sign in to see the alerts.
Project website docs.freebsd.org/en
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license BSD 2-Clause "Simplified" License
Filemask documentation/content/*/articles/nanobsd/_index.po
Languages 12
Source strings 159
Source words 3,120
Source characters 20,486
Hosted strings 1,908
Hosted words 37,440
Hosted characters 245,832
User avatar None

Automatic translation

Documentation / articles/nanobsd/_indexNorwegian Bokmål

Connect to the host serving new image and execute [.filename]#updatep1# script:
Koble til verten som serverer nytt bilde og kjør <filename>updatep1</filename> skript:
yesterday
New contributor yesterday
User avatar None

Automatic translation

Documentation / articles/nanobsd/_indexNorwegian Bokmål

The most important difference of this step from the initial NanoBSD installation is that now instead of using [.filename]#\_.disk.full# (which contains an image of the entire disk), the [.filename]#_.disk.image# image is installed (which contains an image of a single system partition).
Den viktigste forskjellen på dette trinnet fra den første <application>NanoBSD</application>-installasjonen er at nå i stedet for å bruke <filename>_.disk.full</filename> (som inneholder et bilde av hele disken), <filename>_.disk.image</filename> bilde er installert (som inneholder et bilde av en enkel systempartisjon).
yesterday
New contributor yesterday
User avatar None

Automatic translation

Documentation / articles/nanobsd/_indexNorwegian Bokmål

cust_etc_size () (
cd ${NANO_WORLDDIR}/conf
echo 30000 > default/etc/md_size
)
customize_cmd cust_etc_size
cust_etc_size () (
cd ${NANO_WORLDDIR}/conf
echo 30000 &gt; default/etc/md_size
)
customize_cmd cust_etc_size
yesterday
New contributor yesterday
User avatar None

Automatic translation

Documentation / articles/nanobsd/_indexNorwegian Bokmål

A more useful example of a customization function is the following, which changes the default size of the [.filename]#/etc# directory from 5MB to 30MB:
Et mer nyttig eksempel på en tilpasningsfunksjon er følgende, som endrer standardstørrelse på <filename>/etc</filename> katalogen fra 5MB til 30MB:
yesterday
New contributor yesterday
User avatar None

Automatic translation

Documentation / articles/nanobsd/_indexNorwegian Bokmål

The configuration file consists of configuration options, which override the default values. The most important directives are:
Konfigurasjonsfilen består av konfigurasjonsalternativer, som overstyrer standardverdiene. De viktigste direktivene er:
yesterday
New contributor yesterday
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity