Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
English This translation is used for source strings. This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause
Chinese (Simplified) (zh_CN) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 17% 423 20,167 7
Chinese (Traditional) (zh_TW) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 16% 426 20,177
Dutch (nl_NL) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 0% 513 21,136
French (fr_FR) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 0% 513 21,136
German (de_DE) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 0% 513 21,136
Italian (it_IT) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 0% 513 21,136
Norwegian Bokmål This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 0% 512 21,134
Persian This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 0% 513 21,136
Portuguese (Brazil) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 17% 424 20,169 8 70
Spanish This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 0% 511 21,132
Turkish (tr_TR) This component is linked to the Documentation/articles/bsdl-gpl repository. BSD-2-Clause 16% 430 20,230 9
Please sign in to see the alerts.
Project website docs.freebsd.org/en
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license BSD 2-Clause "Simplified" License
Filemask documentation/content/*/books/handbook/zfs/_index.po
Languages 12
Source strings 513
Source words 21,136
Source characters 141,792
Hosted strings 6,156
Hosted words 253,632
Hosted characters 1,701,504
User avatar None

Automatic translation

Documentation / books/handbook/zfs/_indexTurkish (tr_TR)

Commands that modify the pool are recorded. Recorded actions include the creation of datasets, changing properties, or replacement of a disk. This history is useful for reviewing how a pool was created and which user performed a specific action and when. History is not kept in a log file, but is part of the pool itself. The command to review this history is aptly named `zpool history`:
Havuzu değiştiren komutlar kaydedilir. Kayıt işlemleri disk veri oluşturma, değiştirme özellikleri, ya da yedek vardır. Bu tarihi bir havuz nasıl yaratıldığını ve kullanıcı zaman belirli bir eylem yapıldı ve gözden geçirmek için kullanışlıdır. Geçmiş bir günlük dosyasında tutulmaz, ancak havuzun kendisinin bir parçasıdır. Bu tarihi gözden geçirmek için komut müsemma <command>zpool geçmişi</command> oldu :
yesterday
New contributor yesterday
User avatar None

Automatic translation

Documentation / books/handbook/zfs/_indexTurkish (tr_TR)

The output shows `zpool` and `zfs` commands that were executed on the pool along with a timestamp. Only commands that alter the pool in some way are recorded. Commands like `zfs list` are not included. When no pool name is specified, the history of all pools is displayed.
Çıktı, bir zaman damgası ile birlikte havuzda yürütülen <command>zpool</command> ve <command>zfs</command> komutlarını gösterir. Yalnızca havuzu bir şekilde değiştiren komutlar kaydedilir. <command>Zfs listesi</command> gibi komutlar dahil değildir. Havuz adı belirtilmediğinde, tüm havuzların geçmişi görüntülenir.
yesterday
New contributor yesterday
User avatar None

Automatic translation

Documentation / books/handbook/zfs/_indexTurkish (tr_TR)

More details can be shown by adding `-l`. History records are shown in a long format, including information like the name of the user who issued the command and the hostname on which the change was made.
<option>-i</option> eklenerek daha fazla ayrıntı gösterilebilir. Geçmiş kayıtları, komutu veren kullanıcının adı ve değişikliğin yapıldığı ana bilgisayar adı gibi bilgiler de dahil olmak üzere uzun bir biçimde gösterilir.
yesterday
New contributor yesterday
User avatar None

Automatic translation

Documentation / books/handbook/zfs/_indexTurkish (tr_TR)

Both options to `zpool history` can be combined to give the most detailed information possible for any given pool. Pool history provides valuable information when tracking down the actions that were performed or when more detailed output is needed for debugging.
<command>Zpool geçmişine</command> her iki seçenek de, herhangi bir havuz için mümkün olan en ayrıntılı bilgileri vermek için birleştirilebilir. Havuz geçmişi, gerçekleştirilen eylemleri takip ederken veya hata ayıklama için daha ayrıntılı çıktı gerektiğinde değerli bilgiler sağlar.
yesterday
New contributor yesterday
User avatar None

Automatic translation

Documentation / books/handbook/zfs/_indexTurkish (tr_TR)

A built-in monitoring system can display pool I/O statistics in real time. It shows the amount of free and used space on the pool, how many read and write operations are being performed per second, and how much I/O bandwidth is currently being utilized. By default, all pools in the system are monitored and displayed. A pool name can be provided to limit monitoring to just that pool. A basic example:
Yerleşik bir izleme sistemi, havuz <acronym>I/ O</acronym> istatistiklerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilir. Havuzdaki boş ve kullanılmış alan miktarını, saniyede kaç okuma ve yazma işlemi yapıldığını ve şu anda ne kadar <acronym>I/O</acronym> bant genişliğinin kullanıldığını gösterir. Varsayılan olarak, sistemdeki tüm havuzlar izlenir ve görüntülenir. İzlemeyi sadece o havuza sınırlamak için bir havuz adı sağlanabilir. Temel bir örnek:
yesterday
New contributor yesterday
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity