dbaio

New string to translate

FreeBSD Doc / books_faqNorwegian Bokmål

New string to translate 2 weeks ago
Resource update 2 weeks ago
Committed changes 3 weeks ago
dbaio

Translation changed

FreeBSD Doc / books_faqNorwegian Bokmål

En del av hver UFS-partisjon (8%, som standard) er reservert for bruk av operativsystemet og <systemitem class="username">root</systemitem> bruker. <citerefentry><refentrytitle>df</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> teller ikke den plassen når du beregner <literal>Kapasitet</literal> kolonnen, så den kan overstige 100%. Legg merke til at <literal> Blocks </literal>-kolonnen alltid er større enn summen av <literal>Benytt</literal> og <literal>Avail</literal>-kolonnene, vanligvis med en faktor på 8%.
3 weeks ago
Committed changes 3 weeks ago
dbaio

Translation changed

FreeBSD Doc / books_faqNorwegian Bokmål

Å aktivere <varname>vfs.usermount</varname>har imidlertid negative sikkerhetsmessige implikasjoner. En bedre måte å få tilgang til <trademark class="registerertd">MS-DOS</trademark> formaterte medier er å bruke pakken <package>emulators/mtools</package> i Ports Collection.
3 weeks ago
dbaio

Translation changed

FreeBSD Doc / books_faqNorwegian Bokmål

For å boote FreeBSD med <application>GRUB</application>, legg til følgende til <filename>/boot/grub/menu.lst</filename> eller <filename>/boot/grub/grub.conf</filename>, avhengig av hvilken som brukes av <trademark class="registrerted"> Linux </trademark> distribusjon.
3 weeks ago
dbaio

Translation changed

FreeBSD Doc / books_faqNorwegian Bokmål

En del av hver UFS-partisjon (8%, som standard) er reservert for bruk av operativsystemet og <systemitem class="username">root</systemitem> bruker. <citerefentry><refentrytitle>df</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> teller ikke den plassen når du beregner <literal>CKapacsityet</literal> kolonnen, så den kan overstige 100%. Legg merke til at <literal> Blocks </literal>-kolonnen alltid er større enn summen av <literal>UsedBenytt</literal> og <literal>Avail</literal>-kolonnene, vanligvis med en faktor på 8%.
3 weeks ago
dbaio

Translation changed

FreeBSD Doc / books_faqNorwegian Bokmål

En del av hver UFS-partisjon (8%, som standard) er reservert for bruk av operativsystemet og <systemitem class="username">root</systemitem> bruker. <citerefentry><refentrytitle>df</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> teller ikke den plassen når du beregner <literal>KCapascitety</literal> kolonnen, så den kan overstige 100%. Legg merke til at <litteral> Blocks </literal>-kolonnen alltid er større enn summen av <literal>Used</literal> og <literal>BenyttAvail</literal>-kolonnene, vanligvis med en faktor på 8%.
3 weeks ago
dbaio

Translation changed

FreeBSD Doc / books_faqNorwegian Bokmål

En del av hver UFS-partisjon (8%, som standard) er reservert for bruk av operativsystemet og <systemitem class="username">root</systemitem> bruker. <citerefentry><refentrytitle>df</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> teller ikke den plassen når du beregner <literal>Kapasitet</literal> kolonnen, så den kan overstige 100%. Legg merke til at <litteral>Blocks</literal>-kolonnen alltid er større enn summen av <literal>Used</literal> og <literal>Benytt </literal>-kolonnene, vanligvis med en faktor på 8%.
3 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,027 23,033 185,378
Translated 52% 536 11,597 91,748
Needs editing 2% 30 777 7,693
Failing check 3% 33 555 5,342

Last activity

Last change March 5, 2020, 12:27 a.m.
Last author Danilo G. Baio

Activity in last 30 days

Activity in last year