Translation Information

Project website docs.freebsd.org/en
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license BSD 2-Clause "Simplified" License
Filemask documentation/content/*/books/handbook/boot/_index.po
Translation file Download documentation/content/tr_TR/books/handbook/boot/_index.po
User avatar None

Automatic translation

Documentation / books/handbook/boot/_indexTurkish (tr_TR)

The syntax for [.filename]#/boot/device.hints# is one variable per line, using the hash "#" as comment markers. Lines are constructed as follows:
<filename>/boot/device.hints</filename> için yorum işaretleri olarak <quote>“#”</quote> karmasını kullanarak satır başına geçilebilir. Satırlar aşağıdaki gibi yapılabilir:
6 days ago
New contributor 6 days ago
User avatar None

Automatic translation

Documentation / books/handbook/boot/_indexTurkish (tr_TR)

If init finds the file systems to be in order, or once the user has finished their commands in single-user mode and has typed `exit` to leave single-user mode, the system enters multi-user mode, in which it starts the resource configuration of the system.
<application>Init</application>, dosya sistemlerini sırayla bulduğunda veya kullanıcı komutlarını tek kullanıcılı modda tamamladığında ve tek kullanıcılı moddan çıkılmak istendiğinde bunun için <command>çıkış</command> yazan sistemin kaynak yapılandırmasını başlattığı çok kullanıcılı moda girer.
6 days ago
New contributor 6 days ago
User avatar None

Automatic translation

Documentation / books/handbook/boot/_indexTurkish (tr_TR)

Enter full pathname of shell or RETURN for /bin/sh:
Kabuğun yoladını girin veya /bin/sh için GERİ DÖNÜN:
6 days ago
New contributor 6 days ago
User avatar None

Automatic translation

Documentation / books/handbook/boot/_indexTurkish (tr_TR)

During initialization, loader will probe for a console and for disks, and figure out which disk it is booting from. It will set variables accordingly, and an interpreter is started where user commands can be passed from a script or interactively.
Başlatma sırasında, <application>loader</application> bir konsol ve diskler için sonda ve hangi diskten önyükleme yaptığını anlayacaktır. Buna göre değişkenleri ayarlar ve kullanıcı komutlarının bir komut dosyasından veya etkileşimli olarak aktarılabileceği bir dönüştürücü başlatılır.
6 days ago
New contributor 6 days ago
User avatar None

Automatic translation

Documentation / books/handbook/boot/_indexTurkish (tr_TR)

Stage two, [.filename]#boot2#, is slightly more sophisticated, and understands the FreeBSD file system enough to find files. It can provide a simple interface to choose the kernel or loader to run. It runs loader, which is much more sophisticated and provides a boot configuration file. If the boot process is interrupted at stage two, the following interactive screen is displayed:
İkinci aşama, <filename>boot2</filename>, biraz daha sofistike ve dosyaları bulmak için gereken FreeBSD dosya sistemini kullanır. Çalıştırmak için çekirdek veya yükleyici seçmek adına basit bir arayüz sağlar. Çok daha sofistike olan ve bir önyükleme yapılandırma dosyası sağlayan <application>loader</application> çalıştırır. Önyükleme işlemi ikinci aşamada kesilirse, aşağıdaki etkileşimli ekran görüntülenir:
6 days ago
New contributor 6 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 100 2,808 17,865
Translated 24% 24 274 1,638
Needs editing 8% 8 396 2,379
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 13, 2021, 3:06 p.m.
Last author Anonymous

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity